banner thema ondernemer verkoop 2

Cao

VNV vertegenwoordigt de werkgevers in de visdetailhandel tijdens de cao-onderhandelingen. 

De cao omvat de volgende afspraken. 

Looptijd

De cao heeft een looptijd van 3 jaar. Deze is voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. 

Loonsverhoging

De lonen worden tijdens de looptijd van de nieuwe cao op 3 momenten verhoogd. Per 1 juli 2021 met 2,5%. Per 31 december 2021 worden de lonen verhoogd met 2% en per 1 januari 2023 met 1,5%. 

Per 1 juli 2023 wijzigt het loongebouw vanwege de verhoging van de Wet Minimumloon (WML). In de tabel zie je enkele salarisschalen met groene bedragen. Dit zijn de salarisschalen die aangepast zijn.

Overige bepalingen

Naast de bovengenoemde zaken, zijn er voor de nieuwe cao ook afspraken gemaakt over de volgende onderwerpen: individuele leerrekening, persoonlijk opleidingsbudget, maaltijdvergoeding, duurzame inzetbaarheid, arbeidstijden, twee ploegensysteem, loopbaancheck, financieel advies en Wet Wieg.

PAWW - uitkeringsregeling voor medewerkers

Stopt WW of loongerelateerde WGA van jouw medewerker binnenkort? De PAWW-regeling zorgt voor een verlenging als de regeling zijn/haar situatie van toepassing is.

De PAWW is een uitkering die ingaat na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering. De PAWW is even hoog als de wettelijke uitkeringen en duurt maximaal 14 maanden. Meer informatie lees je op de website van PAWW

Meer informatie

De exacte afspraken over deze onderwerpen kun je lezen in het cao document met het complete akkoord. Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met het secretariaat van VNV.