banner thema werkgever

Bedrijfshulpverlening

Als ondernemer word je vaak niet blij van alle overheidsregels, maar over het algemeen zijn ze er niet voor niets. Zeker als het om veiligheid gaat, is het natuurlijk belangrijk dat je volgens de regels werkt.

Naast inkoop- en personeelskosten, heb je als ondernemer ook kosten voor financiële administratie, arbeidsrecht, verzuim, arbo en lokale belastingen. Ook onduidelijke regelgeving omtrent bedrijfshulpverlening (BHV) kan onnodige kosten veroorzaken. Door samen te werken met de andere winkelambachtelijke branches en twee ministeries is Help123 ontstaan. Met deze speciale tool kun je als ondernemer gemakkelijk en snel je bedrijfshulpverlening op poten zetten en daardoor je bedrijf veiliger maken, voor jezelf, je medewerkers en je klanten!

Voordeel 1: veilig

In een klein bedrijf ben je voor bedrijfshulpverlening vaak afhankelijk van die ene medewerker die op cursus is geweest. Maar als hij of zij ziek is of op vakantie, is er niemand aanwezig die goed weet wat te doen bij brand of als iemand een hartaanval krijgt in de winkel.

Met Help123 is die afhankelijkheid er niet meer, want alle medewerkers volgen via de app een online training, net zo lang tot zij geslaagd zijn. Kennis over hoe je moet handelen bij een noodgeval is daardoor bij meer mensen aanwezig en dat bevordert de veiligheid. De cursus is weliswaar minder intensief door het ontbreken van praktijktraining (die niet noodzakelijk is om aan wettelijke eisen te voldoen), maar wel afgestemd op de dagelijkse praktijk van de winkel en voldoet volledig aan de wettelijke normen.

Voordeel 2: eenvoudig

Help123 is er om jou als ondernemer te ontzorgen. Via de app organiseer je eenvoudig de bedrijfshulpverlening op de werkvloer. Dat ben je als werkgever namelijk verplicht. Het systeem zorgt ervoor dat je niets vergeet en dat alle afspraken in de training van je medewerkers terug komen. Ook het volgen van de trainingen doen je medewerkers online. Dat kost hen ongeveer een half uur. Is je medewerker geslaagd? Dan ontvangen zij een certificaat. Deze is een jaar geldig. Als het certificaat dreigt te verlopen, herinnert de app je eraan dat het tijd is voor de jaarlijkse herhaling van de training.

Voordeel 3: betaalbaar

Een cursus BHV kost al gauw tussen de 150 en 300 euro per bhv’er per jaar. Met Help123 betaal je per jaar € 7,50 per medewerker. Niet-leden betalen € 10 per medewerker per jaar.

Praktijkervaring

Vind je het prettiger als je bhv’er praktijkervaring opdoet tijdens een cursus? Als je de voorkeur geeft aan een praktijkcursus, of daarmee de kennis in jouw team wilt aanvullen, dan is dat uiteraard een goed idee. De zorg voor veiligheid is ontzettend belangrijk en hoe jij daar als ondernemer invulling aan geeft, is aan jou. Met Help123 zorg je er in ieder geval voor dat je aan de geldende minimale veiligheidseisen voldoet. Maar meer maatregelen kan natuurlijk altijd!

Neem dan contact op met de Help123desk. Bel 030 6024915 of mail naar info@help123.eu.

Meer informatie