Over VNV

Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) is sinds 1982 actief in het behartigen van de belangen van visspecialisten in Nederland. Na het wegvallen van belangrijke organisaties in 2013 heeft VNV veel taken op zich genomen die voorheen door deze instanties werden uitgevoerd. VNV fungeert als spreekbuis voor de visdetailhandel en vertegenwoordigt deze bij instellingen en instanties die het beleid in de vissector bepalen.

Ze onderhandelt namens haar leden over de cao, bepaalt de hygiënecode en verzorgt promotiemogelijkheden. Daarnaast oefent VNV directe invloed uit op het beleid van het Nederlands Visbureau, dat verantwoordelijk is voor de algemene promotie van vis. Sinds 2013 biedt VNV haar leden een promotiepakket aan en ontwikkelt ze acties tegen een vergoeding.

VNV houdt haar leden op de hoogte van marktontwikkelingen via eigen publicaties en het vakblad Vismagazine. Leden kunnen profiteren van inkoopvoordelen door mantelcontracten af te sluiten, waardoor ze tegen gereduceerde tarieven producten en diensten kunnen inkopen.

Kortom, VNV vervult een belangrijke rol in het behartigen van de belangen van visspecialisten, met vertegenwoordiging, onderhandeling, promotie, informatievoorziening en inkoopmogelijkheden als kernactiviteiten.

Ledenvoordelen

Als visspecialist weet jij als geen ander hoe jij jouw product moet behandelen. Dagelijks koop jij de juiste producten in, maak je de lekkerste specialiteiten en inspireer jij jouw klanten met advies op maat. Maar het runnen van een viswinkel of wagen omvat meer dan alleen het product. VNV neemt zoveel mogelijk voor jou uit handen en ondersteunt jou in het vak, ondernemerschap en promotie van het ambacht. Benieuwd wat VNV voor jou kan betekenen? 

Wat zijn de ledenvoordelen?

Bestuursleden

Wij stellen hier het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten aan je voor:

Adriaan van Moort - Voorzitter - voorzitter@visspecialisten.nl

Vincent Jansen - Penningmeester - penningmeester@visspecialisten.nl

Ruud van Diermen - secretaris VNV - secretaris@visspecialisten.nl

Jacob Heijnen - bestuurslid VNV en voorzitter SVV - bestuurslid1@visspecialisten.nl 

Nico Schokker - Voorzitter St. Antonius - bestuurslid2@visspecialisten.nl

Belangenbehartiging

Vanaf 1 april 2023 hebben de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) en Koninklijke INretail hun krachten gebundeld om de belangenbehartiging in de retailsector te versterken. De visspecialisten concentreren zich op specifieke vakgerelateerde onderwerpen, terwijl INretail de algemene ondernemersthema's voor haar rekening neemt. Door deze samenwerking behartigen zij effectief de belangen van de retailsector.

Lees verder

Subverenigingen

VNV kent twee subverenigingen: Spakenburgse Vishandels Vereniging en Vishandelsvereniging St. Antonius. Deze verenigingen zijn lokaal georiënteerd. Wanneer je lid bent van een van deze verenigingen dan wordt je automatisch lid van VNV, de landelijke brancheorganisatie. 

Lees verder

Ereleden

VNV kent op dit moment vier ere-leden. Zij hebben zich verdienstelijk gemaakt voor de vereniging en branche.

Jaap Koning
Jaap is ruim 30 jaar bestuurslid van VNV geweest en is een belangrijke verbinder binnen de Volendamse vishandel. Jaap fungeert nog als jurylid bij vakwedstrijden, waaronder de Nationale Keuring Haringsnijden.

Hille de Graaf
Ook Hille is ruim 30 jaar bestuurslid en penningmeester van de VNV geweest. Nog steeds is hij een drijvende kracht binnen de Spakenburgse Vishandelsvereniging. Hille is tevens nauw betrokken bij de organisatie van de Visbeurs.

Wim Jonk
Wim is 17 jaar bestuurslid van VNV geweest, waarvan de laatste jaren als secretaris. Wim is nog geregeld aanwezig bij evenementen in de sector.

Frans Rijsemus
Frans is ruim 13 jaar bestuurslid van VNV geweest n hield zich voornamelijk bezig met de thema’s hygiëne en voedselveiligheid. Frans is nog betrokken als adviseur bij de herziening van de hygiënecode. 

Vacatures

De VNV heeft op dit moment geen vacatures.

Neem contact op met VNV

Contact rij vis

Kunnen wij je ergens mee helpen? Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar op 085 0778140 van 08.30 tot 17.00 uur.

Of stel je vraag via dit contactformulier.