banner P&M seafood 2

Functiewaardering

In elk bedrijf worden werkzaamheden uitgevoerd die verschillend zijn van aard en inhoud. In veel bedrijven bestaat de behoefte een zekere rangorde van functies naar niveau (laag/hoog) of zwaarte (licht/zwaar) op te stellen, en deze rangorde te gebruiken voor beloningsverhoudingen. Voor het maken van zo’n rangorde moeten de functies ‘gewaardeerd’ worden.

In de visdetailhandel bestaan veel functies. In de loop der tijd zijn veel functies veranderd en de beschrijvingen die in de cao staan, kloppen ook niet meer. Om te zorgen voor duidelijkheid bij jou en jouw medewerker over de inhoud van de functie, het salaris en doorgroeimogelijkheden zijn de bestaande functiebeschrijvingen herschreven en zijn de salaristabellen aangepast. Het is een afspraak die in de cao is vastgelegd. Om functiebeschrijvingen (functiegebouw) en salaristabellen (loongebouw) te vernieuwen, is gebruik gemaakt van de methode IFA. De cao-partijen, CNV Vakmensen – CVAH - VNV, hebben dit ontwikkeld met externe deskundigen. 

Hoe wordt de functiewaardering bepaald?

De zwaarte van de ene functie ten opzichte van de andere functie wordt bepaald met de IFA methode. IFA is een methode om functies op een objectieve manier te waarderen. Hierbij wordt gekeken naar de inhoud van de functies en worden de belangrijkste elementen (werkzaamheden, verantwoordelijkheden) uit een functie gewogen. De functiewaarderings­systeem IFA is een soort meetlat, waarlangs functies worden gelegd om de zwaarte van de functies ten opzichte van elkaar te kunnen bepalen. Uiteindelijk ontstaat er dan een rangorde van functies, die opgeknipt wordt in een aantal groepen: de functiegroepen. Aan die groepen worden salarisschalen gekoppeld. Functiewaardering wordt zo dus gebruikt om functies aan salarisschalen te koppelen en speelt daarmee een belangrijke rol in de totale beloning.

Hoe ga ik aan de slag?

In samenwerking met EVZ is een nieuw functie- en loongebouw ontwikkeld. De nieuwe beloningsstructuur is gebaseerd op 15 referentiefuncties. Het is van belang om voor 1 januari 2022 jouw medewerkers in te schalen volgens deze beloningsstructuur. Om jou daarbij te helpen is een handboek opgesteld. Deze vind je op de speciale website samen met meer informatie, hulp en handige documenten. 

Handboek, handige documenten en meer informatie vind je hier