banner thema werkgever 2

RI&E

Een RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Het is een instrument dat werkgevers gebruiken om de veiligheids- en gezondheidsrisico's op de werkvloer in kaart te brengen en te beoordelen. Met een RI&E kunnen potentiële gevaren en risico's worden geïdentificeerd, zoals fysieke risico's, ergonomische factoren, chemische stoffen, psychosociale belasting en brandveiligheid. Op basis van de bevindingen van de RI&E kunnen vervolgens passende maatregelen worden genomen om de risico's te verminderen of te elimineren, de veiligheid en gezondheid van werknemers te waarborgen en te voldoen aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van arbeidsomstandigheden.

Wat is OiRA?

OiRA (Online Interactive Risk Assessment) is een digitaal RI&E-instrument. Dit online instrument helpt je een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uit te voeren voor jouw werkplek of bedrijf.

Voor wie?

De digitale RI&E kan door iedereen gebruikt worden die de mogelijke gezondheids- en veiligheidsrisico's op de werkplek of in het bedrijf wil beoordelen.

Deze digitale RI&E biedt vooral een meerwaarde voor kleinere bedrijven die zich bewust zijn van de Arbowet-verplichting tot het maken van een risico-inventarisatie en –evaluatie.

Werkgevers van kleinere bedrijven zijn verantwoordelijk voor de arbo-activiteiten naast hun andere dagelijkse verantwoordelijkheden en bedrijfsvoering. De digitale RI&E is specifiek ontworpen om hen te helpen door de risico's, de juridische context, de evaluatie en het plan van aanpak (rapportages) op één plek aan te bieden. Eerdere ervaring met het uitvoeren van een RI&E is niet vereist. De digitale RI&E leidt je stap-voor-stap door de inventarisatie en evaluatie en bevat extra informatie om het plan van aanpak samen te stellen.

Ga aan de slag met RI&E