banner bedrijfsadvies 2

VISscan

VNV neemt jou als visspecialist zoveel mogelijk uit handen en ondersteunt jou in het vak, ondernemerschap en promotie van het ambacht. Speciaal voor onze leden hebben wij de VISscan ontwikkeld.

VIS staat voor Voorstel ondernemer op basis van Inventarisatie en Scan. Met deze scan wordt in kaart gebracht op welke gebieden stappen gezet kunnen worden. Denk aan financiën, marketing, personeel, hygiëne, veiligheid of vakkennis. Deze scan kost € 395. Door middel van de scan worden groeikansen voor jouw bedrijf, jouw team en jezelf inzichtelijk. De VNV maar ook onze partners kunnen jou vervolgens helpen om deze kansen om te zetten naar groei.

VIS maakt een scan van:

  • Presentatie: winkel, toonbank en eetgelegenheid
  • Assortiment: aanbod en kwaliteit.
  • Wet- en regelgeving: hygiënecode, allergenen, ri&e en meer.
  • Verzorging: winkel, werkplaats, machines en persoonlijk.
  • Team en leiderschap: werkt het team op een effectieve wijze samen, wordt er goed leiderschap getoond, kunnen de teamleden verkoop- en resultaatgericht werken.

Daarnaast wordt gekeken naar de belangrijkste kengetallen en hoe deze zich verhouden t.o.v. de rest van de branche. Van daaruit wordt gekeken waar verbetering mogelijk is en hoe deze te realiseren. Deze benchmark wordt gedaan door een onafhankelijke organisatie, (Winkelmanagement) die dit voor meerdere branches al jarenlang oppakt en hier veel resultaten mee bereikt.