VNV ZorgPortaal

Als werkgever krijg je steeds meer verantwoordelijkheid op het gebied van arbeidsomstan­dig­heden, ziekteverzuim en re-integratie. Ook je medewerkers dragen verantwoorde­lijk­heden in het gehele proces van ziekmelding tot re-integratie. VNV ZorgPortaal begeleidt werkgevers en werknemers bij het hele traject van ziekteverzuim en re-integratie. 

VNV ZorgPortaal VNV ZorgPortaal 3

VNV ZorgPortaal is een samenwerkings­verband tussen VNV, VNV Risk, SuperGarant Verzekeringen en SuperGarant Zorg.

Postbus 260

2260 AG Leidschendam

T. 070-3012556 (polisadministratie) / 070-3012567 (Arbo & Re-integratie)

E. info@vnvzorgportaal.nl

W. www.vnvzorgportaal.nl