Regels directe consumptie zijn per direct gewijzigd

Bij de persconferentie van 6 augustus zijn aanscherpingen voor alle eet- en drinkgelegenheden afgekondigd: reservering verplicht en registratie gasten. Het is verplicht te reserveren; voorafgaand of aan de deur. Ook is het verplicht gasten te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Gasten registreren zich op vrijwillige basis. Deze twee regels zijn ook verplicht voor visspecialisten met een eetgelegenheid, zowel bij service aan tafel als bij uitgifte via toonbank/ counter waar het gaat om directe consumptie.  De VNV heeft de afgelopen dagen contact gehad met diverse overheidsinstanties om duidelijkheid op dit punt te krijgen.

Download hier het formulier voor registratie gasten

Heeft u vragen? Neem contact met ons op, wij beantwoorden uw vraag graag. 

Regels directe consumptie

VNV Social i.s.m. Graaggedaan.nl

Standpunt VNV inzake maatregelen corona

Beste visspecialisten,

 

Nu de landelijke aanpak van het coronavirus een volgend stadium in is gegaan, ontkomt ook de visdetailhandel niet aan het nemen van ingrijpende maatregelen. Vanzelfsprekend stellen we binnen onze sector het belang van de volksgezondheid in ons land voorop.

 

Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) heeft de visie dat viswinkels, visverkoopwagens en viskramen gewoon open kunnen blijven omdat zij onderdeel uitmaken van de voedselketen in ons land. Wel adviseren we ondernemers om de volgende maatregelen te treffen:

 

  • Sluit alle gelegenheid tot directe consumptie in en rond uw winkel, wagen of kraam. Bied klanten uitsluitend de mogelijkheid om producten mee naar huis te nemen.
  • Stimuleer uw klanten om contactloos te betalen. Kan dat niet? Laat klanten het geld dan op de toonbank leggen i.p.v. rechtstreeks in de hand van de verkoper.
  • Zorg voor voldoende afstand tussen klanten en personeel. Maximeer het aantal klanten in winkels om te voorkomen dat klanten binnen 1,5 meter van elkaar moeten staan.
  • Hang een lijst met maatregelen die u treft goed zichtbaar voor uw klanten op. VNV heeft een kant-en-klaar document voor u beschikbaar.

 

Sommige gemeentes gelasten markten af. Dit heeft logischerwijs grote impact op de ambulante visspecialisten die normaliter op deze markten actief zijn. VNV onderhoudt nauwe contacten met de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) over de ontwikkelingen op de markt. Wordt u geconfronteerd met een afgelasting van de markt waarop u staat? Meld dit dan bij de CVAH.

 

Wij kunnen ons voorstellen dat u in deze hectische tijden soms op zoek bent naar het juiste loket voor uw vraag. Onderstaand leggen we uit wie u voor welk vraagstuk kunt benaderen:

 

  • Uw administrateur – voor het aanvragen van deeltijd WW
  • VNV Zorgportaal – voor het melden van ziek personeel op de verzuimverzekering
  • CVAH – voor de afgelasting van markten
  • Gemeente – voor de interpretatie van regels op lokaal niveau
  • VNV – voor al uw overige vragen

 

Het bestuur van VNV wenst iedereen die getroffen wordt door het virus en/of door de maatregelen ontzettend veel sterkte toe. Wij proberen alle vragen die op ons afkomen zo snel en zorgvuldig mogelijk beantwoorden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Vereniging van Nederlandse Visspecialisten

Het Bestuur

Wet arbeidsmarkt in balans: dit zijn de gevolgen!

Sinds 1 januari zijn de regels rond arbeidscontracten en ontslag veranderd. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo betalen werkgevers sinds 1 januari een lagere WW-premie voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen. In dit artikel leggen we uit wat dit voor u betekent.

 

Doel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom hebben oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid gekregen. Ook is het voor werkgevers nu aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden.

 

In onderstaande checklist ziet u welke belangrijke veranderingen er zijn sinds 1 januari 2020.

 

Vast contract: lage WW-premie, flexibel contract: hoge WW-premie
Als werkgever betaalt u een lage WW-premie voor werknemers in vaste dienst. Voor werknemers met een flexibel contract betaalt u een hoge WW-premie. U moet in de loonaangifte de juiste WW-premie afdragen.

Oproepkrachten: aanbod voor vaste uren na 12 maanden
Sinds 1 januari moet u oproepkrachten die u langer dan 12 maanden in dienst heeft, een aanbod doen voor een vast aantal uren.

Payrollwerkgevers: arbeidsvoorwaarden worden gelijk
Payrollwerkgevers moeten zorgen dat hun payrollwerknemers vanaf 1 januari dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als andere medewerkers in uw bedrijf.

Payrollwerknemer: dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden
Sinds 1 januari krijgen uw payrollmedewerkers minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als medewerkers die werken bij uw bedrijf. Huurt u medewerkers in via een uitzend- of payrollbedrijf? Dan moet u dat bedrijf informeren over welke arbeidsvoorwaarden u heeft voor uw eigen medewerkers.

Transitievergoeding vanaf de 1e werkdag
U moet bij een ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract een transitievergoeding betalen. Het maakt dan niet meer uit hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.

 

Mogelijk heeft u bovengenoemde zaken nog niet helemaal op orde. Wij raden u in dat geval aan zo spoedig mogelijk contact op te nemen met uw accountant en/of administrateur. Komt u er niet uit? Of heeft u extra begeleiding nodig? Neem dan contact op met de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten via info@visspecialisten.nl.

Adriaan van Moort benoemd tot voorzitter VNV

Op maandag 11 november vond in Rijswijk de Algemene Ledenvergadering plaats van de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV). Naast de gebruikelijke agendapunten zoals het vaststellen van de jaarrekening en een terugblik op het afgelopen jaar, werd door het bestuur ook de nieuwe voorzitter gepresenteerd. De leden stemden unaniem in met de voordracht van Adriaan van Moort (39) als leidsman van de brancheorganisatie.

Voorzitter
In februari van dit jaar trad Peter van de Laar terug als voorzitter van VNV. Daarop volgend werd Karel van den Heuvel, die al nauw betrokken was bij de vereniging als beleidsadviseur, door het bestuur aangesteld als interim-voorzitter. In de maanden daarna is er een profielschets opgesteld en gezocht naar kandidaten. Uiteindelijk bleek secretaris Adriaan van Moort voor het bestuur de beste en meest logische keuze. Van Moort is de eigenaar van twee viskiosken, in Middelburg en Goes. Daarnaast geeft hij les aan leerlingen van de vakopleiding bij SVO. Adriaan van Moort over zijn nieuwe rol: “Ik kijk er enorm naar uit om me als voorzitter in te kunnen zetten voor de belangen van de visspecialisten in ons land.”

Directeur
Verder werd Karel van den Heuvel tijdens de ALV gepresenteerd als de beoogde operationeel directeur. In deze nieuwe rol zal hij de dagelijkse operatie gaan leiden, als spin in het web functioneren voor alle stakeholders van de vereniging en zich bezighouden met de ontwikkeling en uitvoering van nieuw commercieel beleid. Van den Heuvel rapporteert aan het (dagelijks) bestuur van VNV en zal ongeveer twee dagen per week actief zijn voor de vereniging.

Samenwerking KNS
Niet toevallig vond de ALV plaats in het pand van de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS). Met ingang van 2020 gaat VNV namelijk samenwerken met KNS voor het secretariaat en de administratie. Ook andere samenwerkingen op gebied van bijvoorbeeld belangenbehartiging en ledencommunicatie worden onderzocht. Van Moort over de samenwerking: “Er zijn meer overeenkomsten dan verschillen tussen slagers en visspecialisten. KNS heeft een groot team met enthousiaste professionals waar we als VNV ook graag gebruik van willen maken. We zijn daarom erg blij met deze nieuwe samenwerking.”

Vragen naar aanleiding van dit bericht?
Neem dan contact op met:

Adriaan van Moort via 06-51888321 of a.vanmoort@svo.nl

Karel van den Heuvel via 06-50932172 of info@vankarel.nl

Verschillen zorgverzekeringen groot in 2020

De zorgverzekeraars hebben de premies voor 2020 bekend gemaakt. VNV heeft een overeenkomst met VGZ zodat leden daar korting krijgen op de premie. Via de zorgvergelijker van VNV Risk kun je snel en eenvoudig zien of overstappen naar VGZ voor jou interessant is.

Goed kijken naar verschillen
Het loont de moeite om eens per jaar zorgverzekeringen te vergelijken. Dat geldt zeker voor dit jaar. De verschillen tussen de zorgaanbieders zijn groter dan ooit. Wij adviseren niet alleen naar de premie te kijken, maar vooral de dekkingen goed te vergelijken. Als je minder premie betaalt, maar vervolgens flink moet bijbetalen aan zorg, waarvan je vooraf al kan inschatten dat je die nodig hebt, kun je toch duurder uit zijn.

Verandering collectieve zorgverzekering
Twee op de drie Nederlanders heeft een collectieve zorgverzekering, bijvoorbeeld via de werkgever, een sportvereniging of een lidmaatschap. In 2018 liet minister Bruno Bruins van Medische Zorg blijken dat hij af wil van de hoge ‘nepkortingen’ die worden gegeven op deze verzekeringen. Daar wordt met ingang van 2020 de eerste stap in gezet. Vanuit de overheid is bepaald dat de korting op de basisverzekering in 2020 maximaal 5% mag zijn.
Het wegvallen of verminderen van de korting op de basisverzekering kan al snel leiden tot een stijging van 70 tot 80 euro per jaar. Daarnaast hebben sommige verzekeraars de premie flink verhoogd. VGZ niet. Bij VGZ is de premie van de natura polis zelfs gedaald met € 1,- en de premie van de restitutie polis slechts gestegen met € 0,75.
Verder zien we grote verschillen in de dekkingen bij met name de collectiviteiten via werkgevers. Wil je weten of jouw zorgverzekering nog steeds de beste keuze is? Ga dan naar de VNV Risk zorgvergelijker.

Ook voor werknemers
Dit aanbod geldt ook voor jouw werknemers. Dat geeft jou als werkgever de mogelijkheid iets extra's te bieden als aanvulling op de arbeidsvoorwaarden.

De 14e editie van de Visbeurs was een groot succes!

Duizenden bezoekers trokken op maandag 7 oktober jongstleden naar Bunschoten-Spakenburg voor de 14e editie van de Visbeurs. Eigenaren van visspeciaalzaken, medewerkers, studenten, media, belangenorganisaties, exposanten, iedereen die iets te maken heeft met de visdetailhandel in Nederland had de datum met hoofdletters in zijn of haar agenda staan. Het werd een editie vol inspiratie, mooie ontmoetingen, maar vooral oog voor de toekomst. Belangrijke eyecatcher was de Duurzame Visvitrine, die in samenwerking tussen diverse partijen werd gerealiseerd.

Opening
Terwijl tientallen genodigden zich vergapen aan de prachtige verse visvitrine van hoofdsponsor Fishpartners en de imposante stand met professionele keuken van hoofdsponsor Smedes Fine Food, pakt Ruud van Diermen de microfoon. Als beursorganisator dankt hij alle betrokkenen voor hun inzet in de aanloop naar de beurs en heeft hij speciale aandacht voor Henk Achterhuis, de voorzitter van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH). Ruud krijgt van Henk een rapport uitgereikt over de impact van Europese regels op de ambulante handelaren in ons land. Dankzij de CVAH staat dit belangrijke thema nu op de politieke agenda. “En nu aan het werk!” zijn de laatste woorden die Ruud uitspreekt nadat hij de beurs officieel heeft geopend.

Duurzame Visvitrine
Er is een grote verscheidenheid aan exposanten. Van verpakkingsleverancier tot saladeproducent en van kruidenleverancier tot winkelbouwer, iedereen is er bij. Duizenden bezoekers passeren de Duurzame Visvitrine, een uniek samenwerkingsverband tussen VNV, MSC, Adri & Zoon, Good Fish Foundation. Met deze vitrine laten de organisaties zien dat het prima mogelijk is een aantrekkelijke presentatie te maken van verse vis en andere visproducten die duurzaam is en waarbij de etikettering helemaal voldoet aan alle eisen.

 

Prijsuitreiking Nationale Haringtest
Aan het eind van de dag loopt de spanning op het Horecaplein voelbaar op. De 50 finalisten van de Nationale Haringtest verzamelen zich voor het podium voor de bekendmaking van de provinciewinnaars van de Nationale Haringtest. Onder grote publieke belangstelling ontvangen de winnaars een schitterende award. Daarnaast publiceren VNV en CVAH de uitkomsten van het Nationaal Haringonderzoek 2019. Belangrijkste conclusie: de Nederlandse consument waardeert de Hollandse Nieuwe van onze finalisten met een gemiddeld cijfer van 9,1. Nadat het officiële gedeelte er op zit, draait de biertap overuren. Het bleef nog lang gezellig in Spakenburg.

15e Visbeurs
In 2021 vindt de volgende Visbeurs plaats. Plaats van handelen is dan opnieuw Jachthaven Nieuwboer in Bunschoten-Spakenburg. De datum van de 15e Visbeurs is maandag 4 oktober 2021. Wij hopen iedereen dan weer te mogen begroeten!

Stichting PAWW - Nieuwe regeling


Wat betekent de regeling PAWW voor u en uw medewerkers?
Onlangs bent u per brief geïnformeerd over de regeling PAWW. Maar wat betekent dat nu precies voor u en uw medewerkerkers? De WW- en WGA-uitkeringen zijn aangepast. Bij werkloosheid ontvangen werknemers minder lang een uitkering. Om dit op te vangen is de Private Aanvulling WW en WGA (PAWW) ontwikkeld door de sociale partners.

PAWW
Vakbonden maken samen met werkgevers in cao’s afspraken om de aanpassingen in de WW- en WGA-uitkeringen te repareren. Zo houden mensen die hun werk verliezen langer zekerheid over hun inkomen. Deze regeling komen sociale partners overeen via de CAO PAWW. Uitvoering van deze CAO is voor werkgevers en werknemers verplicht. De PAWW herstelt ook wel ‘de oude rechten’ op een WW- of WGA-uitkering.

Meer informatie over PAWW?
In de bijgevoegde documenten treft u een nadere toelichting.

PAWW-Afb-2019

Start seizoen Hollandse Nieuwe 2019

Vandaag werd bij de Visafslag van Scheveningen het 1e vaatje Hollandse Nieuwe geveild. Ook VNV was aanwezig en bood mee. Makro werd de winnaar van de veiling die maar liefst € 95.500 opleverde voor de Stichting Mag ik dan bij jou van Claudia de Breij. Vanaf woensdag 12 juni is de Hollandse Nieuwe weer volop verkrijgbaar in het land!

Veilig eerste vaatje
De start van het haringseizoen wordt traditioneel ingeleid door de veiling van het eerste vaatje, jaarlijks georganiseerd door het Nederlands Visbureau. Voorafgaand aan de veiling gaf een vakkundige jury hun oordeel over de inhoud van het eerste vaatje van 2019: Het is opnieuw een mooie, volvette haring! Tijdens de veiling werd er dan ook fanatiek geboden om het felbegeerde vaatje te bemachtigen. Met een laatste bod voordat de veilingmeester afhamerde werd Makro winnaar van het haringvaatje.

Vangst 2019
Een deskundig keurpanel, bestaande uit haringdeskundigen Arie Kuijt en Anneke Ouwehand-Heemskerk en chef-kok Erik Tas van Bij Erik uit Leidschendam, gaven hun oordeel over de haring: de vangst van 2019 is een gezonde, vette haring! Agnes Leewis van het Nederlands Visbureau: ‘Het is elk jaar weer een spannende wedloop voor de haringvissers en Nederlandse haringgroothandelaren om tijdig de vangst van goede kwaliteit aan land te krijgen, te kunnen kopen en verwerken en om op tijd alle vishandels in Nederland te kunnen beleveren. Men blijft immers afhankelijk van de natuur die moet meewerken voor de kwaliteit en het blijft een kwestie van wilde jacht. De maatjesharing komt dezer weken per schip de haven van Noorwegen, Denemarken en Schotland binnen en wordt daar verwerkt voor de Nederlandse handel.

Ook dit jaar is de uitdaging aangegaan om man en macht voor de eerste verkoopdag woensdag 12 juni voldoende Hollandse Nieuwe beschikbaar te hebben om het seizoen te kunnen starten. En dat is weer gelukt. We kunnen starten met vette, malse haring. Overigens wordt het overgrote deel van de vangst 2019 nog de komende weken tot ongeveer half juli aangevoerd.

Bron: Nederlands Visbureau


VNV en GFF slaan handen ineen voor etikettering

De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) en de Good Fish Foundation (GFF) gaan samen aan de slag om etikettering van vis bij viswinkels en viskramen in orde te maken. Adriaan van Moort (secretaris VNV en SVO-docent) deed deze toezegging in een uitzending van KASSA op zaterdag 16 februari. Het programma hield een enquête onder ruim 1.100 mensen en een meerderheid blijkt geïnteresseerd in de informatie over herkomst en vangstmethode van de vis en deze informatie ook terugzien op het etiket.

Wetgeving
Al sinds 2014 is het wettelijk verplicht op de etiketten onder meer de Latijnse naam, herkomst en gebruikte vangsttechniek te vermelden. Doel hiervan is transparantie van de keten zichtbaar te maken. Supermarkten doen dit wel, maar bij de vishandelaren ontbreekt het vaak aan deze informatie. Reden hiervoor is onder meer tijdgebrek; bij supermarkten wordt etikettering centraal geregeld, visboeren moeten dat zelf regelen. Er wordt weinig controle op handhaving uitgevoerd.

Etiketten
De GFF heeft een etiketsysteem ontwikkeld waarop de verplichte informatie staat. Vishandel Heeren van de Vis in Veenendaal gebruikt dit al en is tevreden. Het systeem wordt nu (gratis) aan 100 vishandelaren aangeboden om te implementeren in hun zaak. Het streven is om het de consument makkelijker te maken voor duurzame vis te kiezen.

Wat gaan de visspecialisten nu doen?
De uitzending van Kassa heeft ertoe geleid dat de branchevereniging van de visspecialisten aan tafel is gaan zitten met de Good Fish Foundation. Ze hebben afgesproken om samen een gratis etiketsysteem aan te bieden aan de visspeciaalzaken. Dat systeem is ontwikkeld door de Good Fish Foundation en maakt het voor de visverkopers stukken makkelijker om de verplichte informatie te geven. Ter stimulering krijgen de eerste honderd visspecialisten dit systeem gratis en worden ze allemaal individueel geholpen bij de het opstarten ervan.

Aanmeldformulier Etiketsysteem

VNV steunt The Seafood Shop

The Seafood Shop aan de Leidsestraat in Amsterdam is al geruime tijd in een juridische strijd verwikkeld met de gemeente Amsterdam. De reden: de fraaie visspeciaalzaak van eigenaar Pepijn de Visscher verkoopt naast verse vis om mee naar huis te nemen ook kibbeling, oesters en haring om direct te consumeren. En dat is volgens de gemeente Amsterdam tegen de regels.

Nieuwe regels
Vlak na de ingang van het tienjarige huurcontract in 2017, voerde de gemeente Amsterdam nieuwe regels in. Die regels waren opgesteld om de wildgroei aan toeristenwinkels in te perken. Bij de handhaving in 2018 bleek echter dat de nieuwe regels ook een ambachtswinkel als The Seafood Shop raken. Het gevolg is dat The Seafood Shop geen producten voor directe consumptie meer mag verkopen. Dat heeft het College van B&W afgelopen maand laten weten in reactie op het bezwaar dat werd aangetekend door Pepijn de Visscher.

Visie brancheorganisatie
De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten vreest dat het standpunt van de gemeente Amsterdam er toe leidt dat geen enkele viswinkel zich meer kan vestigen in het centrum van de hoofdstad. Interim-voorzitter Karel van den Heuvel daarover: “Directe consumptie van bijvoorbeeld haring of kibbeling draagt sinds jaar en dag substantieel bij aan de omzet van vrijwel iedere visdetaillist in Nederland. De manier waarop de gemeente Amsterdam de nieuwe regels interpreteert, betekent de doodsteek voor visspeciaalzaken als The Seafood Shop. De gezonde en duurzame voedingsoptie vis wordt op deze manier voor veel inwoners en bezoekers van Amsterdam minder toegankelijk. Daarnaast hoort een visspeciaalzaak wat ons betreft gewoon thuis in het Nederlandse straatbeeld.”

Steun voor The Seafood Shop
The Seafood Shop is voornemens om te gaan procederen tegen de uitspraak van het college, maar kan de bijbehorende kosten niet volledig zelfstandig ophoesten. Daarom is er een crowdfundingsactie gestart. Om het belang van deze zaak te onderschrijven draagt de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten een bedrag van € 1.000,- bij aan deze actie en hoopt dat de gemeente Amsterdam haar eerdere standpunt heroverweegt.

Vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met Karel van den Heuvel, interim-voorzitter en beleidsadviseur van de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten via telefoonnummer 06-50932172 of info@vankarel.nl.

Nationale Haringtest

Van 12 tot en met 30 juni kon u weer stemmen op de lekkerste haring van uw provincie en op uw favoriete visspecialist. 

Uitslag 1e ronde Nationale Haringtest 2019
Er zijn ruim 13.000 stemmen uitgebracht tijdens de stemperiode welke 2,5 week duurde. Een mooi aantal! In totaal kwalificeerden 45 winkels en wagens zich voor de finaleronde op basis van het aantal stemmen en/of hun gemiddelde cijfer. Overall zijn er prachtige cijfers behaald, ongeacht of u nu wel of niet tot de finalisten behoord. Onafhankelijk onderzoeksbureau Mobiel Centre neemt komende periode de enquêtes af bij de provinciefinalisten op locatie. 

Finale Nationale Haringtest 2019
De winnaars zijn afgelopen 7 oktober op de Visbeurs in Bunschoten-Spakenburg bekend gemaakt. Lees hier meer: 
https://www.nationaleharingtest.nl/

Voor de lekkerste haring gaat u naar uw lokale visspecialist!
Met die boodschap treedt de Stichting Promotie Visdetailhandel naar buiten tijdens de Nationale Haringcampagne 2019. Dit jaar is RadioNL mediapartner van deze grootschalige campagne. Via commercials en winacties wordt er in de aanloop naar de Hollandse Nieuwe en in de eerste weken van de verkoop uitgebreid promotie gemaakt voor u als visspecialist.

RadioNL
De luisteraars van RadioNL zijn erg betrokken bij hún favoriete Nederlandstalige radiozender en de artiesten die zij er dagelijks horen. Zij zijn gek op alles wat Nederlands is, dus ook op de Hollandse Nieuwe. Naast de commercials die zullen draaien op de momenten dat de zender het beste wordt beluisterd, maken luisteraars via de website van RadioNL kans op mooie prijzen. In week 23 konden luisteraars plaatsen winnen aan boord van een authentieke botter tijdens de Nationale Haringrace. En later die maand konden luisteraars kans maken op een uitgebreid haringpakket met 50 haringen, Weizen bier en roggebrood. Deze laatste twee items worden beschikbaar gesteld door sponsors van de campagne Hertog Jan en Van der Meulen.

Contactloos Betalen
Hoofdsponsor van de Nationale Haringcampagne 2019 is Contactloos Betalen. Contactloos Betalen - via de bankpas en de mobiele telefoon – is in korte tijd enorm populair geworden. 60% van de pintransacties gaan al contactloos en het vervangt al veel kleine contante betalingen. Naast de trouwe gebruikers zijn er veel mensen die nog nooit contactloos hebben betaald. Een gemiste kans, want ook voor hen is contactloos betalen een prettige, gemakkelijke en hygiënische manier van afrekenen. En voor ondernemers is Contactloos Betalen een uitkomst omdat de kassa-afhandeling sneller is waardoor de kosten van pinnen voor hen verder dalen. De Stichting Promotie Visdetailhandel is daarom erg blij met de samenwerking met de Betaalvereniging Nederland.

Visbeurs
De Nationale Haringcampagne 2019 kent haar climax tijdens de Visbeurs in Spakenburg op maandag 7 oktober. Aan het eind van de dag worden daar de provinciewinnaars bekend gemaakt van de Nationale Haringtest 2019. Hoofdsponsors van de Visbeurs Fishpartners en Smedes Fine Food dragen dit jaar ook substantieel bij aan de Nationale Haringcampagne. Een mooie geste, die nog eens onderstreept welk belang deze bedrijven hechten aan hun relatie met u als visspecialist. Kortom, vanuit de stichting Promotie Visdetailhandel en de sponsors van de campagne wordt er alles aan gedaan om de verkoop van Hollandse Nieuwe bij viswinkels en visverkoopwagens te stimuleren.

Barneveld supportersnieuws

Persoonlijk verpakken

Dit kan al met een multifunctioneel inzetbaar etiket. Een etiket biedt de mogelijkheid om snel en makkelijk uw logo of bedrijfsnaam te presenteren. De actie is geldig t/m 30 november 2019. Alle etiketten full colour bedrukt 10% extra etiketten gratis en de clichékosten krijgt u van ons cadeau!

Bent u benieuwd naar de mogelijkheiden? Neem dan vrijblijven contact met ons op voor persoonlijk advies.

Naar de website

Actie-maand-november-etiketten

Vorstelijk verpakken

Een luxe product zoals verse zalm of een prachtige visschotel verdient het om vorstelijk verpakt te worden.
Bestel nu vanaf 150 stuks en laat de naam van uw afnemer op de standaard doos indrukken. Vanaf 500 stuks drukken we alles full color! 

Meer informatie kunt u opvragen via verkoop@barneveld-verpakkingen.nl of via 0318-581916

Vorstelijk verpakken

Seizoensverpakkingen

Met bijvoorbeeld Kerst wilt u uw medewerkers misschien wel een persoonlijk kerstpakket geven. Van Barneveld Verpakkingen levert de doos, houtwol en tape zodat u zelf de doos kunt vullen met heerlijke producten.

Waardeer de inzet van uw personeel en/of bedank uw relaties met een persoonlijk tintje! Meer informatie kunt u opvragen via verkoop@barneveld-verpakkingen.nl.

Kerstpakket-dozen

BIO Logisch toch?

De vraag in de markt naar duurzame disposables neemt sterkt toe. Hierdoor verdwijnen de plastic tasjes langzaam uit het straatbeeld en worden vervangen voor de (biologische) papieren tassen. Een goede ontwikkeling dus!

Bent u ook op zoek naar geschikte biologische verpakkingsmaterialen voor uw producten? Bekijk dan het biologische aanbod op de website van Barneveld verpakkingen.

VanBarneveldVerpakkingenBio

Korting op zorgverzekering via VNV

Het is verstandig om ieder jaar te controleren of uw huidige zorgverzekering nog de beste keus is. Mogelijk is er iets veranderd in uw thuissituatie maar ook de voorwaarden van de Zorgverzekeraar kunnen zijn aangepast. Met de juiste zorgverzekering kunt u veel geld besparen. 

Voor het vergelijken en eenvoudig oversluiten kunnen VNV-leden gebruik maken van de Zorgverzekeringvergelijker van VNV Risk. VNV-leden en diens werknemers profiteren van een collectiviteitskorting van 10% op de basis- en aanvullende verzekeringen bij VGZ.

Loopt uw zorgverzekering al bij VGZ maar nog niet via VNV Risk? Geef dat aan in de Zorgverzekeringvergelijker en maak ook gebruik van de korting.

Adri & Zoon Yerseke gaat uitbreiden

Tien jaar na de nieuwbouw in de Olzendepolder gaat visleverancier Adri & Zoon Yerseke opnieuw uitbreiden. Het huidige pand biedt onvoldoende ruimte om de groei en de veranderde rol van het bedrijf te faciliteren. Om meer ruimte te creëren komt er een aanbouw aan de voor- en zijkant van het pand. De nieuwe indeling en vormgeving van het pand worden bepaald door de werkprocessen, Arbo-technische zaken en duurzaamheid.

Met uitbreiding krijgt Adri & Zoon een grotere fileerafdeling voor zalm en witvis. “We zetten zwaar in op dienstverlening, het ontzorgen van onze afnemers. Het creëren van toegevoegde waarde voor elk product staat daarbij centraal. Om ook grotere partijen vis op klantspecificaties te kunnen verwerken hebben we simpelweg meer ruimte nodig”, zegt woordvoerder Erwin Bastemeijer tegen Visserijnieuws.

Adri & Zoon Yerseke

Het familiebedrijf Adri & Zoon levert vis, schaal- en schelpdieren en zeegroenten aan zowel de ambulante handel als visdetaillisten in de wijde regio. Duurzaamheid speelt een belangrijke rol in het bedrijf, want ook de volgende generatie moet zich vis, schaal- en schelpdieren kunnen bezighouden. Daarom streeft het bedrijf er naar om op een eerlijke en duurzame manier met alle producten om te gaan.

Bron: Vismagazine

Gemeente Amsterdam dwingt The Seafood Shop tot sluiting.

De gemeente Amsterdam heeft onlangs aangekondigd om visspecialiteitenzaak The Seafood Shop te zullen gaan sluiten.

De haring en kibbeling die men verkoopt, en de Engelse teksten die men hanteert, zouden in strijd zijn met het voorbereidingsbesluit van 6 okt jl. om ‘toeristenwinkels' te weren en de stad ‘leefbaar' te houden.

De eigenaren (Familie de Visscher) proberen vanaf de opening juist iets toe te voegen aan de Amsterdamse binnenstad. Geen Nutella, donut- of ticketwinkel, maar een ambachtelijke viswinkel met meer dan 70 verschillende visproducten van hoge kwaliteit. Precies zoals men 35 jaar geleden in Helmond een eerste winkel opende.

Het spreek voor zich dat men er alles aan doet om de winkel te behouden.

Reactie VNV:
De VNV volgt de ontwikkelingen rondom het voornemen van de Gemeente Amsterdam met bovengemiddelde interesse. Op basis van eigen ervaringen en de werkwijze van haar leden stelt de branchevereniging vast dat:

•    Binnen de Nederlandse viswinkelbranche het frituren van vis en de verkoop van gebakken vis (kibbeling, lekkerbekken, inktvisringen) heel gebruikelijk is. Bij vrijwel elke viswinkel zorgt dit voor een substantieel deel van de omzet.
•    Het assortiment (Broodje haring en kibbeling/lekkerbekken) door de consument niet direct bestempeld wordt als fastfood. Men zal een viszaak dan ook niet omschrijven als een fastfoodzaak.
•    De meeste viswinkels een (beperkte) zit/sta-ruimte hebben om een broodje (haring) te eten.  Voor menig ondernemer is dit een wezenlijk onderdeel van zijn/haar viswinkel.
•    In iedere viswinkel wordt 'eten bereid'. Van het maken van maaltijden tot het vers bakken van kibbeling.

Via de facebookpagina van The Seafood Shop kunt u de ontwikkeling nauw volgen en kunt u uw collega-ondernemer steunen.

Barbecueën wordt een healthy pleasure met Verstegen: van Pure producten tot sauzen zonder toegevoegde suikers

Verras uw klanten dit seizoen met geweldige smaken om onbezorgd van te genieten, met het verantwoorde BBQ-assortiment van Verstegen. Van een fosfaatvrije alles-in-één mix voor BBQ worsten tot intense smaakbelevingen die u creëert met onze Rich Taste Marinades. En omdat geen barbecue compleet is zonder heerlijk sausje: onze Guilt Free sauzen zónder toegevoegde suikers of zoetstoffen, maar mét een geweldige smaak. Zo maakt u van barbecueën een healthy pleasure.

Puur gemak met de fosfaatvrije alles-in-één mix voor barbecueworst
Dit barbecueseizoen mag de barbecueworst natuurlijk niet ontbreken. Daarom komt Verstegen, speciaal voor deze hardloper, met een complete en verantwoorde mix voor barbecueworst. Een unieke alles-in-één mix die gemak combineert met pure, verantwoorde ingrediënten. Zo bevat de mix al binding, waardoor u dit niet meer apart hoeft toe te voegen. Bovendien is de mix fosfaatvrij waardoor deze onder ons Pure label valt en dus geen declarabele allergenen bevat. Laat uw inspiratie de vrije loop, want de mix voor barbecueworst heeft een heerlijke basissmaak waar u zelf uw eigen onderscheidende smaaktwist aan kan geven. Kies zelf uw vleessoort en laat het vuur ontbranden!

Intense smaken tot diep van binnen met Rich Taste Marinades
Verstegen laat u dit barbecue seizoen verantwoord variëren met marineren. De nieuwe Rich Taste Marinades zijn namelijk op een combinatie van olie-en waterbasis en geven daardoor een intense smaak tot in het hart van het product én een prachtige glans. De inwerktijd van 12 uur zorgt ervoor dat de marinades dieper in het product trekken en dat het product heerlijk mals en langer houdbaar wordt. Of het nu om vlees, vis, halal of vegetarische producten gaat. Sommige marinades vallen bovendien onder ons Pure label en bevatten dus geen declarabele allergenen. Bied uw klanten dit barbecue seizoen verantwoorde variatie met de intense smaken van Rich Taste Marinades. Dé marinades voor de bewuste barbecue.

Feel free, live free, choose free: Guilt Free zero added sugar sauzen
Ideaal voor bij de Bewuste Barbecue: Guilt Free sauzen. De eerste sauzen zónder toegevoegde suikers of zoetstoffen, maar mét een geweldige smaak. Het beste van beide werelden dus. De sauzen zijn gemaakt van de mooiste kruiden en specerijen en bevatten geen declarabele aller genen en alleen van nature aanwezige suikers. Nu kunt u uw klanten een gezonder alternatief voor sauzen serveren en tóch smaak laten leiden. Guilt Free sauzen biedt uw klanten de vrijheid om een bewuste keuze te maken die tegelijkertijd ook het lekkerst is. Guilt Free.

Bron: VerstegenBezoekadres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk

Postadres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk