e-Learning bij de Hygiënecode voor de Visdetailhandel

Nieuw is de door VNV, in samenwerking met de Houwers Groep, ontwikkelde e-learning, voor ondernemers en medewerkers. Met deze gratis e-learning kan de kennis van de hygiënecode bij betrokkenen op een eenvoudige en leuke manier geleerd worden. 

Als de in de e-learning geïmplementeerde test met goed gevolg wordt afgelegd, dan krijgt de deelnemer een certificaat. Het tonen van de certificaten helpt om bij controle van de NVWA aan te tonen dat je actief bezig bent met de regels uit de hygiënecode en de kennis hiervan ook hebt overgedragen in het team.

VNV biedt gratis toegang aan tot de e-learning behorende bij de nieuwe Hygiënecode voor de Visdetailhandel, ter waarde van €17,50. Wij adviseren je om zoveel mogelijk medewerkers uit het team op te geven om de e-learning te volgen.

Meer over de hygiënecode