banner duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Hoe zorg je er samen voor dat je het werk dat je met plezier uitvoert, tot je pensioen kunt volhouden? In de cao zijn afspraken vastgelegd om hiervoor te zorgen. Om zo te zorgen dat er tijd vrij komt om te herstellen. Dit noemen we duurzame inzetbaarheid. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de fysieke belasting die het vak met zich meebrengt, maar ook naar de behoeften van de medewerkers. Denk bijvoorbeeld ook aan werk-privébalans en ontwikkelperspectieven.

In de cao zijn de volgende afspraken gemaakt om duurzame inzetbaarheid te bevorderen:

  • Het werken aan een betaalbare seniorenregeling. Daarbij wordt nu gedacht aan een regeling waarbij werknemers 80% van hun reguliere arbeidsduur per week werken tegen 90% van het feitelijke loon en met 100% pensioenopbouw.
  • Als werkgever voer je jaarlijks gesprekken met medewerkers die 57 jaar of ouder zijn over werkdruk, taakinvulling en rooster. Het doel van dit soort gesprekken is om samen tijdig te signaleren en bij te sturen door taakafwisseling of -roulatie.
  • Ontwikkeling door middel van training/ opleiding stimuleren. Bestaande opleidingen worden, waar nodig, opnieuw vormgegeven. Door je leven lang te leren, blijf je je ontwikkelen en ben je breed en langer
    inzetbaar.
  • Het is niet gemakkelijk om nieuw personeel te vinden voor de visdetailhandel. Werkdruk en weinig taakroulatie bij medewerkers is het gevolg. Om de instroom te verhogen, worden een aantal activiteiten ontwikkeld waaronder een imagocampagne.

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Je hebt de term vast weleens voorbij horen komen. Maar wat is duurzame inzetbaarheid precies?
En hoe begin je ermee? Allereerst een korte uitleg van het begrip. Je wilt dat je werknemer gezond, productief en happy blijft, en daarom voor je blijft werken. Hoe kun je ervoor zorgen dat je werknemer lang - duurzaam - inzetbaar blijft? Hoe voorkom je dat je werknemer ziek thuis komt te zitten (met alle kosten van dien) of ontevreden wordt, de sfeer op de werkvloer verpest en op zoek gaat naar een andere werkgever? Hoe zorg je dat je werknemer productief blijft (tot pensioen)? Hoe haal je alles uit je werknemer?

Duurzame inzetbaarheid is dus een thema waar je als werkgever met je werknemers mee aan de slag gaat. Centraal staat: Hoe kan ik als werkgever mijn medewerker zo faciliteren dat hij/zij met plezier voor mij blijft werken? Bij duurzame inzetbaarheid gaat het vooral om wat belangrijk is voor je medewerkers. Zo creëer je waarde voor je medewerkers en investeer je in gelukkige en productieve werknemers. Niet alleen wordt er gekeken naar wat er op de werkvloer of binnen een functie veranderd/verbeterd kan worden maar ook naar mogelijkheden voor eerder uittreden (seniorenregeling).

Welke thema’s vallen onder duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid is dus een breed onderwerp. Of iemand met plezier naar zijn werk gaat, is afhankelijk van een hele hoop factoren: het type werk dat iemand doet, iemands thuissituatie, de sfeer op de werkvloer, de dingen die hij naast zijn werk doet enzovoorts. Ook jouw medewerkers hebben wellicht goede ideeën of kunnen vragen om samen met dit onderwerp aan de slag te gaan.