Duurzaam rijden

Vanaf 1 januari 2025 voeren 29 grote gemeenten zero-emissiezones in. Nieuwe bestel- en vrachtauto’s mogen dan alleen in die zones rijden als ze geen schadelijke stoffen uitstoten. Voor de meest schone en een aantal bijzondere voertuigen geldt een overgangsregeling. Het is verstandig om je op tijd voor te bereiden op de zero-emissiezones. Hou rekening met de levertijden van nieuwe vracht- en bestelauto’s. En kies bij de aanschaf van een nieuw voertuig voor uitstootvrij.

Schonere lucht, minder CO2-uitstoot en betere doorstroming in de binnenstad. Met dat doel worden de zero-emissiezones ingevoerd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat roept bedrijven en ondernemers op zich in aanloop naar de zero-emissiezones niet te laten verrassen door de levertijden. De levertijd van een vrachtauto kan op dit moment oplopen tot anderhalf jaar. Bij het bestellen van een bestelauto moet je rekenen op ongeveer een jaar levertijd.

Overgangsregeling

Om de overstap voor alle ondernemers haalbaar te maken, geldt er een overgangsregeling en voor een aantal bijzondere voertuigcategorieën geldt een vrijstelling of kan te zijner tijd een ontheffing worden aangevraagd.

De overgangsregeling geldt niet voor nieuwe voertuigen die na 1 januari 2025 geleverd en op kenteken worden gezet. Bestel- en vrachtauto’s die na 1 januari 2025 op kenteken worden gezet, moeten elektrisch of op waterstof aangedreven zijn.

Beperkte afschrijftijd van voertuigen

Alle bestelauto’s moeten vanaf 1 januari 2028 uitstootvrij zijn. Vrachtwagens vanaf 1 januari 2030. Ondernemers die nu nog een nieuwe bestel- of vrachtwagen op een fossiele brandstof aanschaffen, moeten hier goed rekening mee houden. Ga je nu een nieuw voertuig aanschaffen? Doe het dan direct zonder uitstoot.

Kentekencheck

Twijfel je tot wanneer je met jouw voertuig de zero-emissiezones in mag rijden? Doe dan de kentekencheck op opwegnaarzes.nl. Voor sommige voertuigen geldt te zijner tijd een vrijstelling of kan er een ontheffing worden aangevraagd. Kijk op opwegnaarzes.nl/bedrijven/vrijstellingen voor welke voertuigen dit geldt.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op opwegnaarzes.nl. Daar vind je ook een handig stappenplan voor de overstap naar uitstootvrij.

Subsidie

Ondernemers die één of meer emissieloze bedrijfsauto’s aanschaffen (koop of financial lease) komen in aanmerking voor Subsidie Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Tot en met 31 december 2025 kun je gebruik maken van deze subsidieregeling. Het subsidiebudget van deze regeling heeft ieder jaar een maximum.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor deze subsidie als je voldoet aan de voorwaarden. Enkele belangrijke voorwaarden zijn:
- Wanneer je de subsidieaanvraag indient, mag de koop- of financial leaseovereenkomst nog niet definitief zijn
- De voorwaardelijke koop- of financial leaseovereenkomst mag niet eerder zijn afgesloten dan 1 januari 2021
- De bedrijfsauto mag op de datum van de aanvraag nog niet bij je afgeleverd zijn en niet op jouw naam staan
Alle voorwaarden lees je op www.rvo.nl/SEBA.

De subsidie bedraagt 10% van de netto catalogusprijs (N1) en 10% van de verkoopprijs excl. btw (N2) tot een maximum van € 5.000 voor iedere bedrijfsauto. Andere overheidssubsidies (met uitzondering van MIA) worden in mindering gebracht op het subsidiebedrag waarvoor je in aanmerking komt.

Het kabinet wil het rijden van emissieloze bedrijfsauto’s voor alle ondernemers aantrekkelijker maken. Deze auto’s stoten tijdens het rijden geen broeikasgassen uit, zijn energiezuinig, stil en goed voor het klimaat. Dit draagt bij aan schone lucht en een prettigere leefomgeving. Als ondernemer in Nederland kun je daarom subsidie aanvragen als je een emissieloze bedrijfsauto aanschaft (koop of financial lease).

Aanvragen subsidie en meer informatie

Terug naar Duurzaam Ondernemen