Oproep ondernemersorganisaties: “Nieuwe minimumuurloon faseren en werkgeverslasten verlagen”

7 februari 2023

 

Meer dan twintig brancheorganisaties, waaronder VNV, die tienduizenden werkgevers vertegenwoordigen, overhandigen vandaag in Den Haag een petitie aan leden van de Eerste Kamer. 

“Voer een minimum uurloon niet in op basis van een 36-urige werkweek”, zo luidt de oproep. “Die stap per januari 2024 gaat te snel ineens. Kies eerst voor 38 uur en verlaag tegelijk de werkgeverslasten.  Het geld is er. Het zit in de pot die met sociale premies is gevuld en eind dit jaar 34 miljard euro bevat.” De ondernemers pleiten nadrukkelijk voor een integrale aanpak van alle uitdagingen die op hun bord belanden. In veel sectoren met een langere werkweek dan 36 uur (vaak vastgelegd in cao’s) betekent een nieuwe minimum uurloonnorm opnieuw een forse loonkostenstijging die kan oplopen tot 11% in 2024. Lees de petitie

Kwart hoger minimumloon
Het minimumloon is in januari 2024 -teruggerekend vanaf 1 januari 2022- met een kwart gestegen als het voorstel zoals het er nu ligt groen licht krijgt van de Eerste Kamer. 
Werkgevers moeten alle loonkosten opbrengen, maar door de omstandigheden van afgelopen jaren ontbreekt het ondernemers aan buffers om stoten op te vangen. Nederland verdient aantrekkelijke winkelgebieden waar mensen graag komen, maar alsmaar stijgende lasten voeren de druk op ondernemers op in de detailhandel en ambachten, op markten en in de recreatie en horeca en dat gaat gevolgen hebben.

Invoering faseren 
De invoering van de nieuwe urennorm voor het minimum loon faseren, is beter te verwerken in de bedrijfsvoering, stellen de werkgevers. Ook omdat onduidelijk blijft hoe het kabinet de alsmaar stijgende werkgeverslasten wil verlagen. De brancheorganisaties wijzen er op dat een minimumloonstijging doorwerkt in het volledige loongebouw want voor het goed functioneren ervan is het belangrijk differentiatie in functies en ervaringsjaren te behouden. Een loonstijging aan de onderkant duwt daarmee alle lonen omhoog.  

Kosten doorberekenen
Ondernemers in onder andere de detailhandel, ambachten en ambulante handel hebben begrip voor de versnelde stijging van het minimum loon afgelopen januari. Koopkrachtbehoud voor werknemers is belangrijk. Alle kosten die ondernemingen maken, worden uiteindelijk wel direct of indirect doorberekend aan consumenten en eindgebruikers. Dat kan leiden tot aanhoudende inflatie, terwijl die juist gedempt moet worden. 

Iedere kostenstijging een dreun
Als de Eerste Kamer akkoord gaat met dit wetsvoorstel heeft dat impact op het investeringsvermogen en daarmee de continuïteit van ondernemingen in heel Nederland. De brancheorganisaties die de handen ineenslaan, wijzen de Eerste Kamer ook op het onafhankelijke onderzoek van Panteia. Dat toont ondubbelzinnig aan dat bij gelijkblijvende omzet een groot deel van de ondernemers in 2023 in de problemen komt. In die situatie is iedere extra kostenstijging een nieuwe dreun.  

Ondertekenaars petitie 
De volgende brancheorganisaties (alfabetische volgorde) ondertekenen de petitie die vandaag aan Eerste Kamerleden wordt aangeboden: ANKO (kappersorganisatie), AVN (Ambachtelijke Versdetailhandel Nederland), Cumela (grondverzetbedrijven), CVAH (Centrale Vereniging Ambulante Handel), Dibevo (dierenspeciaalzaken, Hiswa-Recron, INretail, KNDB (Kon. Ned. Drogisten Bond, KNS (Koninklijke Nederlandse Slagers), NBOV (brood- en banketbakkers), Nederlandse veiligheidsbranche, NSO Retail (tabak en gemak), NVER  (o.a. muziekwinkels), Poeliersbond, RND (Raad Nederlandse Detailhandel), Techniek Nederland, Tuinbranche Nederland, Vakcentrum, VBW (Vereniging Bloemist Winkeliers), VGL (levensmiddelen), VNV (Visspecialisten).

overhandiging-500

Heb jij het nieuwe platform VerzekeringsInzicht al bezocht?

3 februari 2023

VNV ZorgPortaal maakt vanaf 1 januari 2023 gebruik van een nieuw platform, VerzekeringsInzicht. Met VerzekeringsInzicht heb je als werkgever eenvoudig inzicht in je verzuim. Binnen jouw eigen omgeving in VerzekeringsInzicht vind je op één plaats de lopende inkomensverzekeringen en documenten, verzuimcijfers, brieven en polisbladen. Het is ook de plek waar je ziek- en herstelmeldingen doorgeeft.

Naverrekening 2022 > activeer je account

Binnenkort gaan we starten met het opvragen van de gegevens voor de naverrekening over 2022. Binnen VerzekeringsInzicht kan je deze gegevens heel eenvoudig aanleveren, maar dat kan alleen als jouw  account is geactiveerd. Heb je dat nog niet gedaan, dan adviseren we je dit alsnog te doen. Begin januari hebben we de gebruikersnaam en de activatiecode naar je verzonden. Hiermee heb je direct toegang tot VerzekeringsInzicht en zo lever je straks dus eenvoudig de gegevens voor de naverrekening aan.

Geen gegevens ontvangen

Heb je geen gegevens ontvangen voor het activeren van je account? Neem dan contact met ons op. Het telefoonnummer is 070 - 301 2556. Of stuur een e-mail naar info@vnvzorgportaal.nl . Wij helpen je graag verder.

Heb jij het nieuwe platform VerzekeringsInzicht al bezocht?

Hoe werkt het energie-prijsplafond 2023?

31 januari 2023 

Het energie-prijsplafond 2023 is een regeling waarbij huishoudens een maximumbedrag betalen voor elektriciteit en gas voor een vastgesteld verbruik. Iedere aansluiting (kleiner dan 3x80 ampère en G25) met een verblijfsfunctie, zoals een woning of bedrijf, heeft recht op het prijsplafond. In dit artikel leggen wij uit hoe het prijsplafond werkt.

Vanaf 1 januari 2023 geldt het prijsplafond tot een bepaald elektriciteit- en gasverbruik. Elke aansluiting zoals hierboven vermeldt betaalt een maximumbedrag voor elektriciteit en gas voor een vastgesteld verbruik. Deze informatie is geldig voor alle energieleveranciers:

 

Elektriciteit

Gas

Maximaal verbruik

2.900 kWh

1.200 m3

 

Dit verbruik is vastgesteld door de overheid, op basis van het gemiddelde verbruik van een huishouden. Hiervoor is gebruik gemaakt van een standaard verbruiksprofiel. Tot aan de vastgestelde verbruiksgrens betaal je als consument (of bedrijf met bovenstaande aansluiting) een vastgesteld tarief. Je kan tot de verbruiksgrens nooit meer betalen dan:

 

Elektriciteit

Gas

Tarief incl. inkoopkosten en btw excl. EB

€0,2475

€0,8573

Tarief incl. inkoopkosten, btw en EB

€0,40

€1,45


Wanneer heb ik recht op het prijsplafond?

Iedere aansluiting (kleiner dan 3x80 ampère en G25) met een verblijfsfunctie heeft recht op het prijsplafond. Hiervoor gelden dus dezelfde regels als voor het recht op voor vermindering energiebelasting. Er is sprake van een verblijfsfunctie als er een bedrijf gevestigd is of als het om een woning gaat. Welke aansluiting je hebt kan je terugvinden op je energiefactuur.

Hoe wordt het verbruik verdeeld over het jaar met het prijsplafond?

Omdat elke energieleverancier op dezelfde wijze het prijsplafond hoort toe te passen is er in deze regeling gebruikt gemaakt van een standaard jaarverbruiksprofiel. Dit standaard verbruiksprofiel laat zien dat je niet in elke maand evenveel elektriciteit en gas verbruikt maar dat dat ook te maken heeft met het seizoen en het weer. Zo verbruikt een huishouden in de maanden oktober tot februari gemiddeld meer gas dan in de warme maanden van het jaar. Hieronder zijn de verbruiksprofielen te zien waar elke leverancier het prijsplafond op toe past.

 

 

Prijsplafond Graphic Stroomverbruik.png Prijsplafond Graphic Gasverbruik.png

Zoals in bovenstaande grafieken duidelijk te zien is, wordt het verbruik dus per maand aangehouden. Het totaal wordt herleid naar dit verbruiksprofiel. Voor het verbruik wat binnen het profiel verbruikt wordt betaal je maximaal het tarief van het prijsplafond. Wanneer je over het verbruiksplafond heen gaat betaal je de contractprijs.

Wij verbruiken meer dan het prijsplafond, wat nu?

Verbruik je per maand meer dan dat er in die maand voor het prijsplafond beschikbaar is, dan betaal je over elke verbruikte kWh of m3 daarboven gewoon de uurprijs voor elektriciteit en de dagprijs voor gas.

Hoe wordt mijn maandbedrag aangepast aan het prijsplafond?

Het huidige maandbedrag is aangepast naar een lineair bedrag, elke maand betaal je hetzelfde. De korting wordt dus over de 12 maanden verdeeld.

Terugleveren/salderen met het prijsplafond

Voor het salderen en terugleveren met zonnepanelen verandert er niets. Het prijsplafond werkt op basis van het nettoverbruik. Dat wil zeggen dat eerst de salderingsregeling wordt toegepast en daarna pas het prijsplafond. Salderen van de opwek blijft dus ook op jaarbasis. Wat je aan het net aan kWh hebt terug geleverd, moet je dus eerst aftrekken van het aantal kWh dat je van het net hebt verbruikt. Dan houd je een bepaalde hoeveelheid kilowattuur over in die maand, waar het prijsplafond op wordt toegepast.

Is het nog voordelig om mijn verbruik te verplaatsen naar de goedkope momenten?

Met een dynamisch energiecontract blijft het voordeel bestaan van verschuiven van verbruik naar goedkopere momenten.

a. Mijn verbruik blijft onder het prijsplafond; Is het vrijwel zeker dat je met het verbruik van je elektriciteit niet boven het prijsplafond uit gaat komen, dan kun je nog altijd proberen de prijs te drukken. Door verbruik te verplaatsen naar goedkopere uren kan je wellicht zelfs onder het prijsplafond tarief uit komen, gunstig want zo hoeft er geen extra belastinggeld gebruikt te worden om je korting te betalen, en je hebt gewoon de beste prijs voor je verbruik.

b. Mijn verbruik gaat over het prijsplafond heen; Juist heel belangrijk te blijven kijken naar het moment waarop je verbruikt. Als je weet dat je boven het prijsplafond verbruik uit gaat komen kan je doormiddel van verbruik verplaatsen zelf zorgen voor een lager tarief voor het verbruik dat tegen het gehele tarief afgerekend wordt.

Hoe werkt het overstappen naar een andere leveranciers?

Tijdens het jaar kan het zo zijn dat je wilt switchen van energieleverancier. Hier is in de regeling ook naar gekeken. Je kan nog steeds tussentijds overstappen naar een andere leverancier. Wegens de AVG-regelgeving is het niet mogelijk voor de nieuwe leverancier om jouw verbruik bij de vorige energieleverancier in te zien. Er kan dus niet gecontroleerd worden hoeveel gebruik je al hebt gemaakt van het prijsplafond. Daarom heeft de regering gekozen voor het vaste verbruiksprofiel, hierdoor is het voor elke leverancier duidelijk wat het verwachtte verbruik is waar mee gerekend kan worden per maand.

Stap je bijvoorbeeld over op 3 februari dan zal de nieuwe leverancier je tegoed bepalen op basis van het resterend aantal dagen van die maand. 280 kWh/ 28 dagen * 25 dagen = 250 kWh tegoed voor februari.

Meer informatie?

Laat je goed adviseren over wat het beste is voor jouw persoonlijke situatie. VNV werkt samen met Omnia Energy, die je onafhankelijk, betrouwbaar en eerlijk kan adviseren. Klik hier voor meer informatie.

accountant-12385981920-500

Update TEK-regeling

26 januari 2023

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. De TEK-regeling is nog niet open, maar dit wordt wel spoedig verwacht.

Afgelopen week heeft het ministerie van EZK een toelichting gegeven over de werking van de TEK. Hierin is ook de wijze toegelicht waarop de TEK moet worden aangevraagd en welke gegevens de ondernemers hiervoor moeten invullen. Komende weken wordt de begrijpelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van het aanvraagformulier door verschillende ondernemers en relevante organisaties getest.

Het aanvragen van de TEK opent naar verwachting in het 1e kwartaal van 2023. Zodra de precieze datum bekend is, melden wij dit. Je kunt de TEK dan met terugwerkende kracht aanvragen over de periode november 2022 tot en met december 2023. Je dient één aanvraag in voor deze hele periode. Om in te loggen heb je eHerkenning niveau 3 met machtiging 'RVO diensten op niveau eH3' (of hoger) of DigiD nodig. Als je DigiD gebruikt, moet je degene zijn die bij KVK geregistreerd staat als eigenaar of bestuurder van het bedrijf. Let op: eHerkenning of DigiD aanvragen duurt enkele dagen.

VNV blijft zich bij de overheid hard maken voor onze leden en kijken naar andere manieren van compensatie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) coördineert en informeert over de verschillende regelingen. Bekijk op RVO.nl of er een passende regeling voor jouw situatie is.

energiecrisis-500

Vergeet niet je definitieve berekening NOW aan te vragen

26 januari 2023

 

Heb jij gebruik moeten maken van de NOW-regeling in de periode van oktober 2020 tot september 2021? Vergeet dan niet om voor 22 februari je definitieve berekening aan te vragen bij het UWV. Het gaat om de aanvraagperiodes NOW 3.1, 3.2, 3.3 en 4. 

Je hebt tot en met woensdag 22 februari de tijd om het definitieve omzetverlies door te geven, of uitstel aan te vragen voor derden- of accountantsverklaring. Als jij de definitieve berekening niet tijdig aanvraagt, kan dit leiden tot een terugvordering van het volledige voorschot.

Werkgevers ontvingen bij de NOW eerst een voorschot gebaseerd op een verwacht omzetverlies. Bij de definitieve berekening wordt, aan de hand van de loonsom in de betreffende NOW-periode en het daadwerkelijke omzetverlies, bepaald op welke tegemoetkoming werkgevers daadwerkelijk recht hebben.

De deadline voor de definitieve aanvraag is vastgesteld op 22 februari 2023 en geldt voor deze vier NOW-periodes:

 • NOW 3.1 liep van oktober 2020 tot en met december 2020
 • NOW 3.2 van januari tot en met maart 2021
 • NOW 3.3 van april tot en met juni 2021
 • NOW 4 liep van juli tot en met september 2021

Uitstel mogelijk voor afronden derden- of accountantsverklaring

Werkgevers die in een periode meer dan 40.000 euro aan voorschot hebben ontvangen of recht hebben op een definitief bedrag van 40.000 euro of meer, hebben een zogeheten derdenverklaring nodig (bijvoorbeeld van de boekhouder). Bij een voorschot of definitief bedrag boven 125.000 euro, is een accountantsverklaring nodig. Door de gecombineerde deadline voor vier periodes kunnen bepaalde controlewerkzaamheden gecombineerd worden, zodat werkgevers niet voor elke periode apart een boekhouder of accountant hoeven in te schakelen.

Drukte bij boekhouders en accountants kan ervoor zorgen dat het niet lukt om op 22 februari die derden- of accountantsverklaringen afgerond te hebben. Daarom is het opnieuw mogelijk om veertien weken uitstel te krijgen.

Aanvragen

Alle informatie over de definitieve berekening is te vinden op de website van UWV. 

accountant-12385981920-500

In 5 seconden je bedrijf weg – leer van een hacker hoe je dat voorkomt

20 januari 2023

Je werkt je hele leven aan je bedrijf en in 5 seconden is het weg.
Je bent gehackt!  Geen bestanden, geen klanten, geen planning.
Voorkom dat je slachtoffer wordt van hackers. 

Op 2 en 7 februari vindt er een webinar plaats over digitale veiligheid. In dit webinar legt een ethisch hacker uit hoe hij te werk gaat en leer je hoe je de eerste stappen zet naar digitale veiligheid. Hiermee maak je niet alleen je eigen bedrijf, maar de hele sector een stuk veiliger. Ook kun je je aanmelden voor een nieuwe tool die je hierbij ondersteunt en krijg je kosteloos begeleiding via webinars. Je mag dit echt niet missen! 

Programma  online bijeenkomst

Ontvangst door van MKB Nederland en IVBB (5 min)

 • De 5 basisprincipes van veilig digitaal ondernemen door het Digital Trust Center (5 min)
 • Leer denken als een hacker door Wouter van Dongen (MSc, CISA, CISSP) (20 min).
 • Kosteloze oplossing: De eerste stappen naar digitale veiligheid door Samen Digitaal Veilig (20 min)
 • Ruimte voor vragen (10 min)

Aanmelden

Meld je aan door op onderstaande link te klikken:

Aanmelden webinar 7 februari 16:00 uur

Als VNV geven wij digitale veiligheid hoge prioriteit. Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met Samen Digitaal Veilig. Voor dit platform kun je een kosteloos account aanmaken voor de basisversie en zo je bedrijf digitaal veilger maken. Hoe? Dat leggen we je graag uit op het webinar.

Samen Digitaal Veilig een initiatief van branche- en beroepsorganisaties in samenwerking met MKB-Nederland. Het wordt gesubsidieerd door de ministeries van Justitie en Veiligheid en Economische Zaken en het Digital Trust Center.

In 5 seconden je bedrijf weg – leer van een hacker hoe je dat voorkomt

Subsidie beschikbaar voor nieuwe bedrijfsauto’s

20 januari 2023

De vraag naar de distributie van goederen en diensten van de visspecialist groeit nog steeds. En dat leidt weer tot een groeiende vraag naar transport. Heb jij plannen om één of meer bedrijfsauto’s, koop of financial lease en volledig uitstootvrij, aan te schaffen? Dan kun je in aanmerking komen voor Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA).

Subsidie

Tot en met 31 december 2025 kun je gebruik maken van de subsidie bij aankoop van een nieuwe, volledige emissieloze bedrijfsauto. Bij een operationele lease kan jouw leasemaatschappij subsidie aanvragen om in aanmerking te komen voor de SEBA. Het subsidiebudget van deze regeling heeft ieder jaar een maximum. Voor 2023 is het jaarbudget voor SEBA €33 miljoen. Een indicatie van nog beschikbare subsidie vind je hier. Het subsidiebedrag is maximaal €5.000 per bedrijfsauto.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor deze subsidie als je voldoet aan de voorwaarden. Enkele belangrijke voorwaarden zijn:
- Wanneer je de subsidieaanvraag indient, mag de koop- of financial leaseovereenkomst nog niet definitief zijn;
- De bedrijfsauto mag op de datum van de aanvraag nog niet bij je afgeleverd zijn en niet op jouw naam staan;
- De nieuwe emissieloze bedrijfsauto moet ook aan bepaalde voorwaarden voldoen.
Alle voorwaarden lees je op de website van RVO.

Waarom deze subsidie?

Het kabinet wil het rijden van emissieloze bedrijfsauto’s voor alle ondernemers aantrekkelijker maken. Deze auto’s stoten tijdens het rijden geen broeikasgassen uit, zijn energiezuinig, stil en goed voor het klimaat. Dit draagt bij aan schone lucht en een prettigere leefomgeving. Als ondernemer in Nederland kun je daarom subsidie aanvragen als je een emissieloze bedrijfsauto aanschaft (koop of financial lease).

Aanvragen

Meer informatie over deze subsidieregeling en aanvragen lees je op de website van RVO.

car-g5edad62001920

Vragen over energie? Omnia Energy helpt je graag! Eerlijk en objectief

19 januari 2023

In 2022 kregen de meeste ondernemers te maken met een aanzienlijke kostenstijging van stroom en gas. Om de leden te ondersteunen in deze ondoorzichtige materie is VNV in 2022 gestart met de samenwerking met Omnia Energy.

Laat je tijdig adviseren

Tientallen leden zijn al klant geworden bij Omnia Energy, niet alleen om de kostenstijging te beheersen, maar ook om de transparante en persoonlijke manier van werken. Op dit moment zijn er meerdere ontwikkelingen in de energiemarkt die ervoor gaan zorgen dat ondernemers voor nieuwe uitdagingen/keuzes komen te staan. Een vast contract wordt weer mogelijk, maar de voorwaarden worden strenger. Wij willen dat jullie keuzes kunnen maken op basis van inzicht en kennis en zijn van mening dat Omnia Energy hier zeer goed in kan helpen. Objectief en betrouwbaar. Laat je tijdig adviseren!

Team uitgebreid

Ten behoeve van de optimale dienstverlening voor VNV heeft Omnia Energy haar team versterkt met Bianca Deliën. Zij zal vanaf samen met Vincent jullie 1e aanspreekpunt zijn.

Terugblik 2022

Wellicht ten overvloede maar hier nog een korte samenvatting van 2022 en een kijkje in de huidige marktsituatie: In 2022 is de gemiddelde prijs per kWh bij Omnia Energy slechts 0,26 per kWh geweest. T.o.v. de gemiddelde marktprijzen in 2022 is dit ruim 45% lager. Voor gas was de gemiddelde prijs slechts 1,08 per m3, dit is ook ruim 50% lager dan de prijzen van de ‘grote aanbieders’. Sinds 1 januari zijn zowel de prijzen van stroom en gas zelfs niet boven het prijsplafond geweest, reden te meer om jouw energiecontract te laten analyseren!

Meer informatie

Bekijk hier de brochure van Omnia Energy. Voor vragen kun je contact opnemen met Onia Energy via 088 505 6111.

energiecrisis-500

Overstappen van energieleverancier

13 januari 2023

In de huidige tijd waar energie een flinke kostenpost is gaan ondernemers de opties bekijken voor het overstappen van energieleverancier. Ondernemers worden benaderd door leveranciers met diverse voorstellen om over te stappen. Waar let je op? 

Waar let jij op bij het overstappen?

Laat je niet verleiden om een overhaaste beslissing te nemen
Stem telefonisch nergens mee in en vraag of een vrijblijvend voorstel willen toesturen. Het afsluiten van een dergelijk contract is een strategische keuze en vergt voorbereiding.

Vergelijk leveranciers
Het is verstandig om energietarieven en voorwaarden te vergelijken. Zorg er wel voor dat je goed alle informatie, contractdetails en mogelijkheden in beeld brengt. Je kan dan zien welke partijen een beter aanbod hebben dan jouw huidige energiecontract. Het is belangrijk om op basis van jouw energieverbruik te vergelijken. Neem hier de tijd voor zodat je de keuzes goed kunt afwegen. Wanneer je een nieuw energiecontract afsluit heb je altijd 14 dagen bedenktijd.

Lees de voorwaarden goed door
Het overstappen terwijl je nog een energiecontract voor een bepaalde tijd hebt kan jou geld kosten. Dit komt door de ‘opzegvergoeding’. Het is goed om op de hoogte zijn of jouw energiecontract al verlopen is en of maandelijks opzegbaar is. In sommige gevallen betaalt jouw leverancier de overstapboete, of een gedeelte. Check hiervoor de voorwaarden van jouw nieuwe energiecontract.

Vast, variabel of dynamisch energietarief?
In deze tijden is het goed om af te wegen of je een vast, variabel of dynamisch energietarief wil. Wanneer het niet duidelijk is waar de prijzen heen gaan of je wilt graag zekerheid dan kun je kiezen voor een vast tarief. Wanneer er verwacht wordt dat de tarieven dalen kan het verstandig zijn om een variabel of dynamisch tarief te kiezen. Dit kan in deze tijden een lastige beslissing zijn.

Bekijk maatregelen om energie te besparen
Om hoge energiekosten tegen te gaan blijft het belangrijk om te kijken naar je energieverbruik. Bekijk welke besparende maatregelen je kunt nemen om euro’s te besparen.

Check het aanbod van onze partner OmniaEnergy

rekenmachine-geld-bureau-500

Gastdocenten gezocht! Meld je snel aan

9 januari 2023

Een school vol vis is een lesprogramma, gericht op de leerlingen van groep 7 en 8 van het basis-onderwijs. Dit is ontwikkeld door het Nederlands Visbureau. Ben jij de nieuwe gastdocent?

Door 'Een school vol vis' leren leerlingen over verschillende vissoorten, de beroepen in de vissector, hoe de visketen in elkaar zit, dat vis gezond is, hoe je vis kan bereiden en duurzame visserij. Zo kunnen de leerlingen zichzelf ontwikkelen tot echte visexperts.

Docenten kunnen het lesmateriaal bestellen en de les geven aan hun eigen klas. Ook is het mogelijk om een gastdocent uit te nodigen in de klas.  Gast-docenten zijn vakmensen uit de visdetailhandel die vanuit hun eigen ervaring vertellen over vis maar ook over hun werk. 

Iets voor jou?

Hoe leuk is het voor een klas om kennis te maken met aan vakman die alles kan vertellen over vis maar ook bijvoorbeeld laat proeven? Door het geven van een gastles komt niet alleen het product 'vis' tot leven maar ook het beroep. Door een positieve kennismaking met een vakvolwassene komt het beroep tot leven. 

Voor gastdocenten is een onkostenvergoeding beschikbaar.
 

eenschoolvolvis72x36in

Wat verandert er voor ondernemers in 2023?

9 januari 2023

De belangrijkste veranderingen voor ondernemers uit de branche zetten wij op een rij.

Personeel

De wettelijke minimumlonen zijn met 10.15% omhoog gegaan. Deze wijziging is per 1 januari 2023, zoals eerder gepubliceerd.

Belastingen en heffingen

Zelfstandigenaftrek
In 2023 wordt de zelfstandigenaftrek verder verlaagd naar € 5030. De zelfstandigenaftrek wordt versneld afgebouwd tot € 900 in 2027. Hiermee worden de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner.

Vennootschapsbelasting
De grens voor het lage tarief in de vennootschapsbelasting (vpb) gaat omlaag van € 395.000 winst naar € 200.000. En het lage tarief van 15% gaat omhoog naar 19%. Bedrijven met een winst vanaf € 200.000 betalen vanaf 1 januari 2023 het hoge tarief. Dat tarief gaat omhoog van 25% naar 25,8%.

Onbelaste reiskostenvergoeding
De onbelaste kilometervergoeding gaat omhoog van 19 naar 21 cent per kilometer. Voor zakelijke ritten met jouw privéauto geldt dat je dit bedrag kunt aftrekken van de belasting.

Werkkostenregeling
De vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt voor het gehele jaar 2023 tijdelijk verruimd naar 3% tot een loonsom van €400.000. Vanaf 2024 bedraagt de vrije ruimte 1,92% tot een loonsom van €400.000. Deze stijging zorgt ervoor dat werkgevers meer onbelaste vergoedingen kunnen geven aan medewerkers.

Oudedagvoorzieningen
Op het gebied van de oudedagvoorzieningen zijn er een tweetal aanpassingen. De FOR (Fiscale OudedagsReserve) mag vanaf 2023 niet verder opgebouwd worden. Alle opgebouwde FOR-reserves blijven uiteraard bestaan. Hiervoor gelden de bestaande regels.

Daarbij moet je de Oudedagsverplichting (ODV) die je hebt opgebouwd in een BV binnen vijf jaar na de AOW-leeftijd omzetten naar een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht. Deze omzetting wordt ook op latere leeftijd mogelijk gemaakt, bijvoorbeeld wanneer je jouw BV wilt opheffen. De nieuwe wet gaat met terugwerkende kracht in tot en met 1 april 2017.

Overig

Korting mag niet misleidend zijn
Misleidende ‘van-voor’-prijzen zijn vanaf 1 januari 2023 verboden. De nieuwe regels bepalen dat de oorspronkelijke prijs waar de korting van af gaat (de ‘van-prijs’), de laagste prijs moet zijn die de verkoper 30 dagen voorafgaand aan de aanbieding heeft gevoerd. Deze regel kent drie uitzonderingen:
1. progressief lager maken van de prijs (acties met een steeds stijgende korting)
2. producten die minder dan 30 dagen op de markt zijn (introductiekorting)
3. producten die snel bederven (met een 'te gebruiken tot'-datum), zoals (dag)vers producten.

new-year-g53097b45c1920

TEK-regeling op hoofdlijnen uitgewerkt

9 januari 2023

De Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) is inmiddels op hoofdlijnen uitgewerkt. De TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen, zoals visspecialisten, waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale omzet. 

Regeling zo snel mogelijk in laten gaan

Er is bij de uitwerking gekozen voor een zogenoemde modelmatige aanpak. Dat betekent dat het verbruik van de ondernemer geschat wordt op basis van historische gegevens en een gemodelleerde prijs van energie, en dus niet op basis van het daadwerkelijke gebruik en actuele prijs van energie. De TEK-regeling kan daarom sneller opengesteld worden en na het aanvragen weet de ondernemer snel welke tegemoetkoming hij kan ontvangen. Ook zijn de administratieve lasten voor zowel ondernemer als Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO, uitvoerder van de regeling) stukken lager, omdat er niet met facturen gewerkt hoeft te worden.

Berekening energiekosten van minimaal 7% van de omzet

De TEK-vergoeding is voor mkb-bedrijven met maximaal 250 medewerkers die zijn gevestigd in Nederland en staan ingeschreven in het Nederlandse Handelsregister. Om in aanmerking te komen moeten de energiekosten minimaal 7% van de omzet zijn.
Om te bepalen of bedrijven aan de energie-intensiteitseis (7%) voldoen, wordt dat vooraf getoetst. Zo komen bedrijven niet voor vervelende verrassingen te staan.
• Het gas- en elektraverbruik wordt mede bepaald aan de hand van het standaard jaarverbruik gas in m3 en de standaard jaarafname elektriciteit in kWh. Deze gegevens worden opgevraagd bij de netbeheerders.
• Er wordt gerekend met een modelprijs voor 2022 voor gas en elektriciteit. Dit is het gemiddelde van het vierde kwartaal van 2022 van de door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde gas- en elektraprijzen voor consumenten. Deze modelprijs wordt in januari bekendgemaakt.
• De omzet wordt bepaald aan de hand van omzetgegevens over het jaar 2022 uit de aangiften omzetbelasting.

Uitvoering door RVO

De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd. De subsidieperiode loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. RVO voert de subsidieregeling uit. Ondernemers kunnen vanaf het eerste kwartaal van 2023 de aanvraag indienen in een digitaal loket. RVO neemt dan zo snel mogelijk een besluit over de toekenning. Na een positief besluit ontvangen ondernemers binnen een week een voorschot van 60% van de maximale subsidie. Na vaststelling wordt de definitieve hoogte van de toe te kennen subsidie bepaald. Binnen de TEK-regeling moet een groot aantal aanvragen in korte tijd worden verwerkt. De uitvoering gebeurt daarom grotendeels geautomatiseerd.

Vervolg

VNV volgt de ontwikkelingen op de voet en zet zich in voor een regeling die beter past bij de visdetailhandel. In januari wordt gesproken met het ministerie van EZK waarbij ook onduidelijkheden in de regeling worden besproken.

accountant-12385981920-500

Huurverhoging: wat kun jij doen?

21 december 2022

Huurders van bedrijfspanden worden al geruime tijd geconfronteerd met enorme huurverhogingen. Door de grote inflatie en de enorme stijging in de energieprijzen is de consumentenprijsindexcijfer (CPI) tot recordhoogtes gestegen. In de huurovereenkomsten zijn algemene bepalingen opgenomen dat de huur elk jaar mag worden geïndexeerd met een percentage gelijk aan de stijging van het CPI. Huurders betalen daarvoor de prijs: hun huur stijgt met meer dan 10%, terwijl dit voorheen jaarlijks tussen de 1 en 2% was.

De enorme huurverhogingen leiden, naast de hoge energieprijzen en stijging van loonkosten en prijzen voor leveranties, tot problemen en grote onzekerheid bij ondernemers. Velen van hen hebben al geen vet op de botten. De huurverhogingen lopen daarnaast ook door in de jaren daarop (stapeling) omdat het hoge bedrag dan weer de basis is voor de huurverhoging van het volgende jaar. Uiteindelijk kan dit leiden tot het stoppen van ondernemingen, met leegstand in winkelstraten en op bedrijventerreinen als gevolg.

Er is een motie ingediend over onderzoek naar de mogelijkheden om de huurverhogingen in de commerciële sector te maximaliseren zodat het mkb kan worden beschermd. Het CBS is zich aan het beraden over een nieuwe berekeningswijze maar dat moet, indien gereed, ook nog eens worden goedgekeurd door het Europese statistiekbureau Eurostat. Al met al veel onzekerheid die blijft bestaan.

Wat kun jij doen?

Wat je als huurder op dit moment kan doen, is met de verhuurder overleggen over een verlaging van de indexering. Huurders zijn dus afhankelijk van de welwillendheid en redelijkheid van hun verhuurder. Huurders die een nieuw huurovereenkomst aangaan zijn van tevoren gewaarschuwd: laat een andere bepaling opnemen in de huurovereenkomst c.q. bijbehorende algemene bepalingen. Stel een maximum vast aan de indexering, zodat je niet voor een aangename verrassing staat.

Modelbrief voor huurindexering

Er is modelbrief opgesteld om de verhuurder op te roepen om de indexatie te matigen en uit te gaan van de prijsindex exclusief energie (CBS SA-19). In de brief zijn drie opties opgenomen hoe je naar je verhuurder om kunt gaan over de huurindexering. Lees meer hierover in de toelichting van de modelbrief. 

Modelbrief

Toelichting

Belangrijk om te weten

Let op! Als de verhuurder vergeet om de indexering door te voeren, dan ontslaat je dat als huurder niet van de plicht om de indexering te voldoen. De verhuurder kan de indexering achteraf alsnog doorvoeren en de vergeten indexering alsnog vorderen. Dit kan tot wel vijf jaar terug. Dit wordt in de rechtspraak niet gauw als onredelijk gezien. Omdat het dan om veel geld kan gaan is het raadzaam om een reservering aan te leggen voor de ‘vergeten indexering’.


Als je met de verhuurder over het niet toepassen van de indexering een afspraak hebt gemaakt, dan doe je er verstandig aan om deze afspraak schriftelijk vast te leggen en te laten bevestigen. Afspraken die niet zijn vastgelegd en bevestigd kun je vaak maar moeilijk bewijzen.

rekenmachine4-500

Vernieuwde e-learning allergenen beschikbaar

15 december 2022

Goed voorbereid zijn op de controle van de NVWA op de allergenenwetgeving? De vernieuwde e-learning over allergenen is beschikbaar op www.trainingallergenen.nl. De Stichting allergenen en Eurofins hebben deze e-learning ontwikkeld speciaal voor ambachtelijke bedrijven.

Deze e-learning is een training waarin je leert over de allergenenwetgeving, allergische reacties, welke allergenen er zijn, hoe je ermee moet omgaan. Na het doorlopen van de training kun je een examen afleggen en ontvang je, indien je een voldoende scoort, een certificaat. Wil je na de training het examen doen? Dan zijn de kosten ca. €12. Ga naar www.trainingallergenen.nl om kennis op te halen en te toetsen!

In 2023 maakt NVWA inspectieresultaten van de informatievoorziening allergenen openbaar. Goed om de wetgeving allergenen mede daarom goed op orde te hebben.

Wettelijke informatieplicht over allegenen

Het is verplicht om consumenten goed te informeren over allergenen. Dat kan bij voorverpakte producten middels het vet afdrukken van allergenen in de ingrediëntenlijst. Het mondeling verstrekken van allergenen, met borging door vastlegging van allergeneninformatie binnen het bedrijf, is een goede manier om bij niet-voorverpakte producten aan de wetgeving te voldoen. Je kunt ook kiezen voor het verstrekken van digitale allergenen-informatie in de winkel. Meer lezen hierover? Klik hier

amandelen-ei-pasta-olie-allergenen-500x500

Vaststellingsloket NOW5 open tot en met 2 juni 2023

7 december 2022

Het vaststellingsloket voor de NOW5 blijft langer open, namelijk tot en met 2 juni 2023. Dit heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten. Hiermee is de uiterlijke indieningsdatum voor een vaststellingsaanvraag gelijkgetrokken met de NOW6. De oorspronkelijke datum voor openstelling van het NOW5 vaststellingsloket was tot en met 22 februari 2023.

De verlengde openstelling van het vaststellingloket geeft werkgevers langer de kans om een vaststellingsaanvraag voor de NOW-5-subsidie bij UWV in te dienen. De reden voor deze wijziging is dat accountants op basis van het gecombineerde accountantsprotocol van de NOW-5 en NOW-6 bepaalde controlewerkzaamheden met betrekking tot omzet kunnen combineren.

Oorspronkelijk verschilden de sluitingsdata van beide NOW-periodes van elkaar. Met deze wijziging sluiten beide vaststellingsloketten op dezelfde dag, waardoor accountants de controlewerkzaamheden over een langere periode kunnen combineren. Let op, ondanks dat het mogelijk is om de accountantscontrole op bepaalde aspecten te combineren, is altijd een afzonderlijke verklaring per NOW-periode nodig.

Een overzicht van alle data van de vaststellingsloketten voor de NOW-tranches is te vinden op Informatie voor vaststelling NOW | Coronavirus: financiële regelingen | Rijksoverheid.nl

corona

Verhoging Wet minimumloon (WML) per 1 januari 2023

30 november 2022

Zoals je eerder hebt kunnen lezen, vindt per 1 januari 2023 een wijziging in de Wet minimumloon plaats. Wat betekent dit voor jou als werkgever?

Door de (forse) stijging van het wettelijk minimumloon met 10,15% is de situatie ontstaan dat in de salarisschalen 2 en 3 bij enkele periodieke stappen het eerder afgesproken cao-loon onder het wettelijk minimumloon komt te liggen. Dat is niet toegestaan. Deze uurlonen dienen aangepast te worden aan het wettelijk minimumloon. 

Download de loontabel die geldt vanaf 1 januari 2023 

LET OP: In de tabel zie je enkele salarisschalen met groene bedragen. Dit zijn de salarisschalen die aangepast zijn.

Financiële zorgen

Het is misschien wel het gesprek van de dag: alles wordt duurder. Als ondernemer merk je het in je bedrijf en privé. Ook jouw medewerker merkt het. Het is te merken als je de boodschappen afrekent, bij het tanken en je ziet het terug op de energierekening. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Tijdens het koffie drinken of tijdens de lunch wordt er vast over gesproken. Als ondernemer maak jij je ongetwijfeld zorgen maar dat doet jouw medewerker misschien ook. Wat kun je doen?

Praat met elkaar

Voor veel mensen is praten over geld niet gemakkelijk. En zeker niet als er zorgen zijn. Als je voelt dat een medewerker (financiële) zorgen heeft, neem hem/haar eens apart met een kop koffie. Praten helpt vaak al. Tips en adviezen vind je op de website van de Rijksoverheid: www.financieelfittewerknemers.nl.

Geldzorg

CNV Vakmensen biedt met CNV Geldzorg voorlichting, workshops en individuele begeleiding. Met als doel: het financieel fit maken en houden van werknemers en het ondersteunen en ontzorgen van werkgevers. Jouw werknemer kan bijvoorbeeld het Financieel Fitpakket aanvragen. Meer informatie vind je hier. Voor jou als werkgever is er een uitgebreid kennisprogramma beschikbaar. Dit is kosteloos.

Een extraatje

Overweeg je om jouw medewerkers een extraatje te geven, dan staat je dit uiteraard vrij. De werkkostenregeling biedt hiervoor financiële ruimte. Meer informatie over dit onderwerp vind je op de website van de Rijksoverheid. Ook staat het als werkgever vrij om een eenmalige uitkering te verstrekken of het loon te verhogen.

 

Download de loontabel die geldt vanaf 1 januari 2023 

office-15747171920

VNV ZorgPortaal blijft zich ontwikkelen

30 november 2022

VNV ZorgPortaal begeleidt werkgevers en werknemers bij het traject van ziekteverzuim en re-integratie en bescherm tegen de financiële risico’s van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Om de dienstverlening van het VNV Zorgportaal mee te laten groeien met de nieuwe technologische ontwikkelingen en wensen van werkgevers is het belangrijk dat we het VNV ZorgPortaal blijven door ontwikkelen. Daarom gaat het VNV ZorgPortaal vanaf 1 januari 2023 gebruik maken van een nieuw platform. Dit platform is VerzekeringsInzicht.

VerzekeringsInzicht

Met VerzekeringsInzicht heb jij als werkgever eenvoudig inzicht het verzuim. Binnen jouw eigen omgeving in VerzekeringsInzicht vind je op één plaats de lopende inkomensverzekeringen en documenten, verzuimcijfers, brieven en polisbladen. Én het is de plek waar hij vanaf 1 januari 2023 ziek- en herstelmeldingen doorvoert.

De voordelen van VerzekeringsInzicht op een rij

 • Alles op één plek
 • Vergelijk verzuimcijfers met de sector
 • Direct inzicht in de ontwikkeling van het personeelsbestand en de verzuimkosten
 • Uitkeringsspecificaties overzichtelijker
 • Supersnel mutaties doorgeven
 • Je bepaalt zelf welke gebruikers toegang krijgen
 • Ondersteuning bij vragen

VerzekeringsInzicht is een modern platform en klaar voor de toekomst. Hierdoor kunnen we het VNV ZorgPortaal verder ontwikkelen en effectiever maken, zodat we nog beter kunnen aansluiten op de specifieke dagelijkse praktijk van de werkgever. Eén van de toepassingen die momenteel ontwikkeld wordt is een koppeling met loonadministraties waardoor kostbare tijd en geld wordt bespaard.

Meer informatie

Binnenkort ontvangen alle werkgevers die gebruik maken van het VNV ZorgPortaal meer informatie en de nieuwe inloggegevens. Heb je nu al vragen neem dan contact op met het VNV ZorgPortaal. Het telefoonnummer is 070 301 2556.

VNV ZorgPortaal blijft zich ontwikkelen

Meld je aan voor Webinar 'Als de financiële lasten zich opstapelen: wat zijn je mogelijkheden als ondernemer?'

16 november 2022

De stapeling van financiële lasten brengt veel ondernemers in de problemen brengen.  Terugbetaling van uitgestelde belasting en coronasteun, prijsstijgingen van energie, transport en grondstoffen en daar bovenop nog eens een personeelsprobleem.

Op 14 december van 16.00 tot 17.00 uur organiseren MKB-Nederland en VNO-NCW een webinar over 'Als de financiële lasten zich opstapelen: wat zijn je mogelijkheden als ondernemer?' Dit webinar is een vervolg op het webinar 'terugbetalen van uitgestelde belastingen' van 29 september jongstleden.
Dit webinar is vooral bedoeld voor ondernemers die te maken hebben met een stapeling van financiële lasten die hun onderneming in de problemen kan brengen.

Wie zijn de sprekers?

De sprekers zijn:
•    Susanne van Dijk – beleidssecretaris, VNO-NCW en MKB-Nederland
•    Jorgos Sparos - beleidsadviseur, Belastingdienst
•    Hans Klein Swormink - programmamanager Zwaar weer, Kamer van Koophandel
•    Jan Pitstra - Adviseur Ondernemers en Geldzaken, Gemeente Zwolle

Wat levert het webinar op?

Na afloop van dit webinar:
•    weet je precies hoe het zit met de mogelijkheden van een sanering en kwijtschelding bij de belastingdienst;
•    en welke oor- en nadelen en belangrijke randvoorwaarden er zijn;
•    weet je hoe je de afweging maakt om tijdig en bewust te stoppen of door te gaan;
•    en wanneer schulden problematisch zijn;
•    ken je de mogelijkheden en regelingen die je gemeente heeft voor ondernemers met schulden;
•    is vanuit de praktijkvoorbeelden duidelijk welke stappen je samen met de gemeente kunt zetten;
•    en kun je ook vooruitkijken en je perspectief bepalen.
•    Op Ondernemen.nl vind je een tool waarmee je snel kunt berekenen of je aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen. En hoe de levensvatbaarheid van je zaak is. Doe de check en je ziet in een persoonlijk en strikt vertrouwelijk dashboard hoe je zaak er financieel voor staat.
Er wordt ook de tijd genomen om korte vragen te beantwoorden. 

computer-met-koffie-en-schrijfblok-500

Publicatieplicht staatssteun TVL per januari 2023

15 november 2022

Wanneer je als ondernemer de subsidie voor Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebt aangevraagd, is er sprake van (toegestane) staatssteun.

In verschillende Europese staatssteunkaders zijn voorwaarden vastgelegd die gelden voor het verstrekken van staatssteun. Eén van de voorwaarden is publicatie van de verstrekte steun. Deze publicatieplicht geldt als je voor de TVL meer dan € 100.000 hebt ontvangen. De drempelbedragen gelden voor de subsidiebedragen voor één of meerdere TVL-subsidieperiodes bij elkaar opgeteld. Vanaf januari 2023 worden ook de bedrijven gepubliceerd die minder dan € 100.000 hebben ontvangen. Je kunt tegen deze publicatie bezwaar maken.

Extra publicatie voor TVL Q4 2021 en Q1 2022

Bedragen onder € 100.000 en de subsidie die is verstrekt voor de laatste Startersregelingen vallen niet onder deze Europese staatssteunkaders. Echter de overheid wil transparant zijn en laten zien waar al het publieke geld aan uitgegeven wordt. Op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat worden daarom op de website van het RVO de bedrijven gepubliceerd die: 

 • minder dan € 100.000 aan TVL Q4 2021 ontving;
 • minder dan € 100.000 aan TVL Q1 2022 ontving;
 • TVL-subsidie ontving uit de TVL Startersregeling Q4 2021;
 • TVL-subsidie ontving uit de TVL Startersregeling Q1 2022.

De volgende gegevens worden gepunliceerd: naam en vestigingsplaats van de onderneming, de sector waarin je actief bent, of je een mkb’er bent of niet, het bedrag en het doel van de subsidie.

Bezwaar maken

Je kunt bezwaar maken door onderstaande brief te gebruiken. Vul deze in en gebruik het contactformulier op de website van RVO om jouw bezwaar in te dienen.

Download de voorbeeldbrief

biljetten-waaier-500

Drempel TEK naar 7% in plaats van 12,5%

10 november 2022

Gisteren maakte het Ministerie van Economische Zaken een aanpassing op de TEK regeling bekend. De drempel van 12,5% is verlaagd naar 7%. Dit betekent dat de energiekosten minimaal 7% van de omzet zijn. Voor veel visspecialisten is naar verwachting ook deze drempel te hoog. Mogelijk kan een klein deel, na deze aanpassing, wel gebruik maken van de regeling. Dit is het eerste resultaat van intensie lobby van de afgelopen weken. De lobby gaat door.

Lobby

VNV heeft samen met collega-brancheorganisaties en MKB-Nederland een intensieve lobby gevoerd richting de politiek, meegewerkt aan het onafhankelijk onderzoek van Panteia (zie nieuwsbericht hieronder) en dat heeft geleid tot deze verbetering. Vandaag is daarom een petitie aangeboden aan de vaste kamercommissie Economische Zaken. Dit is gezamenlijk gedaan door de brancheorganisties VNV, KNS, VBW, NBOV, Poeliersbond, Inretail, CVAH, AVN, NSO Retail, NVER, Tuinbranche Nederland,  Vakcentrum/Winkelraad en RND

De kamerleden die zitting hebben in deze commissie zijn bijgepraat door brancheorganisaties over wat de regeling, ook met 7%, concreet betekent voor ondernemers: niet of nauwelijks compensatie voor de kostenstijgingen.

Verbetering van regeling nodig

De TEK gaat met terugwerkende kracht gelden voor ondernemers over de periode november 2022 tot en met december 2023. Op basis van de gemiddelde cijfers over 2022 is de regeling nog steeds niet passend voor visspecialisten die energie nodig hebben voor productie en verkoop. Met het aanbieden van de petitie is duidelijk gemaakt wat de ondernemers nodig hebben: 

 • maak TEK passend voor de ondernemers die het nodig hebben
 • verhoog het bedrag van € 160.000 naar het door de Europese Commissie toegestane maximum
 • Maak het mogelijk dat ondernemers met meerdere vestigingen voor elke vestiging TEK kunnen ontvangen
 • Zorg met betere passende criteria dat alle winkels gebruik kunen maken van het prijsplafond energie
foto-branches-energie-10112022-500x

Leefbaarheid in gevaar door druk op winkels

9 november 2022

De situatie in de detailhandel is alarmerend. Alleen al door hoge energielasten, steeds hogere huurkosten en stijgende loonkosten boekt het grootste deel van de ondernemers de komende jaren een negatief bedrijfsresultaat. Dat blijkt uit een onderzoek van Panteia, dat in opdracht van brancheorganisaties in de detailhandel de effecten van deze kostenverhogingen heeft doorgerekend. De brancheorganisaties, waaronder de VNV, roepen het kabinet op tot een beter passende tegemoetkomingsregeling voor energiekosten. Verder vragen wij om er nu eindelijk voor te gaan zorgen dat meer werken loont en de loonkosten voor ondernemers dalen. Daarbij past het niet om het wettelijk minimumuurloon vanaf 2024 te baseren op een 36-urige werkweek. Ook wordt het kabinet gevraagd zich uit te spreken tegen extreme indexaties die verhuurders toepassen op de huren van winkelpanden. 

Bij het kabinet ontbreekt urgentiebesef dat ondernemerschap in de detailhandel zwaar onder druk staat en daarmee de leefbaarheid in talloze plaatsen. Volgens de koepelorganisaties in de detailhandel, de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland (waarbij o.a. Vakcentrum en INretail zijn aangesloten) en de Raad Nederlandse Detailhandel moet en kan het kabinet ingrijpen. 

De onderzoekers van Panteia brachten de effecten in beeld voor ondernemingen in zowel food- als non-food branches en met onderscheid tussen kleine en grotere ondernemingen. Ze berekenden de directe effecten van de stijgende loonkosten, energiekosten en huurkosten bij een gelijkblijvende omzet en inkoop. In slechts vier van de zestien onderzochte branchegroepen verwacht Panteia in 2024 nog een positief resultaat. 

Kostenstijgingen enorm

In de detailhandel vormen personeelskosten, na inkoopkosten, veruit de grootste bedrijfskostenpost. Verwacht wordt dat deze de komende jaren nog flink toeneemt, mede als gevolg van de verwachte sterke algemene loonstijgingen en de door het kabinet voorgestelde invoering van een minimumuurloon op basis van een 36-urige werkweek.

Opvallend is volgens de onderzoekers dat de huisvestingskosten voor een groot aantal branches zoveel toenemen dat ze wat betreft omvang de personeelskosten benaderen. Daarbij zorgen de energiekosten voor de grootste stijging van de huisvestigingskosten met zo’n 300 tot 400 procent in 2022. 

De hoge inflatie heeft direct effect op de huren plus de huurprijsverhogingen die betaald moeten worden door de automatische koppeling ervan aan de consumentenprijsindex. 

Panteia concludeert dan ook dat de sterke kostenstijgingen snel resulteren in een situatie waarbij de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. De mogelijkheid om alle gestegen kosten door te belasten in de verkoopprijzen wordt belemmerd door de verwachte koopkrachtdaling bij consumenten. Voor veel mkb-bedrijven geldt dat het bedrijfsresultaat het ondernemersinkomen is. Bij een negatief resultaat moet dus worden ingeteerd op het eigen spaargeld van de ondernemer. Dat wordt echter ook al aangesproken voor het terugbetalen van uitgestelde coronaschulden. Van enige investeringsruimte voor de noodzakelijke verduurzaming, digitalisering of het investeren in personeel is bij dit vooruitzicht geen sprake.
Kabinet moet handelen

Volgens de brancheorganisaties in de detailhandel kan en moet het kabinet nu in actie komen. De gevolgen voor de sector en daarmee voor de werkgelegenheid en de leefbaarheid in stads- en dorpskernen zijn enorm. 
•    Geen minimumuurloon op basis van 36-urige werkweek
Zo moet het kabinet afzien van het voornemen om het wettelijk minimumuurloon én te verhogen én daarna te baseren op een 36-urige werkweek. Deze twee maatregelen leiden tot een verhogen van circa 21% voor de ondernemers die werken met arbeidscontracten op basis van een 40-urige werkweek. De detailhandel is de grootste private werkgever van Nederland en biedt werk aan ruim 800 duizend mensen. De stijging van loonkosten leidt tot grote risico’s voor de arbeidsmarkt.
•    Energie: TEK geen oplossing
Er dient een beter passende Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) te komen. De gehanteerde ondergrens van 12,5% van de omzet maakt dat ondernemingen in de detailhandel van de regeling geen gebruik kunnen maken. De regeling voorziet ook niet in ondernemingen met meerdere vestigingen omdat hulp aan grotere bedrijven is uitgesloten.
•    Huren: signaal nodig
In veel huurcontracten is vastgelegd dat huurprijzen worden verhoogd met de consumentenprijsindex (CPI). Die CPI-inflatie is nu extra hoog door de sterk gestegen energieprijzen. Dat leidt tot buitensporige huurverhogingen. Huurders roepen verhuurders op de huren met maximaal 5% te laten stijgen. De brancheorganisaties vragen de minister van Economische Zaken en Klimaat en de politiek deze maximering te steunen. Daarnaast wordt de minister gevraagd met een wetsvoorstel te komen om huurverhogingen in de commerciële sector, al dan niet tijdelijk, te kunnen maximeren. 


Het onderzoek

Het onderzoek ‘De effecten van kostenstijgingen in de detailhandel’ is door Panteia verricht in opdracht van de Nationale Winkelraad (waarbij o.a. Vakcentrum en INretail zijn aangesloten) en de Raad Nederlandse Detailhandel. Opdracht was zo objectief mogelijk de gevolgen van de kostenstijgingen op de bedrijfsvoering van in de detailhandel nu en in de nabije toekomst in kaart te brengen. Daartoe zijn voor 16 bedrijfstypen jaarrekeningen opgesteld voor 2022, 2023 en 2024. 

Lees hier het rapport
 

Naamloos-1

Pakket van jaarlijks ruim half miljard euro voor aanjagen investeringen mkb

3 november 2022

Het kabinet heeft in de Miljoenennota 2023 een pakket maatregelen aangekondigd voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). De invulling van dit pakket is afgerond. Het kabinet trekt hiervoor in de jaren 2023 tot en met 2027 elk jaar € 500 miljoen uit. Vanaf 2028 is een jaarbedrag van structureel € 600 miljoen beschikbaar. Daarnaast wordt voorgesteld om de voorgenomen verhoging van het tarief in de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor bestelauto’s van ondernemers vanaf 2025 te schrappen.

Extra ondersteuning

Het pakket bevat een aantal belangrijke maatregelen gericht op behoud van liquiditeit in mkb-ondernemingen in deze uitdagende economische tijden. Ook moet het ondernemers ondersteunen die investeren in onder meer de verduurzaming van hun bedrijf. Een belangrijk onderdeel van het pakket is de mogelijkheid om in 2023 willekeurig (versneld) af te schrijven op nieuwe bedrijfsmiddelen. Dat verlaagt de financieringsbehoefte en zorgt dat mkb’ers in deze tijd met enorme energie- en grondstofprijzen meer geld in de onderneming kunnen houden. ‘Het was mooi geweest als deze maatregel ook voor latere jaren zou gelden maar dat bleek nu nog niet haalbaar’, aldus de ondernemersorganisaties. Extra geld verduurzaming en innovatie Daarnaast komt er extra geld voor verduurzaming via de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA).

MKB-Nederland en VNO-NCW zien dat heel veel ondernemers nu in hoog tempo aan het verduurzamen zijn. Dat is uiteindelijk de enige weg om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en de huidige hoge energieprijzen. Deze maatregelen helpen daarbij. Verder komt er extra geld voor de WBSO; dè MKB-regeling voor innovatie in Nederland. Hiermee wordt eindelijk geborgd dat de WBSO ook in de toekomst voor alle innovatieve ondernemers beschikbaar blijft (97% van de gebruikers van de WBSO is een MKB-onderneming). Juist investeringen in innovatie kunnen onder druk komen door de economische omstandigheden en dit helpt mede dat te voorkomen.

Impact hoger minimumloon 

In het pakket wordt ook extra geld uitgetrokken voor werkgevers met medewerkers op minimum-loonniveau. Daarmee worden de kosten van de versnelde stijging van het minimumloon en op de inflatie enigszins gedempt. De ondernemersorganisaties hadden hier eerder voor gepleit, zeker vanwege de al hoge inflatie en de gevaren van de versnelde verhoging van het minimumloon met 10% per januari. Verder worden alle kleinere werkgevers ook tegemoetgekomen door verruiming van de werkkostenregeling (WKR) en verlaging van de werkgeverspremie voor arbeidsongeschiktheid (Aof). Ook winst is dat de voorgenomen verhoging van het tarief in de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor bestelauto’s van ondernemers vanaf 2025 wordt geschrapt.

Lichtpunten voor het mkb

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben afgelopen periode gewezen op de negatieve gevolgen van de verhoging van de belastingdruk voor ondernemers met vele miljarden, zoals de recente stap om de winstbelasting in de eerste schijf van 15% naar 19% te brengen. Dat zal ook op lange termijn gevolgen hebben voor de investeringskracht van onze economie vrezen zij. ‘We hebben daarom ook gevraagd om op verschillende punten de tariefverhogingen terug te nemen of meer te doen om investeringen en liquiditeit te ondersteunen. Helaas bleek niet meer mogelijk, maar met dit pakket ontstaan toch weer wat nieuwe lichtpunten voor het Nederlandse MKB,’ aldus de organisaties.

biljetten-waaier-500

Nieuwe MSC-standaard voor duurzame visserij

2 november 2022

De Marine Stewardship Council (MSC) lanceerde 26 oktober een nieuwe wereldwijde standaard voor de duurzame certificering van wildvangstvisserijen. Deze MSC Visserijstandaard versie 3.0 volgt op de meest uitgebreide herziening die de organisatie ooit heeft uitgevoerd op het gebied van mariene wetenschap en beste praktijkvoorbeelden op visserijgebied.

De MSC Visserijstandaard versie 3.0 is het resultaat van meer dan vier jaar onderzoek, openbare raadplegingen en testen, waarbij MSC meer dan 600 inzendingen heeft beoordeeld van belanghebbenden met expertise op het gebied van visserij, oceaanbehoud, certificering en vis-, schaal- en schelpdierproducten. 

De nieuwe standaard omvat onder meer:

 • Een nieuwe definitie van en betere bescherming voor bedreigde en beschermde soorten (ETP).
 • Een nieuw beleid om het vertrouwen te vergroten dat het ontvinnen van haaien niet plaatsvindt binnen de gecertificeerde visserij.
 • En, legt een grotere verantwoordelijkheid bij de gecertificeerde visserij om de impact van verloren vistuig, bekend als spooktuig, te voorkomen en te verminderen.
 • Ook worden strengere eisen gesteld inzake doeltreffende controle en toezicht op visserijactiviteiten, met name op volle zee, en inzake internationale overeenkomsten over harveststrategies om gedeelde visbestanden te beschermen.

“De lancering van de nieuwe standaard komt op een moment dat de kritieke en dringende noodzaak om een einde te maken aan de overbevissing en tegelijkertijd een groeiende wereldbevolking te voeden nog nooit zo groot is geweest”, zegt Rupert Howes, CEO van MSC. “Duurzame visserij is een wereldwijde onderneming waarin de visserijsector, regeringen, wetenschappers, natuurbeschermers, detailhandelaren, merken en consumenten allemaal een rol moeten spelen.”

msc-500

Vanaf 1 november 2022 sticker of O-document van IND verplicht voor vluchteling uit Oekraïne in loondienst

28 oktober 2022

Vanaf 1 april 2022 geldt er een vrijstelling voor de tewerkstellingsvergunning (twv) voor werkgevers die vluchtelingen uit Oekraïne in loondienst willen nemen. Voor vluchtelingen uit Oekraïne gold een overgangsperiode. In deze periode kregen zij de kans om de juiste documenten op te halen bij de IND, die hun status als tijdelijk ontheemd bevestigt. Die status geeft hen bijvoorbeeld het recht om te mogen werken in Nederland.

Deze overgangsregeling loopt af op 31 oktober. Dit betekent dat per 1 november 2022 geldt dat een vluchteling enkel als hij in het bezit is van een sticker of O-document die is afgegeven door de IND kan aantonen dat hij valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Pas met deze documenten kan worden aangetoond dat de vluchteling mag werken in loondienst zonder tewerkstellingsvergunning.

international-gafc5da66c640

Meld je aan voor het energiespreekuur

26 oktober 2022

Op maandag 31 oktober organiseert collega-brancheorganisatie VBW een digitaal energiespreekuur. Met VBW werkt VNV nauw samen onder andere in de lobby richting overheid. Als VNV-lid ben je van harte uitgenodigd om gebruik te maken van dit spreekuur. 

In het spreekuur wordt een korte update gegeven over de energie-lobby, daarnaast zal Vincent Peskens van Omnia Energy actuele ontwikkelingen uit de energiemarkt delen. Omnia Energy is één van de partners van VNV. Bovendien is er volop ruimte om je eigen (energie)vragen te stellen.

Deelname is kosteloos. 

energiecrisis-500

Maximale tegemoetkoming van 160.000 euro voor mkb'ers met hoog energieverbruik

17 oktober 2022

Energie-intensieve bedrijven krijgen een maximale tegemoetkoming van 160.000 euro voor hun hoge energiekosten. Ze moeten wel minimaal 12,5 procent van hun omzet kwijt zijn aan hun energiekosten. Verder krijgen ze de helft terug van hun gestegen energiekosten, boven een door het kabinet ingestelde drempelprijs. De VNV ziet deze regeling niet als een tegemoetkoming waar de visspecialisten mee geholpen zijn. De VNV blijft via MKB Nederland lobby voeren.

Dit zijn de belangrijkste onderdelen van de definitieve regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK), die vorige week al in grote lijnen uitlekte. Het kabinet hoopt met deze regeling kleine en middelkleine bedrijven, het mkb genoemd, voldoende te helpen tijdens de energiecrisis. De kosten van deze TEK kunnen oplopen tot ongeveer 3,1 miljard euro.

Het kabinet heeft de drempelprijs ingesteld (1,19 euro per kuub gas en 0,35 cent per kilowattuur elektriciteit) om te voorkomen dat ondernemers met een langdurig en relatief gunstig energiecontract in aanmerking komen voor de regeling. Dus enkel ondernemers met een contract boven die drempelprijs kan geld van de overheid krijgen.

Voor midden- en kleinbedrijven moet gelden dat:

 • De energiekosten minimaal overeenkomen met 12,5 procent van de omzet
 • Er minder dan 250 werknemers zijn
 • Ze een jaaromzet van minder dan 50 miljoen euro hebben
 • De ondernemer jaarlijks meer verbruikt dan 5000 m3 gas of 50.000 kilowattuur aan elektriciteit

De tegemoetkoming die een energie-intensieve mkb’er kan aanvragen, zal bestaan uit 50% van de kostenstijging boven de zogenoemde drempelprijs. De tegemoetkoming wordt berekend over de kostenstijging van het gehele energieverbruik. De drempelprijs is nu vastgesteld op €1,19/m³ gas en €0,35/kWh elektriciteit.

Het duurt nog wel tot het tweede kwartaal van 2023 voordat het steunpakket voor het mkb is ingesteld, denkt het kabinet. De Europese Commissie moet de nieuwe regeling namelijk nog goedkeuren en de regeling moet nog uitgewerkt te worden.

In de tussentijd, met de winter voor de deur, komt er een soort overbruggingsperiode. Het kabinet zegt dat de Belastingdienst "coulant" zal omgaan met ondernemers die in de financiële problemen komen. Ook zullen banken soepeler omgaan met dergelijke bedrijven.

 

light-bulb-gb2a972aec1920

Ledenvoordeel: zelftests tegen aantrekkelijk tarief

17 oktober 2022

De besmettingen met corona lopen weer op. Heb je klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, niezen, keelpijn of hoofdpijn dan is het verstandig om een zelftest te doen. Het is raadzaam om je medewerkers te voorzien van zelftests. 

Het doel van zelftesten is om ongemerkte coronabesmettingen zo snel mogelijk te signaleren en zo verspreiding van het coronavirus op de werkvloer te voorkomen. 

Op werkgeversneltest.nl krijg je le ledenvoordeel van € 1,20 per test. De minimale ordergrootte is 25 tests (5 doosjes van 5 stuks). Vanaf 20 doosjes (100 tests) vervallen de verzendkosten a € 7,95.

Op Mijnvisstartpunt vind je de code om de korting te claimen.

coronatest3-500

Uitreiking jubileumboek VNV

12 oktober 2022

Tijdens de vijftiende editie van de Visbeurs in Spakenburg was er nog een jubileum te vieren. De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) bestaat in 2022 veertig jaar. Voor deze gelegenheid is het jubileumboek Vis/Visje verschenen. MKB-voorman Jacco Vonhof nam het eerste exemplaar van het jubileumboek in ontvangst uit handen van Ruud van Diermen, voorzitter Spakenburgse Visvereniging.

Vis/Visje, een dubbelboek voor grote genieters en kleine smullers, is een vlot geschreven boek vol historie, visweetjes en toegankelijke visrecepten, dat ook bij veel klanten van visspecialisten in de smaak zal vallen. De handelsprijs is 9,95 euro, maar VNV-leden kunnen het tegen de inkoopprijs van 5 euro aanschaffen.

“Veertig jaar geleden trokken veel visboeren nog als venters door dorpen en steden met hun verse waar. De vis was ook toen uiteraard heerlijk, maar de keuze was minimaal. Door krachten in deze sector te bundelen en het ambacht te koesteren, konden we als vereniging grote stappen zetten”, schrijft VNV-directeur Janneke Keuning in het voorwoord. “De visboer werd een specialist, zijn aanbod werd verbreed en de kwaliteit van het product ging omhoog. Bovendien kreeg de klant meer waar voor zijn geld. Het eindresultaat mag er na veertig jaar zijn: deskundige, enthousiaste smaakmakers, die jou en mij iedere dag weer verrassen en verwennen.”

Geen taart maar staart

Na veertig jaar is er volgens Keuning nog volop werk aan de (vis)winkel. “Zo zullen wij als vereniging strijden voor een sterk toekomstperspectief, de visspecialist gaat voort in zijn passie en de klant wordt getrakteerd op dit inspirerende boekje vol vis.”

Keuning noemt het boek het ‘allerlekkerste alibi’ om weer eens terug te keren in de winkel of aan de kraam. “Misschien breng je hiermee zelfs de volgende generatie op ideeën; draai het boekje maar eens om… Dus wat mij betreft geen taart vandaag, maar staart. Met een lekker visje eraan.”

Bestel jouw jubileumboek hier

overhandiging-vis

Bestellen jubileumboek

Vul het aantal gewenste boeken in

Voorbeeldbrief indexatie huurprijzen

10 oktober 2022

Diverse brancheorganisaties, waaronder VNV, hebben met  MKB-Nederland gepleit voor een gematigde indexering van de huurtarieven, waarbij de energieprijzen buiten beschouwing blijven. 

Huurindexatie

In vele huurcontracten voor winkels en horecazaken staat de bepaling dat verhuurders één keer per jaar de huurprijzen mogen indexeren met een percentage gelijk aan de stijging van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI). Met de opvallend hoge inflatie van dit moment kan dat tot extreme huurverhogingen leiden van bijna 10%. Als huurders van winkel- en horecapanden is het klemmende oproep aan verhuurders gedaan om de CPI stijging niet volledig door te berekenen. Er is voorgesteld om de zogenaamde kerninflatie te hanteren als index. Dat schetst een reëler beeld van de mate waarin prijzen structureel aan het stijgen zijn.

Ik heb een brief over de huurindexatie gekregen. Wat nu?

Hieronder kun je een voorbeeldbrief downloaden die je kunt gebruiken om met jouw verhuurder te overleggen over een mogelijke indexatie van jouw huursom. Of gebruik de brief om te reageren op een indexatievoorstel van jouw verhuurder. Maar ook kun je deze brief gebruiken om het gesprek over de indexatie van jouw huursom te openen.

Deze brief geeft je zowel de mogelijkheid om de verhuurder te verzoeken om af te zien van de huurindexatie als een mogelijkheid om een verzoek tot matiging van de indexatie voor te stellen.

Download de voorbeeldbrief 

open-5762091280

Compensatieregeling energie in de maak

5 oktober 2022 

Gisteren werd bekend dat er regeling komt voor visspecialisten en andere energie-intensieve midden- en kleinbedrijven voor de hoge energiekosten. 

Het kabinet heeft zijn inventarisatie afgerond naar opties voor gerichte steun aan mkb-ondernemingen, die niet ontkomen aan een hoog verbruik. Voor deze zogenoemde energie-intensieve mkb’ers komt de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK).

De TEK is gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van een ondernemer. De compensatie bestaat dan uit een deel van de kostenstijging dit jaar en in 2023. Het energie-intensief MKB ontvangt dan steun ter grootte van een te bepalen percentage van de stijging van de energieprijs (gas en elektra) * hun energieverbruik tot een vast te stellen maximum per onderneming (subsidieplafond). Kleinere kantoren en zzp’ers kunnen net als huishoudens gebruik maken van het tijdelijke prijsplafond, de zogenoemde kleinverbruikersregeling.

Voorwaarden en opzet TEK op korte termijn duidelijk

Het kabinet verwacht de voorwaarden van de TEK qua doelgroep, het totale budget, de percentages en de maximale steun per onderneming op korte termijn bekend te kunnen maken. Een dergelijke regeling moet voldoen aan Europese staatssteunregels en goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Daardoor kan daadwerkelijke openstelling via de RVO duren tot het begin van 2023.

Dat volstaat niet voor energie-intensieve mkb’ers die nu al in acute problemen zitten en nog de winter van 2022/2023 te gaan hebben. Daarom is de inzet van EZK om vanaf november al andere maatregelen gereed te hebben om voor ondernemers (tijdelijk) de bedrijfslasten te kunnen verlagen. Het kabinet werkt de opties hiervoor zo snel als mogelijk uit.

light-bulb-gb2a972aec1920

Laat zien hoe betaald kan worden in jouw winkel

30 september 2022

MKB-Nederland en de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland hebben afgelopen april samen met 21 organisaties die nauw betrokken zijn bij het Nederlands betalingsverkeer de handtekening gezet onder een nieuw convenant Contant Geld. Doel van de afspraken is ervoor te zorgen dat contant geld goed blijft functioneren als betaalmiddel aan de kassa, ook als geleidelijk steeds meer elektronisch betaald wordt. Inmiddels is nog circa 20 procent van alle toonbankbetalingen cash.

Om aan klanten duidelijk te maken dat ook met contant geld betaald kan worden, zijn vanaf nu via de webshop van PIN.nl nieuwe stickers verkrijgbaar. Er zijn verschillende varianten, zodat jij als ondernemer de sticker kunt kiezen die het beste bij jouw bedrijf past.

Alle varianten staan op één stickervel (zie: foto bij dit bericht). De stickervellen zijn gratis te bestellen via Promotiemateriaal - PIN.NL. 

CUR

Noodkreet visbranche om hoge energieprijzen

26 september 2022 

De gezamenlijke belangenorganisaties, VNV - Visfederatie en NeViVi, hebben een noodkreet geuit bij minister Adriaansens van EZK over de urgente situatie in de Nederlandse visbranche als gevolg van de hoge energieprijzen.

Op deze manier en via lobby door MKB-Nederland zet VNV zich in om politiek Den Haag bewust te maken van de prangende situatie in onze branche.

1664315068151

Terugblik op Prinsjesdag 2022

21 september 2022

‘Het is goed dat het kabinet met verschillende maatregelen actie onderneemt om de koopkracht van burgers te verbeteren en dat er zo’n 600 miljoen. beschikbaar komt voor het mkb. Verder heeft het kabinet aangekondigd serieus iets te gaan doen voor de energie-intensieve bedrijven. De VNV heeft hiervoor gepleit via MKB-Nederland waar we als vereniging lid van zijn.  Voor deze groep is snel actie nodig en dit is dan ook een goede zaak. Tegelijkertijd hebben ondernemers zorgen over de optelsom van extra lastenverzwaringen (Vpb en Box-2), de versnelde verhoging van het minimumloon en alle andere kosten die zij momenteel op hun bord krijgen. We moeten de motor van de economie niet uit het oog verliezen én bijvoorbeeld onbedoeld de inflatie verder aanjagen.’ Dat zeggen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in een eerste reactie op de Prinsjesdagstukken. 

De VNV heeft eerder deze maand een peiling gehouden onder haar leden. Hieruit blijkt dat het ondernemen op dit moment zeer zwaar is. De VNV brengt dit continu onder de aandacht bij MKB-Nederland die in politiek Den Haag de signalen delen.

Lees hier alle informatie (bron: MKB-Nederland)

toonbank-500

Zorgen in de branche

20 september 2022

Visdetaillisten hebben, net zoals veel andere speciaalzaken als bakkers, slagers en groentezaken, te maken met sterk oplopende kosten. Onder andere voor grondstoffen als olie en meel, verpakking, visproducten, en natuurlijk energie is de rekening enorm verhoogd. Veel detaillisten luiden de noodklok. Een door de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten uitgezette enquête over de oplopende kosten werd massaal ingevuld. Algemeen is de tendens dat de hogere kosten niet kunnen worden doorbelast aan de consument, en de marge en de omzet flink onder druk staan.

Hierbij komt nog dat de regering van plan is om het wettelijk minimumloon te verhogen met 10%, en ook de winstbelasting en belasting in box 2 te verhogen. Veel ondernemers geven aan dat als dit allemaal zo doorgaat, zij niet weten of zij dit zullen overleven.

Deze noodsignalen worden, samen met die van collega MKB’ers, met veel zorg en urgentie gemeld en verzameld bij MKB Nederland. Zij hebben regelmatig overleg met regerings-vertegenwoordigers om te zorgen dat de geluiden uit de winkelstraten op de juiste plek terecht komen en geagendeerd worden. Ook wordt de pers frequent opgezocht, met de bakkers als boegbeeld, om de signalen uit de branches naar voren te brengen. Laten wij hopen dat deze noodkreten ertoe leiden dat de regering op Prinsjesdag met maatregelen komt, die gaan helpen om onze winkelstraten aantrekkelijk, én onze visspecialisten overeind te houden.

Daarnaast helpen we je graag als brancheorganisatie. Bijvoorbeeld hoe je als visspecialist kunt besparen op je energiekosten. Wil je hierover advies, neem dan contact op met de VNV. Onze partner Omnia Energy kan je inzicht geven in de mogelijkheden.

Met onze VISscan helpen wij je om te beoordelen hoe je je bedrijfsresultaat verder kunt verbeteren. Onze adviseur kijkt samen met jou naar besparingsmogelijkheden en waar je je omzet en marge kunt verhogen. Ben je hierin geïnteresseerd, komt dan naar de Visbeurs op 10 oktober in Spakenburg. We vertellen je er graag alles over. En voor leden van de VNV hebben wij op de Visbeurs een speciale aanbieding voor een gratis basisscan! Niet-leden nodigen wij graag uit om op de Visbeurs lid worden, waarbij het eerste jaar gratis wordt aangeboden! Want zeker in deze woelige tijden is het belangrijk om te verenigen en gezamenlijk ons geluid te laten horen. En hoe meer leden, hoe krachtiger de boodschap!

Ondertussen willen wij onze leden graag een hart onder de riem steken in deze uitdagende tijden. Op onze 40-jarige jubileumbijeenkomst op 31 oktober nodigen wij jou als ondernemer met je partner van harte uit in het AFAS theater in Leusden voor een netwerkborrel met je collega’s en onze relaties, en een afsluitend diner. 

europese-bankbiljetten-en-munten-500

Noodkreet detailhandel en winkelambachten gevolgen verhoging wettelijk minimumloon

16 september 2022

Het lijkt erop dat de verhoging van het wettelijke minimumloon een feit is. De VNV vindt het zeer belangrijk dat iedereen een waardig loon ontvangt voor zijn of haar werk. Maar een verhoging van het wettelijk minimumloon is niet de oplossing want: 

1. Stijging van het minimumloon zonder compensatie heeft voor de detailhandel en winkelambachten als grootste private werkgever in Nederland zware gevolgen;
2. Zonder het verlagen van lasten op arbeid, zal meer werken niet meer gaan lonen en komt het grootste deel van de stijging slechts ten goede aan de staatskas;
3. Het kabinet houdt geen rekening met eerder uitgebrachte adviezen voor een integrale aanpak die organen als SER hebben gegeven en eerder gemaakte afspraken;
4. De overheid gaat nu teveel op de stoel van sociale partners zitten en zadelt hen vervolgens op met een onevenwichtigheid in loongebouwen die in elkaar worden gedrukt en onder water komen te staan;
5. Het minimumuurloon baseren op een werkweek van 36 uur werkt oneigenlijk kostenverhogend, omdat de gemiddelde normale arbeidsduur in Nederland rond de 38 uur ligt. Er wordt geen rekening gehouden met het effect van (betaalde) adv-dagen op de netto arbeidsduur, waarbij bij de loonberekening uitgegaan wordt van 40 uur;
6. In de detailhandel en winkelambachten zijn de marges beperkt. Veelal moet uit die (winst)marge ook nog het eigen inkomen van de retailondernemer zelf worden betaald, die door het voorstel straks onder de armoedegrens uitkomen.

De VNV heeft samen met diverse werkgeversorganisaties wederom aangegeven bij de overheid dat

euros-stapel

Wat drukt zwaar op jouw bedrijfsvoering?

Wij zijn benieuwd hoe de huidige economische situatie in Nederland met gestegen inkoopprijzen, dalende koopkracht bij consumenten, hoge energieprijzen, van invloed is op jouw bedrijfsvoering. Vul onderstaande korte vragenlijst in. Jouw input helpt ons om in onze lobby de positie van Nederlandse visspecialisten duidelijk te maken.

Maatregelen kabinet minimumloon contraproductief

2 september 2022

De brancheorganisaties in de detailhandel en winkelambachten, waaronder VNV, vrezen voor grote problemen als gevolg van de verhoging van het wettelijk minimumloon met 10%. Een hoger minimumloon lost niet de koopkrachtproblemen op waarmee we nu worden geconfronteerd. Het jaagt andere maatschappelijke uitdagingen juist aan zoals leegstand in winkelstraten en het wegvallen van voorzieningen. De vrees voor een loon-prijsspiraal is groot bij de detailhandel- en ambachtsbranches. Zij pleiten voor een beter netto-effect op de loonstrook voor werknemers door verlaging van belasting op arbeid in plaats van de brutolonen te verhogen waarin ook nog eens het risico schuilt dat medewerkers hun recht op toeslagen verliezen.

 

De detailhandel en het winkelambacht waar veel (lerende) jongeren en vakmensen werken op het minimumloonniveau krijgt te maken met een stijging van personeelslasten die tussen de 15% en 25% ligt. Daarbij speelt ook dat niet alleen het minimumloon stijgt. Een dergelijke maatregel heeft een opdrijvend effect voor alle functies in de sector. Ondernemers worden gedwongen die lasten door te berekenen aan de consument, maar om te voorkomen dat zij zich uit de markt prijzen dat lukt dat lang niet altijd. Huishoudens en ondernemers worden geconfronteerd met telkens stijgende kosten.   

Gevolgen nog zwaarder

De maatregelen van het kabinet gaan overigens verder dan een loonstijging van 10%. Het kabinet wil ook komen tot een minimumuurloon op basis van een 36-urige werkweek in plaats van de in de detailhandel en het winkelambacht gebruikelijke 38 of 40 uur. Dat heeft enorme effecten; de loonkosten kunnen de komende drie jaar met zo’n 30% stijgen.

Sector en daarmee leefbaarheid in gevaar

Ondernemers in de detailhandel en het winkelambacht werken nog lang aan herstel van de coronacrisis en incasseren ook al enorme stijgingen van energie- en andere kosten. De nieuwe loonmaatregelen betekenen naar verwachting de nekslag voor een groot aantal ondernemers en daarmee voor de (lokale) werkgelegenheid voor jongeren en vakmensen.

Dat heeft veel impact op de leefbaarheid in wijken, buurten en steden, want het verdwijnen van winkels en winkelambachten leidt tot leegstand en het wegvallen van voorzieningen voor de consument. De brancheorganisaties doen een dringende gezamenlijke oproep aan het kabinet om af te zien van de minimumloonmaatregelen zoals die nu op tafel liggen.

euros-stapel

Doe van 6 t/m 8 oktober mee aan de Maritieme Hackathon

26 augustus 2022

Er zijn belangrijke stappen te zetten op weg naar toekomstbestendige visserij en voedselwinning op de Noordzee. Wat kan er ‘wel’ en biedt perspectief? Daarom slaan tijdens de Maritieme Hackathon studenten en professionals binnen en buiten de maritieme sector de handen ineen om te werken aan oplossingen voor een duurzame maritieme (visserij)sector. Wageningen University & Research en ROC Friese Poort nodigen u uit om tijdens de hackathon onder te duiken in de blauwe maritieme wereld om samen met de nieuwe generatie maritieme professionals te werken aan ideeën voor één van de challenges. Wie gaat er als winnend team met de vangst vandoor? Beleef en proef de maritieme visserij tijdens deze hackathon!

De challenges
De hackathon is gericht op het ontwikkelen van innovatieve en duurzame denkwijzen voor de nieuwe generaties maritieme beroepsbeoefenaars. Ieder team richt zich tijdens het evenement op één van de challenges. Deze zijn opgedeeld in vijf categorieën:  
•    Vistechniek: Hoe verantwoord en toekomstbestendig te vissen op de Noordzee over 10 jaar?
•    Marktgericht vissen vanuit een (korte) keten: Hoe creëer je meerwaarde voor duurzaam gevangen Noordzeevis? 
•    Voedselwinning op zee en ruimtegebruik: hoe en welk voedsel te winnen op de Noordzee met windparken en ander ruimtegebruik?
•    Data aan boord: hoe staat de visser aan het roer met slimme data verzameling op zee?
•    Techniek en ontwerp: hoe ziet het schip, verwerking en transport in de toekomst eruit?
 
Meer informatie en aanmelding 
Meer informatie over de Maritieme Hackathon en (gratis) aanmelding vind je hier. Inschrijven kan tot en met 26 september a.s.

Partners en organisatie
De Maritieme Hackathon wordt georganiseerd door Wageningen University & Research (WUR) en het practoraat Visserij, Innovatie en Ondernemerschap (onderdeel van ROC Friese Poort Urk) met hulp van FarmHack. Partners van het evenement zijn o.a. Padmos, ProSea Marine Education, Good Fish, Omni-C en Stichting De Noordzee.
 
Aankondiging social media 
Ben jij de professional met ideeën over hoe de visserij- en maritieme sector toekomstbestendig gemaakt kan worden? Doe van 6 t/m 8 oktober mee aan de Maritieme Hackathon te Urk en werk samen met de nieuwe generatie maritieme professionals aan oplossingen voor duurzame voedselwinning op de Noordzee. Meer info en registratie via www.farmhack.nl/maritieme-hack

Urker-vuurtoren

Reactie VNV op voorstel wijziging minimumloon

1 augustus 2022

Vereniging van Nederlandse Visspecialisten heeft 
met collega-brancheorganisaties gereageerd op de internetconsultatie over de wijziging Besluit en Regeling uitvoering Wet invoering minimumuurloon. De gezamenlijke branches in de brede detailhandel en winkelambachten kunnen zich niet vinden in het voorstel om een minimumuurloon op basis van een 36-urige werkweek in te voeren. 

Het voorstel komt bovenop het besluit om het minimumloon in tranches extra te verhogen met in totaal 7,5% én bovenop de inflatiecijfers. Het kabinet wil werk lonender wil maken door onder andere de bodem van het bestaansminimum te verstevigen.

De bezwaren vanuit detailhandel en winkelambachten:

* Normale arbeidsduur op 36 uur werkt oneigenlijk kostenverhogend;
* Stijging van het minimumloon pakt onevenredig hoog uit;
* Maatregelen zorgen er niet voor dat werken meer loont, omdat lasten op arbeid niet worden verlaagd;
*Er is geen sprake van integrale aanpak zoals in het SER MLT-advies geformuleerd;
* Maatregelen grijpen in het sociale domein in, waardoor onevenwichtigheid ontstaat en loongebouwen in elkaar worden gedrukt en onder water komen te staan.

Lees de reactie

euros-stapel-500

Nieuwe wet arbeidsvoorwaarden treedt in werking

29 juli 2022

Op 1 augustus 2022 treedt de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Richtlijn (EU) 2019/1152) in werking. Deze wet bevat een aantal wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek en heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de scholingsplicht van werkgevers en het verbieden van nevenwerkzaamheden. De richtlijn heeft als algemeen doel de inhoud van het werk vooraf transparanter en beter voorspelbaar te maken. 

Per 1 augustus 2022 zijn de volgende wijzigingen van kracht:

* Uitbreiding van de informatieplicht van werkgever.
* Scholingsplicht en studiekostenregeling verandert.
* Verbod op nevenactiviteiten vervalt.
* Recht op meer voorspelbare vormen van werk

De richtlijn kan ertoe leiden dat individuele arbeidsovereenkomsten moeten worden aangepast.

Lees alle informatie in deze factsheet

visscher-seafood-17

Epos organiseert Epos Vers! Festival

26 juli 2022

Sinds jaar en dag is Epos één van de partners van de VNV. Epos viert net als de VNV dit jaar haar jubileum. Epos bestaat dit jaar 70 jaar. Daarom organiseren zij dit najaar het Epos Vers! Festival. Zondag 18 september vindt de eerste editie van het Epos Vers! Festival plaatsvinden tussen 14:00 en 19:00 bij Hart van Holland in Nijkerk.

Het belooft een inspirerende dag te worden met verschillende foodtrucks, live barbecue sessies op het showplein, fingerfood, verfrissende drankjes en diverse optredens. 

Dit wil je niet missen!
Tickets voor het Epos Vers! Festival kun je bemachtigen door te bellen met Epos sales support: 033-2477190. 

logo-epos

Loontabellen aangepast

14 juli 2022

Alle werknemers vanaf 21 jaar hebben recht op het wettelijk minimumloon. Het minimumloon is per 1 juli 2022 verhoogd door de Rijksoverheid. De loontabellen die van toepassing zijn in onze branche, zijn aangepast per 1 juli 2022. 

Download hier

finance-1851651920

Hollandse Nieuwe 2022 lekker vet

16 juni 2022

SCHEVENINGEN VEILT, SPAKENBURG VIERT

Na twee feestvrije corona-jaren heeft de vishandel dit jaar extra uitgepakt. Niet alleen werd dinsdag het eerste vaatje voor een recordbedrag geveild in Scheveningen, Spakenburg organiseerde een dag later een heus Haringfeest. Duizenden gingen er over de tong, tot groot plezier van Stichting Ambulance Wens, die baat had bij de opbrengst.

Een verlegen, maar glunderende stichtingsdirecteur Veldboer nam het vaatje 15 juni  in ontvangst uit handen van burgemeester Van de Groep van Bunschoten. Kees Veldboer jr., die het werk van zijn onlangs overleden vader voortzet, bedankte de vele handelaren voor hun vasthoudendheid tijdens de veiling en kreeg een groot applaus van het publiek. Die handelaren zetten, namens de Vereniging van Visspecialisten (VNV), alles op alles om het vaatje te bemachtigen en dat lukte voor een totaalbedrag van 113.500 euro. Het was spannend tot op de laatste euro, dus toen de hamer viel op dit recordbedrag, barstte een luid gejuich los op de tribune.

De VNV viert dit jaar het 40-jarig bestaan en dat feest mocht van directeur Keuning niet stilletjes voorbijgaan. Hand in hand met de start van het haringseizoen werd daarom gekozen voor een collectieve inzet voor het goede doel. Veldboer is enorm onder de indruk en blij: “Het is zo geweldig dat Ambulance Wens deze opbrengst mag ontvangen. Hiermee kunnen we namelijk een nieuwe ambulance kopen en nog meer wensen vervullen voor terminale patiënten.”

Dat het feest dit jaar twee dagen duurt, is te danken aan de Spakenburgse Vishandel Vereniging, onderdeel van de VNV. Zij ‘gijzelde’ het vaatje in Scheveningen om het een dag later, honderd kilometer verderop, weer boven water te halen in het bekende vissersdorp. Met een klassieke botter werd het vaatje dan ook de haven binnengevaren, waarna al snel meerdere vaatjes werden geopend voor het grote publiek. Gratis gingen ze over de toonbank. Dat wil zeggen: voor iedere haring moest de smuller wel een euro doneren aan Stichting Ambulance Wens.

Terwijl het publiek gulzig hapte en op het zonnige dorpsplein een regionaal shantykoor de stemming hoog hield, vormde een indrukwekkende vlootshow een extra attractie. Het is een visitekaartje van de Vereniging van Visspecialisten en slechts een kleine greep van het indrukwekkende aantal marktwagens dat Bunschoten-Spakenburg tot zijn beschikking heeft. R. Koelewijn & Zoon trapt het defilé af, gadegeslagen door de burgervader. En aansluitend tonen collega’s dat het woord file misschien wel afgeleid is van fileren. VNV-directeur Keuning kan enige trots niet onderdrukken: “Dit is toch geweldig? Deze mannen en vrouwen, die vanmorgen vroeg al op pad gingen om de vis aan de man te brengen, maken vanmiddag een extra rondje tijdens dit Haringfeest. Ik heb zo’n idee dat we hier de collectieve trots van deze prachtige branche zien. Het is in mijn ogen dan ook een feest ván de specialist en vóór de specialist.”

Paradepaardje
Tijdens de veiling werd de vis ook gekeurd om de kwaliteit van dit jaar te beoordelen. ‘Mooie, volvette haring,’ aldus de jury. De Hollandse Nieuwe draagt overigens het EU-predicaat ‘Gegarandeerde Traditionele Specialiteit’ en mag uitsluitend worden gebruikt voor haring die in de periode van mei van het lopende kalenderjaar wordt gevangen en vanaf de startdatum in datzelfde kalenderjaar tot en met 30 september onder die benaming wordt verkocht. Na deze periode mag alleen nog de naam ‘Hollandse maatjesharing’ worden gevoerd.

Niet alleen in Nederland is de haring in trek, weet het Nederlands Visbureau. Jaarlijks vinden veel maatjesharingen ook hun weg naar Duitse en Belgische consumenten. Van het jaarlijkse haringquotum (nu ongeveer 430.000 ton) wordt slechts een klein deel, zo’n 25.000 ton gevangen die uitermate geschikt is om te worden verwerkt tot Hollandse Nieuwe. Dit betreft zo’n 180 miljoen haringen, waarvan 90 naar Duitsland worden gebracht en van de andere helft zo’n 75 miljoen in Nederland blijven en 15 miljoen naar onze Zuiderburen (België) worden geëxporteerd.

1k9a136452150042540o

Visspecialisten kopen eerste vaatje Hollandse Nieuwe

15 juni 2022

Na het verbreken van de jarenlange traditie gedurende de afgelopen twee jaar is vandaag weer de traditionele veiling van het eerste vaatje haring georganiseerd. De opbrengst van de veiling wordt geschonken aan de Stichting Ambulance Wens. De opbrengst is maar liefst 113.500 euro. 

Als vereniging is besloten om in het kader van ons 40-jarig bestaan, en om onze branche een boost te geven in de communicatie naar onze consumenten, een gooi te doen naar het binnenhalen van dit eerste vaatje. En wij zijn erg blij, dat wij met de hulp van een aantal trouwe partners in de branche, in staat zijn geweest om dit vaatje te bemachtigen.

Voor jou als visspecialist hebben wij mooie communicatiemiddelen ontwikkeld:

Persbericht

Poster 1e vaatje A4

Poster 1e vaatje A3

Beeld voor instore systeem

 

 

beeld-voor-website

Enquête over stijgende energierekening; doe mee!

10 juni 2022

Door de sterk gestegen energieprijzen hebben veel bedrijven moeite met het betalen van hun rekening. De Europese Commissie heeft in maart een kader opgesteld, waarmee overheden ondernemingen financieel kunnen compenseren. Op voorwaarde dat de energiekosten dit jaar minimaal verdubbelen vergeleken met 2021. Soms is ook van belang of een bedrijf verlies maakt.

Nederland maakt hier vooralsnog geen gebruik van. Met een korte enquête wil MKB-Nederland, VNV is hier lid van,  inzicht krijgen in onze sector/bedrijf. Daarom vragen wij je om mee te doen met deze enquête. Waar is de rekening 100 procent of meer hoger? NB: als nog niet alle energie voor 2022 is ingekocht: beantwoord dan voor januari tot en met mei.  

vragenlijst-of-enquete-invullen

Huurders pleiten voor gebruik kerninflatie bij berekenen huurverhoging

6 juni 2022

MKB-Nederland, INretail en Koninklijke Horeca Nederland pleiten samen met tal van andere brancheorganisaties[1] voor een gematigde indexering van de huurtarieven, waarbij de energieprijzen buiten beschouwing blijven. Huurders betalen de hogere energieprijzen immers zelf al. De partijen doen een klemmend beroep op pandeigenaren om de kerninflatie, van nu zo’n 3,5%, te gebruiken bij de automatische huurindexering die in huurcontracten is vastgelegd.

10% hogere huren dreigen

In de kerninflatie worden sterk in prijs schommelende producten zoals van energie en voedingsmiddelen niet meegerekend. Bijna 15% van de huurcontracten worden zonder deze aanpassing komende zomermaanden automatisch naar boven bijgesteld met de inflatiecijfers van de afgelopen twee maanden. Dat kan tot wel 10% hogere huren leiden voor zo’n 15.000 huurpanden alleen al deze zomer.

Huurder betaalt energie zelf

Door de extreme inflatie sinds begin dit jaar dreigen huren van winkel- en horecazaken vanaf de zomermaanden te exploderen. De afgelopen tien jaar was de huurindexering gemiddeld 1,66% per jaar waar die nu op zo’n 10% afkoerst. Dit moet anders aldus de samenwerkende ondernemersorganisaties. Zij vinden dat de dure energie niet in de indexatieberekening meegenomen moet worden omdat ze dat al zelf betalen. Als deze enorme kostenpost gaat leiden tot extra hoge huren dan worden ze bovendien dubbel gepakt.

Kerninflatie betere indicator

In vrijwel alle huurcontracten voor bedrijfsruimten zoals winkels en horecalocaties is de jaarlijkse huuraanpassing gebaseerd op de consumentenprijsindex voor alle huishoudens (CPI). De kerninflatie toont beter dan de algemene inflatie of prijzen structureel aan het stijgen zijn. Als de kerninflatie wordt gebruikt voor de automatische huurverhoging voorkomt dat oneerlijke huurverhogingen. Economen berekenden dat op dit moment energieprijzen ongeveer 60% van de inflatie veroorzaken, daarom is het niet redelijk dit in de huurverhoging mee te nemen. De prijsstijging volgens het kerninflatiecijfer is een eerlijker graadmeter voor indexatie.

Werken aan herstel

De branches en hun aangesloten ondernemingenketens vinden het niet redelijk om het buitensporige CPI-indexcijfer van dit moment als basis te gebruiken voor structurele verhogingen van de huurprijzen. Daarnaast zijn de retail- en horecasectoren door corona zwaar getroffen en zijn enorme schulden opgebouwd. Een huurverhoging die voorbij het redelijke gaat, remt de snelheid waarmee aan herstel gewerkt kan worden. Daarnaast kunnen en willen ondernemers niet alle hogere kosten doorberekenen aan hun klanten, omdat het zou leiden tot te grote prijsstijgingen. Het is dan ook een kostenpost die voor veel ondernemers niet meer gedragen kan worden.

Samen werken aan aantrekkelijke winkelgebieden

De initiatiefnemers wijzen op het gedeelde belang om samen werk te maken van aantrekkelijke, levendige en rendabele winkelgebieden. “Als er te veel gaten vallen dan verliest een plaats aan aantrekkingskracht. Door de huurprijzen te verhogen met de kerninflatie doen we enerzijds recht aan de stijgende prijzen en zorgen we er ook voor dat huren nog enigszins betaalbaar blijven.”

 

[1] ANKO, Vakcentrum, Raad Nederlandse Detailhandel, VBW , KNS, VNV, NSO Retail, Federatie Goud en Zilver, ADN, Dibevo

city-g5b5e2de681280

1 juli verandert regelgeving voor houdbaarheids-aanduidingen

3 juni 2022 

Vanaf 1 juli verandert de regelgeving voor houdbaarheidsaanduidingen op producten. Er is nog altijd veel onduidelijkheid over THT en TGT. Met de nieuwe wijzigingen komt de Nederlandse wetgeving meer in overeenstemming met de Europese regelgeving. Dit kan gevolgen hebben voor de vermelding op jouw producten. Wat zijn de wijzigingen en waar moet je op letten?

Aanduiding THT of TGT

In Nederland geldt qua wetgeving voor de vermelding van de houdbaarheid op voorverpakte producten Verordening (EU) nr. 1169/2011 en Warenwetbesluit Bereiding en Behandeling van levensmiddelen. De datum van minimale houdbaarheid van een levensmiddel of uiterste consumptiedatum is een verplichte vermelding voor voorverpakte levensmiddelen. Er geldt een aantal uitzonderingen zoals voor sommige verse en lang houdbare voedingsmiddelen. In artikel 24 van Verordening (EU) nr. 1169/2011 staat:

 • Levensmiddelen die uit microbiologisch oogpunt zeer bederfelijk zijn en daarom na korte tijd een onmiddellijk gevaar voor de menselijke gezondheid kunnen opleveren, moeten worden voorzien van een uiterste consumptiedatum (TGT, Te Gebruiken Tot). De overige producten krijgen dan een uiterste houdbaarheidsdatum (THT, Ten Minste Houdbaar Tot).

In artikel 15 van het Warenwetbesluit Bereiding en Behandeling van levensmiddelen staat:

 • Indien op de verpakking in een bewaarvoorschrift is vermeld dat de waar bewaard dient te worden tussen de 0°C en 6°C of een houdbaarheidstermijn is vermeld die korter is dan 5 dagen, dan dient een uiterste consumptiedatum te worden vermeld (TGT). In de overige gevallen een uiterste houdbaarheidsdatum (THT).
toonbank1

Betaalautomaten aanpassen voor nieuwe debitkaarten visa en mastercard

3 juni 2022

Met de introductie van de nieuwe debitkaarten voor VISA en Mastercard moeten sommige bedrijven en andere toonbankinstellingen overschakelen naar een nieuwe betaalautomaat. Wie precies wat moet doen is lastig te zeggen doordat er vele verschillende apparaten én contracten zijn. 

Het is de bedoeling dat vóór het einde van dit kalenderjaar op alle betaalautomaten van toonbankondernemers de zogenoemde debit-kaarten van Visa en Mastercard worden geaccepteerd. Die heten Debit Mastercard en Visa Debit. Daarnaast moeten die terminals ook gewoon nog VPAY en Maestro accepteren.

Bankpassen klanten
Inmiddels zie je dat de urgentie voor het op orde brengen voor de acceptatie van Debit Mastercard en Visa Debit steeds duidelijker wordt. Afgelopen najaar gaf Mastercard al aan dat er vanaf medio 2023 geen bankpassen van het merk Maestro meer worden uitgegeven. Een paar weken geleden kondigden Visa en Rabobank aan dat ze al vanaf de tweede helft van dit jaar met de eerste Visa Debit-kaarten komen.

Dit betekent dus dat ook steeds meer Nederlandse klanten met de nieuwe debitkaarten bij de toonbank komen (die tot dusver alleen door nieuwe online banken zoals Bunq, N26 of Revolut worden uitgegeven). Naast uiteraard de oorspronkelijke aanleiding voor dit project, namelijk dat steeds meer buitenlandse klanten, waaronder Duitsers en Belgen, debitpassen hebben en daarmee op dit moment niet aan de Nederlandse toonbank terecht kunnen. Dan wijken ze uit naar contant.

Upgraden of vervangen terminals
De meeste betaalautomaten kunnen via een software-update geschikt worden gemaakt voor debitkaart-acceptatie. Verouderde automaten (10 procent van alle terminals) kunnen dat helaas niet. Die moeten vervangen worden. Op de ING-site staat onderstaand lijstje. Het gaat vooral om een aantal CCV-automaten. Bekend is dat CCV sinds eind vorig jaar aanbiedingen voor vervanging doet. Iedere ondernemer is uiteraard vrij om de terminal en het pincontract te kiezen dat het beste past. Het advies: kijk en vergelijk!

Vx570-Vx820
Vx570 /Vx810
Vx670
VX825 ITS
OPP-B50
OPP-C60
OPM-C60
OMNI2250
OMNI3750

Informatiemateriaal
Er is allerlei informatie te vinden op PIN.NL. Denk aan een nadere uitleg, veel gestelde vragen en een planning.

Bron: MKB Nederland

pinapparaat-500

Voorkom een vals biljet met de Check je biljet-app

3 juni 2022

Eurobiljetten zijn goed beschermd tegen namaak. Toch is er een heel klein risico dat je vals geld aantreft. Controleer altijd of een biljet echt of vals is. Bij DNB kun je een verdacht biljet laten onderzoeken of gebruik de app: Check je biljet. Wist je dat in Nederland het 50-eurobiljet het meest vervalste biljet is?

Verreweg de meeste vervalsingen zijn van lage kwaliteit. Deze valse biljetten zijn eenvoudig te herkennen. Vaak ontbreken de echtheidskenmerken of zijn die heel slecht nagemaakt. Je kunt zelf checken of een biljet echt of vals is. Controleer bijvoorbeeld het watermerk en hologram eenvoudig met de ‘voel-kijk-kantel’-methode. En als winkelier kun je voor de controle van bankbiljetten gebruikmaken van detectieapparaten. Drie belangrijke kenmerken zijn:

 1. Voel de inkt
 2. Zie je de Prinses van Europa?
 3. Kantel voor een sprankelende groene 50

Check je biljet-app

DNB heeft ook een app waarmee het nog makkelijker is om je eurobiljetten te controleren op echtheid. Als je het bankbiljet plat op tafel legt en je mobiel erboven houdt, dan controleert de ‘Check je biljet’-app het biljet automatisch. Herkent de app het biljet niet,  dan kan het een vals biljet zijn.  Let op: Het kan ook zijn dat het biljet te gekreukeld of versleten is om te controleren. Controleer daarom zelf ook altijd het biljet met de ‘kijk, voel, kantel-methode’.

De ‘Check je biljet’-app is beschikbaar op IOS en Android en is gratis te downloaden in de App Store of Google Play Store.

money-34816991920

Meld je aan voor gratis energiescan of advies!

25 mei 2022

De stijging van de energieprijzen is de laatste tijd veel in het nieuws. Ongetwijfeld merk je het al in je portemonnee. Wat is er aan de hand? En waar doe je als bedrijf verstandig aan? Om je te helpen heeft  VNV een samenwerking gesloten met Omnia Energy. Samen gaan we jou kosteloos helpen om te besparen op je energiekosten.

Gratis energiescan
Met dank aan de Subsidieregeling Verduurzaming (SVM) kunnen we een gratis energiescan voor je verzorgen. Tijdens de scan komt de Omnia-adviseur bij jou op locatie om een beeld te vormen bij je energieverbruik en te kijken naar eventuele energiebesparende mogelijkheden. Deze koppelen zij – zonder verplichtingen – aan je terug in de vorm van een adviesrapport. Als je minimaal 1 van de besparende maatregelen uitvoert (dit kunnen al kleine maatregelen zijn, zoals het plaatsen van tijdschakelaars) is de scan t.w.v. €500 kosteloos*.

*Via de overheid ontvang je €400 subsidie retour (wij helpen je bij de aanvraag), VNV betaalt je de resterende €100 terug.

Energiebesparende maatregelen
Als je aan de slag wilt gaan met het realiseren van 1 of meer energiebesparende maatregelen, kan Omnia je helpen. Via hun netwerk hebben zij nauwe contacten met aanbieders van warmtepompen, zonnepanelen, Ledverlichting, etc. Je kan uiteraard ook lokale aanbieders vragen om offertes. Je bent tot niets verplicht.

Verlaag je energiekosten
Ook kan Omnia je helpen bij het verlagen van je energiekosten. Zij kunnen een check van je huidige energiecontract maken en daarbij een passend advies geven. Het advies sluit aan op jouw verbruik en de looptijd van je huidige contract. Het maken van een dergelijke analyse kost €29,95 (ex. BTW). Loopt je contract binnen nu en een jaar af? Dan is het energieadvies zelfs gratis! Let op! De conclusie van het advies kan ook zijn dat je goed zit, waar je nu zit.

Meer info en aanmelden
Wil jij gebruik maken van de gratis energiescan en/of het energieadvies? Vul dan onderstaand formulier in. Een medewerker van Omnia Energy neemt contact met je opnemen voor een telefonisch intake en het plannen van een afspraak. Let op! Wacht niet te lang met reageren, de subsidieregeling sluit op 30 september 2022.

 

 

Neem contact met mij op

“Dankzij opleiding Traiteur gespecialiseerd in maaltijden maken”

2 mei 2022

Creatieve traiteurproducten, verse maaltijden, luxe catering: voor visspecialisten liggen er volop kansen om hun zaak nog veelzijdiger te maken. SVO vakopleiding food startte daarom dit schooljaar met de nieuwe mbo 3-opleiding Traiteur, die studenten opleidt tot traiteur in de breedste zin van het woord. De eerste lichting studenten is enthousiast. 

Consumenten zijn steeds meer op zoek naar gemak in food, zoals verse maaltijden, lunchgerechten en catering op locatie. Om te zorgen dat versspeciaalzaken kunnen inspelen op die trend, ontwikkelde SVO samen met traiteurbedrijven de mbo 3-opleiding Traiteur. Het is een BBL-opleiding voor medewerkers in de hele foodbranche. Studenten werken in de week drie of vier dagen en 1 dag naar school. Ze krijgen verschillende bereidingstechnieken onder de knie, ze leren gerechten aantrekkelijk presenteren en promoten en ook productkennis speelt een grote rol. Studenten ontwikkelen zelf creatieve gerechten en leren een compleet traiteuraanbod op maat samen te stellen.

Specialiseren in maaltijden
Elena de Vroedt en Romy Oomen, collega’s bij Visshop Berkel, startten in september met de opleiding Traiteur. Romy: “Maaltijden worden in onze winkel steeds belangrijker. Daarom wilden we ons daarin specialiseren.” Elena: “De opleiding bevalt ons heel goed. We leren een groot aantal bereidingstechnieken, snijtechnieken en smaken combineren. Ik wil graag aan de slag met het vertalen van visgerechten naar onze winkel.” Romy: “Ik ben door de opleiding bewuster bezig met duurzaamheid en hygiëne. En ik leer van mijn klasgenoten, want iedereen komt uit een andere foodbranche. Maar het leukste is leren over lekkere smaakcombinaties. Ik hoop dat ik straks mijn eigen, unieke gerechten mag verkopen in onze winkel.” 

De mbo-opleiding Traiteur start in augustus 2022. Meer informatie of aanmelden? Kijk dan op www.svo.nl/traiteur. 
 

Romy-en-Elena-2

Route naar RI&E

15 april 2022

Een flink aantal leden heeft een brief ontvangen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de verplichting om een Risico Inventarisatie en Evaluatie, afgekort RI&E, te hebben.

Voor de branche heeft VNV samen met vakbond CNV een zogenaamde branche RI&E opgesteld. Door die te hanteren, kan je als visspecialist voldoen aan deze verplichting. Deze branche-RI&E is gratis en digitaal beschikbaar. 

De branche RI&E is alleen toepasbaar voor bedrijven met maximaal 25 werknemers. Bij grotere bedrijven moet de RI&E worden getoetst door een externe deskundige.

vuur500

Nieuwe afspraken over kosten en afstorten contant geld

13 april 2022

MKB-Nederland en de Nationale Winkelraad van MKB-Nederland hebben vrijdag samen met 21 organisaties die nauw betrokken zijn bij het Nederlands betalingsverkeer de handtekening gezet onder een nieuw convenant Contant Geld. Doel van de afspraken is ervoor te zorgen dat contant geld goed blijft functioneren als betaalmiddel aan de kassa, ook als geleidelijk steeds meer elektronisch betaald wordt. Inmiddels is nog circa 20 procent van alle toonbankbetalingen cash.

Tarieven niet verhoogd
Met het convenant spreken de betrokken partijen af ervoor te zorgen dat contant geld goed beschikbaar en bruikbaar blijft. Afspraken zijn gemaakt over diverse onderwerpen rond contant geld, zoals aantallen geldautomaten, terugvalopties voor pinnen en anti-witwasmaatregelen. Ook is er een toezegging van de banken dat zij de tarieven voor contant geld tot medio volgend jaar (periode van 13 maanden) niet verhogen. Verder mogen zij geen extra kosten voor het afstorten van biljetten van 200 euro in rekening brengen.

Contant geld onder druk
Wat MKB-Nederland betreft waren nieuwe afspraken hard nodig, omdat het gebruik van contant geld in Nederland afneemt en de chartale infrastructuur hierdoor steeds verder onder druk staat. Zo verdwijnt de contant-gelddienstverlening steeds meer uit bankkantoren, neemt het aantal geldautomaten en bankkantoren af en worden contante transacties relatief duurder voor winkeliers.

‘De kosten voor ondernemers die gebruikmaken van contant geld nemen maar toe, waardoor een contante betaling in een fysieke toonbankomgeving inmiddels veel duurder is dan een pinbetaling’, aldus de ondernemersorganisatie. Recent onderzoek door Panteia over 2020 laat zien dat pinnen een winkelier gemiddeld zo'n 17 eurocent kost en een transactie met contant geld 49 eurocent. En daar waar de kosten voor pinnen tussen 2017 en 2020 gelijk bleven, stegen de kosten voor een contante transactie in dezelfde periode van 29 naar 49 eurocent. De banken verhoogden vorig jaar nog de tarieven voor het afstorten van sealbags met 20 tot 37 procent en daarbij is het tarief voor het afstorten van biljetten van 500 euro via sealbagautomaten naar 5 euro per biljet gegaan.

Kosten eerlijker verdelen
Ondernemers kunnen deze kosten niet of nauwelijks doorrekenen, omdat zij als gevolg van wetgeving geen vergoeding mogen vragen voor een pinbetaling, contante betaling of creditcardbetaling. MKB-Nederland heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat de kosten eerlijker moeten worden verdeeld tussen alle betrokken partijen. De afspraken in het nieuwe convenant dragen daaraan bij.

Concrete afspraken afstortautomaten
Een groot probleem is ook dat ondernemers op steeds minder plaatsen veilig contact geld kunnen afstorten. Ze moeten daarvoor verder reizen, op onveilige locaties afstorten of het is vrijwel onmogelijk dat te doen door niet passende openingstijden. In het convenant zijn met betrekking tot het aantal automaten concrete afspraken gemaakt. Met verder verscherpte percentages voor beschikbaarheid en goede monitoring is een belangrijke stap gezet, maar dit blijft een punt van aandacht, aldus MKB-Nederland.

finance-1851651920

Uitgestelde belasting betalen

6 april 2022

Vanaf 7 april ontvangen ondernemers van de belastingdienst brieven met een overzicht van te betalen uitgestelde belasting. Vanaf 1 april moeten ondernemers weer voldoen aan alle nieuwe betalingsverplichtingen. Op 1 oktober 2022 begint het afbetalen van de belastingschuld, die tijdens het bijzonder uitstel is opgebouwd. De terugbetalingsregeling hiervoor is 60 maanden.  

Inzicht in je onderneming
Daarom is het nu extra van belang voor jou als  ondernemer om goed inzicht te hebben in de financiële situatie van jouw onderneming. De website Detoekomstcheck.nl  biedt ondernemers snel inzicht in de liquiditeit van het bedrijf voor de komende twaalf maanden. Zo wordt ook duidelijk hoe het betalen van de uitgestelde belastingen hierin past. Bovendien hebben ondernemers te maken met sterk stijgende prijzen voor energie en grondstoffen, en langere levertijden.

De Toekomstcheck is een initiatief  van MKB-Nederland en VNO-NCW in samenwerking met het Ondernemersklankbord en de Kamer van Koophandel. En wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.  VNV is sinds dit jaar lid van MKB-Nederland.

Geldzorgen 
Veel ondernemers hebben financiële zorgen door de coronacrisis.  MKB-Nederland maakt het makkelijker om de juiste regelingen en instanties te vinden. Er is namelijk volop hulp beschikbaar. Op deze infographic op ondernemen.nl, zijn de instanties die ondernemers met geldzorgen helpen overzichtelijk in kaart gebracht.
 

 

blauwe-envelop-belastingdienst-500

Nieuw VIS-programma voor ondernemers

4 april 2022

VNV breidt de dienstverlening naar haar (toekomstige) leden verder uit met het VIS-programma. VIS staat voor Voorstel ondernemer op basis van Inventarisatie en Scan.

Met ons VIS-programma helpen wij de visspecialist om invulling te geven aan groei en zijn of haar rendement te verhogen. Door cijfers en feiten boven tafel te halen, wordt duidelijk waar kansen liggen en hoe die ingevuld kunnen worden.

Hoe doet VNV dat?
We inventariseren als eerste de doelstelling van de ondernemer. Wat wil hij/zij bereiken en hoe? Dan scannen wij de huidige bedrijfsvoering op het gebied van financiën, formule, vakkennis, marketing, hygiëne en veiligheid, en personeel. Op basis van deze analyse, ontvangt de ondernemer een voorstel voor groei en rendementsverbetering.

Samen met de ondernemer kijken we hoe invulling gegeven kan worden aan de groeikansen. Daarbij maken wij gebruik van partners, die wij aan ons verbinden. Zij kunnen de ondernemer helpen door middel van inkoopvoordelen, kwaliteitsverbetering, gemak, betere klantbenadering, samenwerking in het team, vakkennis, etc. Ons programma biedt een uitgebreid netwerk van partners, waar wij afspraken mee hebben gemaakt om de ondernemer te ondersteunen in zijn ondernemerschap.

Voor wie is het VIS-programma?
Het VIS-programma is voor alle visspecialisten, of je nu een winkel hebt, een verkoopwagen met vaste standplaats of op de markt staat. Als je nog geen lid bent van de VNV, dan kun je lid worden en tegen een aantrekkelijk tarief samen met een VNV-expert je groeikansen inzichtelijk maken. Ook VNV-leden kunnen natuurlijk tegen dit aantrekkelijke tarief hun onderneming laten scannen en een voorstel ontvangen.

Op welke manier realiseren deelnemers een rendementsverbetering?
De ervaring leert dat ondernemers, die deelnemen in een dergelijk programma allemaal rendementsverbetering realiseren, als ze de adviezen opvolgen. Bijvoorbeeld omdat ze hun klant beter weten te bereiken en daarmee hun omzet verhogen. Of doordat de verkopers de klanten voller maken door betere verkooptechnieken te gebruiken. Of door beter gebruik te maken van de inkoopvoordelen die de VNV bij haar partners heeft weten te realiseren. Op veel terreinen is winst te boeken en samen met onze experts maken wij dat potentieel voor jou inzichtelijk.  

Meer weten? Neem contact op met Janneke Keuning

Nieuw VIS-programma voor ondernemers

Feiten over vis

1 april 2022

Het Nederlands Visbureau heeft een handige folder met feiten en cijfers over de visserij. Ook is er schoolmateriaal,  een hoofdrol voor makreel en een nieuwe Visculinair.

Het aantal vissersschepen, de vangstrechten, import- en exportcijfers en visconsumptie. In de nieuwe folder, die zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar is, staan alle visfeiten op een rij.

Educatiemateriaal

Ook voor basisschoolleerlingen is er foldermateriaal beschikbaar. Bovenbouwleerlingen ontvangen educatiemateriaal over de productgroep vis en de vissector. Naast een educatieve film en een ‘doe-krant’ voor in de klas, kunnen scholen een bezoek van een gastdocent aanvragen. Visondernemers kunnen zich melden bij het Nederlands Visbureau als zij een bezoek willen brengen aan een school in de regio.

Makreel

Makreel krijgt in april een hoofdrol in het lifestyle programma ‘Eigen tuin, lekker leven’, met de bekende tv-kok Hugo Kennis. Ook in verschillende magazines en op sociale media komt de vetlekkere makreel tot uiting. Dat makreel vet goed is als bijdrage aan een gezonde voeding, valt te zien op de beeldschermen in alle wachtkamers van huisartsen. Voor wie op de winkelvloer of in de kraam ook in deze periode promotie wenst voor makreel, heeft het Visbureau promotiepakketten beschikbaar.

Inspiratie

Onlangs verscheen de voorjaarsuitgave van het magazine Visculinair. Dit consumentenblad is wederom rijkelijk gevuld met inspiratie voor verschillende visgerechten. Deze uitgave biedt naast veel recepten met Noordzeevis ook een themakatern zalm, aansluitend bij deze editie van Vismagazine. Ondernemers die hiermee hun klanten willen verblijden, kunnen het tijdschrift nog bestellen via het Visbureau. 

Bron: Vismagazine

Feiten over vis

Kabinet verhoogt uitkering betaald ouderschapsverlof

30 maart 2022

Het kabinet wil dat mensen meer echte keuzes krijgen in de combinatie van zorg en werk. Het kabinet verhoogt daarom de uitkering voor het betaald ouderschapverlof van 50 naar 70% van het dagloon. Deze verhoging geldt vanaf 2 augustus. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een voorstel gestuurd aan de Eerste en Tweede Kamer.

Vanaf 2 augustus dit jaar hebben ouders recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. Dit is een belangrijke stap omdat ouders in deze periode kunnen wennen aan de nieuwe situatie en samen tijd hebben om bewust keuzes te maken over de verdeling tussen werk en privé, voor nu en later. Door de uitkering te verhogen, maakt het kabinet het makkelijker het ouderschapsverlof op te nemen. 

Ouders kunnen het betaald ouderschapsverlof aanvragen als de negen weken worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. In totaal hebben ouders recht op 26 weken ouderschapsverlof in de eerste zeven jaar van een kind. Als niet alle negen weken betaald verlof worden opgenomen in het eerste jaar kunnen deze worden toegevoegd aan de resterende 17 weken ouderschapsverlof. Deze weken zijn onbetaald. Het blijft net als in de huidige situatie voor werkgevers en werknemers wel mogelijk om daar aanvullende afspraken over te maken, bijvoorbeeld in de cao.

De verhoging van het betaald ouderschapsverlof past in de brede agenda van het kabinet om de combinatie van arbeid en zorg aantrekkelijker te maken en om te werken aan de gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. Hier hoort onder andere het bestrijden van loonverschillen bij, een royalere kinderopvangregeling en het werken aan een betere representatie aan de top bij bedrijven en de overheid. 

Wanneer kan ik een uitkering betaald ouderschapsverlof voor mijn werknemer aanvragen?
Je  kunt vanaf 2 augustus 2022 betaald ouderschapsverlof voor de werknemer aanvragen. Joww werknemer moet dan vanaf 2 augustus 2022 minimaal 1 keer het aantal uren van zijn werkweek aan betaald ouderschapsverlof hebben opgenomen. Als ondernemer kun je de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen via de Verzuimmelder of Digipoort van het UWV. Dit kan vanaf 2 augustus 2022. De uitkering is een WAZO-uitkering. Je vraagt de uitkering achteraf aan nadat de werknemer voor minimaal 1 keer het aantal uren van zijn werkweek betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen.

Kabinet verhoogt uitkering betaald ouderschapsverlof

De VNV staat voor je klaar in deze woelige tijden

28 maart 2022

Er gebeurt veel in de wereld de afgelopen tijd. Na de Brexit volgde de coronacrisis, die voor veel onrust heeft gezorgd. Nu zorgt de oorlog in Oekraïne voor veel onzekerheid. Deze oorlog is in eerste instantie verschrikkelijk voor alle Oekraïense slachtoffers, vluchtelingen en mensen die vechten voor hun land. Voor onze branche zorgt dit alles voor toenemende ongerustheid over prijsontwikkelingen, schaarste en onzekerheid naar de toekomst. 

Hoge prijzen voor dieselolie hebben kottervissers al doen besluiten niet uit te varen. Hier is inmiddels een compensatie voor, maar tezamen met de Brexit-consequenties wordt steeds minder vis in onze wateren gevangen. Dit heeft vanzelfsprekend een effect op de prijs. Aanvoer uit Rusland van o.a. pollak ligt door de sancties stil. Zonnebloemolie is schaars geworden. En dan natuurlijk nog de energieprijzen die in veel gevallen verdubbeld of verdrievoudigd zijn. 

Allereerst verenigen wij ons als VNV binnen MKB-Nederland om de overheid te bewegen tot compensatie bij extreme prijsontwikkelingen en waar mogelijk via regelgeving schaarste te voorkomen.

Wij hebben daarnaast contact gehad met diverse leveranciers in de visbranche. Zij verzekeren ons dat hun klanten beleverd zullen blijven worden. Met incidentele klanten die gaan hamsteren wordt contact gezocht, zodat trouwe klanten zich geen zorgen hoeven te maken over hun leveringen. 

Vanzelfsprekend is het belangrijk om als visspecialist zelf vooruit te blijven kijken en te beoordelen hoe je jouw rendement kunt vasthouden of verhogen. Graag kijken we met jou mee en maken wij op basis van een scan een voorstel voor jouw onderneming. Je kunt hiervoor contact opnemen met info@visspecialisten.nl. 
 

bal-vismeesters-nijverdal-42

Nieuwe uitvoerder inning premie pensioen en Sociaal Fonds

16 maart 2022

Vanaf 1 januari 2021 werkt de Stichting Sociaal Fonds Vishandel (SF Vis) samen met een nieuwe uitvoerder voor de inning van de premie: Capgemini. Zij volgen daarmee TKP Pensioen op. Deze overstap hangt samen met het feit dat ook Pensioenfonds Detailhandel de administratie vanaf die datum laat uitvoeren door Capgemini.

Doe je al via het werkgeversportaal pensioenaangifte bij Pensioenfonds Detailhandel? Dan worden deze gegevens ook gebruikt voor het berekenen van de premie voor het SF Vis. Het werkgeversportaal vind je op www.pensioenfondsdetailhandel.nl 

Contactgegevens
Heb je vragen over aansluiting of de factuur? Dan kun je telefonisch contact opnemen met het Sociaal Fonds via (020) 244 54 23. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Een e-mail sturen kan ook naar werkgever@SFVishandel.nl. Als je belt of mailt, vermeld dan je werkgeversnummer. Je wordt dan sneller geholpen.
 

calculator-3855061920

Hoe het nu zit met de boomkor, JDF en MSC?

8 maart 2022

Op 27 februari kwam bij het tv-programma Pointer duurzame visserij aan bod.  Al sinds de jaren 90 wordt er door de overheid gezegd dat de Nederlandse visserij duurzamer moet. Er moet gevist worden met minder bijvangst, minder bodem-beroering en minder brandstofuitstoot. 

Boomkorvisserij is een visserijmethode waar door een viskotter twee sleepnetten over de zeebodem worden getrokken. De vangst bestaat vooral uit platvis. Deze vorm van visserij geeft bijvangst, beroert de bodem en heeft een hoge brandstofuitstoot. Toch vindt in de “Joint Demersal Fisheries (JDF)” op de Noordzee en aansluitende wateren (Kattegat, Skagerak) boomkorvisserij plaats. Enkele visserijen met boomkor zijn zelfs MSC-gecertificeerd. Dat klinkt raar omdat deze vorm van visserij niet per sé duurzaam is. Dus hoe kan het dat bepaalde visserijen toch MSC-gecertificeerd is? Lees het antwoord in:

Uitleg over JDF

Uitleg over JDF voorwaarden voor certificering

Uitleg over MSC

 

779

Grenzen zijn grenzen

7 februari 2022

Het klinkt zo logisch: een veilige werkplek is een plek waar niet wordt gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd. Maar veiligheid gaat ook over gedrag. Alleen zijn we ons daar niet altijd bewust van. Een opmerking of aanraking kan, onbedoeld, een vervelend gevoel geven. Niet elke werknemer durft iets te zeggen en blijft rondlopen met een onbehaaglijk gevoel. Dat is de afgelopen weken wel duidelijk geworden in de media.

Iedereen op de werkvloer is verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvloer: mechanisch, emotioneel en fysiek. Mocht er een situatie voordoen, dan is het goed om te weten dat voor een onze branche een vertrouwenspersoon is aangesteld. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en alle ruimte voor het verhaal en emotie. De vertrouwenspersoon staat naast de medewerker en neemt het probleem niet van hem over. De medewerker heeft de regie. De vertrouwenspersoon inventariseert wat voor hem belangrijk is als het gaat om "hoe nu verder in deze situatie"? en bespreekt met hem de mogelijkheden. Alles blijft vertrouwelijk, tenzij het gaat om ernstige strafbare feiten, waarmee de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt.

Vertrouwenspersoon
Sinds vorig jaar kent de visdetailbranche dus haar eigen vertrouwenspersoon. Inge Van der Kroon – Oosterveen is in opdracht van de VNV verbonden aan de branche en staat klaar voor werknemers én werkgevers met een luisterend oor en advies.

Inge is op werkdagen tussen 10.00 – 16.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 06-15665036. Het is mogelijk om haar een whatsapp bericht te sturen en/of een afspraak te maken om ’s avonds te bellen. Uiteraard is het gesprek met Inge vertrouwelijk. In bepaalde gevallen kan het verstandig zijn om met de werkgever in gesprek te gaan. Dit gebeurt alleen in overleg en na toestemming.

Voor jouw werknemer
Download deze speciale poster. Hang deze op bijvoorbeeld in de kantine. Op deze manier informeer je jouw medewerkers over de vertrouwenspersoon in onze branche.

ff-bellen-500

Jubileumboek in de maak

7 februari 2022

Ter ere van ons 40-jarig jubileum als vereniging wordt op 3 oktober tijdens de Visbeurs een jubileumboek uitgebracht. Als lid ontvang je uiteraard een exemplaar. Je kunt dit jubileumboek niet alleen bestellen voor verkoop in jouw winkel maar ook op ‘maat’ laten maken! Het jubileumboek bevat 72 pagina’s met daarin aandacht voor de historie, van boot tot bord en feiten en weetjes over de consumptie van vis. Ook zijn er smakelijke recepten te vinden. De verkoopwaarde van het boek is € 9,95. De inkoopprijs is € 5,00 per stuk.

Op maat

Je kunt het boek op ‘maat’ laten maken voor jouw visspeciaalzaak met een eigen cover. Dit kost eenmalig € 471. Daarnaast betaal je de inkoopprijs van € 5,00 per stuk.

Wil je meer weten hierover? Neem dan contact op met Janneke Keuning, directeur@visspecialisten.nl.

Bestel hieronder jouw jubileumboeken!

Jubileumboek in de maak

Bestellen jubileumboek

Vul het aantal gewenste boeken in

Wat moet op een etiket?

26 januari 2022

De VNV heeft een overzicht gemaakt van alle informatie die op een etiket moet en wanneer. Op deze manier is het voor elke visspecialist gemakkelijker en overzichtelijker!

Download het overzicht

 

dowloa

Van visboer naar visspecialist

40-jarige VNV bracht eerherstel

24 januari 2022

Op 25 januari is het precies 40 jaar geleden dat de Nederlands viskleinhandel zich verenigde in de VNV. Van Volendam tot Urk; alle neuzen gingen dezelfde kant op. Het leverde een volwaardige cao, erkenning van het vakmanschap en een sterk fundament ter promotie op. “De visboer is een visspecialist geworden, daar ben ik trots op.”

Jaap Koning en Hille de Graaf stonden destijds aan de wieg van de vereniging. Sterker nog, de twee collega’s, uit respectievelijk Volendam en Bunschoten-Spakenburg, timmerden die wieg eigenhandig in elkaar. Koning: “De visboer ging bijna kopje-onder in die tijd. Onze vaders hadden het als straatventers al zwaar, maar aan het begin van de jaren 80 kregen ze ineens te maken met een verrassende tegenwind. Er kwam kritiek op de verkoop van verse vis. Consumenten zouden voor hun eigen gezondheid eigenlijk alleen nog maar diepvriesvis moeten kopen. Bij het productschap waren ze in alle staten, kreeg ik met een telefoontje te horen. Ze hadden een tegenbeweging nodig, een vereniging van handelaren. Nou, die hadden wij in Volendam: St. Antonius. Daarmee konden we een vuist maken tegen dat negatieve advies. Gerechtelijke stappen zetten zelfs. De Graaf vervolgt: “In Spakenburg hadden we toen nog geen collectief, waardoor we noodgedwongen ineens kwamen te spreken over een landelijke vereniging. Die saamhorigheid was op dat moment vrij bijzonder, in een sector waarin iedereen tot die tijd vooral zijn eigen gang ging. Je kon dan misschien naast elkaar op een markt staan, samenwerken was er nog niet bij. Integendeel, de visboeren zaten elkaar eerder met messen achterna, haha.”

Om het negatieve tij te keren en het consumentenvertrouwen te behouden, werd de markt verkend. De lokale ad-hoc verenigingen werden aan tafel genodigd en collectief werden plannen gesmeed om de sector collectief naar een hoger niveau te tillen. Koning: “Dat zijn zeker in het begin lange vergaderingen geweest. Met harde woorden en vuisten op tafel, maar uiteindelijk wisten we binnen de VNV de meeste handelaren te overtuigen. Kijk, er was feitelijk niets geregeld voor de detaillist. Vooruit, een klein vangnet, omdat er geen cao bestond, maar dat stelde weinig voor. Het was dan ook vooral organiseren, reorganiseren en heel veel praten. Wij zaten geregeld in Den Haag, maar ik heb ook heel wat ambtenaren van het ministerie over de vloer gehad. Ze wilden meelopen om een idee te krijgen. Nou, daar had ik ze vrij snel overtuigd van ons vakmanschap.”

De Graaf: “Het gevolg was dat we als landelijke club konden samenwerken met het Visbureau en een zetel kregen in het toenmalige productschap. Zo konden onze leden letterlijk meepraten over de sector en werden bijvoorbeeld haringcampagnes landelijk gecoördineerd. Dat scheelt een detaillist veel geld en gedoe.

Ook het koelprotocol heeft veel tijd en energie gekost. Daar zat niet iedereen op te wachten, maar wanneer je gaat voor vakmanschap en kwaliteit, moet je zaken als veiligheid en hygiëne meenemen.

Datzelfde geldt voor haring ter plaatse schoonmaken en vis ter plaatse bakken. Daarmee maken we het verschil als branche. Internationaal ook, want probeer in Frankrijk maar eens zo’n schoongemaakte haring of gebakken scholletje te kopen…”

Er kwam een vakopleiding voor de sector, een sterke cao én een pr-budget om zo nu en dan flink aan de reclamebel te trekken. De visbroeders van het eerste uur, Koning en De Graaf, hebben zich meer dan dertig jaar voor de VNV ingezet en beschouwen het vak nu als ereleden op een afstandje. Het is de gedeelde trots die overheerst, maar er knaagt ook nog iets bij ze.

“Het stigma?” De Graaf laat de schouders en mondhoeken zakken. “Eerlijk? Met zoveel prachtige vis uit onze rivieren, meren en zeeën, is de consumptie bijna gênant bescheiden. Vis is duur, vis ruikt, vis is lastig om te bereiden; ik hoor het al een halve eeuw. Alle leden van de VNV kunnen roepen wat ze willen, maar het wetenschappelijke verhaal over de gezondheid van vette vis en de culinaire mogelijkheden van vis overtuigen de consument heel moeilijk.” Koning knikt: “Klopt. Het is een frustratie. Kijk, kibbeling is een gouden greep geweest om kinderen te bereiken, maar hoe laten we de volgende generatie ook de andere vissoorten bereiden? Ook haring is wat de jeugd betreft een lastig product. Om die vergrijzing van onze klanten maak ik me wel eens zorgen, ja. Ik denk dat de VNV daar flink voor zal moeten blijven strijden, net als voor het contact met de achterban. De positieve boodschap en de liefde voor vis moeten we allemaal blijven herhalen.”
“Ook de liefde voor de klant gaat door de maag, Jaap. Haha.”

Van visboer naar visspecialist

VNV is lid van MKB-Nederland

19 januari 2021

Om de lobby van de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten verder gestalte te geven, is de VNV sinds 1 januari 2022 lid van MKB-Nederland.

Op deze manier wordt voor diverse onderwerpen zoals wet- en regelgeving de belangenbehartiging van de VNV versterkt door samenwerking met andere brancheorganisaties. In de vereniging MKB- Nederland werkt de VNV  samen met tientallen brancheorganisaties om zo een krachtiger lobby te hebben in Den Haag en Brussel.

Door het lidmaatschap van MKB-Nederland krijgt ieder lid van de VNV de beschikking over een extra grote hoeveelheid kennis over onderwerpen die rechtstreeks betrekking hebben op het midden- en kleinbedrijf.

Op de contributienota van de VNV die je jaarlijks ontvangt, worden de kosten voor het lidmaatschap van de koepelorganisatie MKB-Nederland doorbelast. Voor 2022 worden de kosten voor het lidmaatschap uit eigen middelen betaald. 

mkb-vlag-500

Vers van de pers: allergenenboek

2 december 2021

De Vereniging Nederlandse Visspecialisten (VNV) heeft voor jou als VNV-lid een nieuwe allergenengids uitgebracht. Deze is in de kennisbank op Mijnvisstartpunt te vinden. In week 48 ontvang je per post het allergenenboek en een sticker voor in de viswinkel. Hiermee kun je aan jouw klanten laten zien dat deze om allergeneninformatie kunnen vragen bij jou als visspecialist.

Uit onderzoek is gebleken dat de visspecialisten nog niet altijd goed voldoen aan de richtlijnen voor het verstrekken van deze allergeneninformatie. Bij een meting kwam naar voren dat slechts 39 procent van de visspecialisten voldoet aan deze richtlijnen. Het gemiddelde percentage dat voldoet bij de versspeciaalzaken is 53 procent. De vishandel doet het dus niet goed.

De wet op het vermelden van allergenen op niet-voorverpakte levensmiddelen is sinds enige tijd van kracht. De wet verplicht een visspecialist om de consument te informeren over de mogelijke 14 allergenen in onverpakte producten. De 14 allergenen zijn: gluten, weekdieren, vis, schaal- en schelpdieren, melk, noten, selderij, soja, sulfiet, mosterd, sesam, ei, pinda’s en lupine.

Zorg verder voor betrouwbare leveranciers die duidelijk zijn over welke ingrediënten ze gebruiken. Een allergeen kan gevaarlijk zijn voor iemand die daar gevoelig voor is.  Je moet kunnen vertrouwen op de informatie die jouw leverancier verstrekt. Want uiteindelijk ben jij als visspecialist verantwoordelijk voor de informatie die aan de consument wordt verstrekt.

Hoe moet de allergeneninformatie geven worden?
De wijze waarop allergeneninformatie moet worden verstrekt, is de keuze van de visspecialist en moet passen bij het type bedrijf. Hiervoor zijn twee manieren die je kunt kiezen: mondeling of schriftelijk/digitaal. Voorwaarde is dat de allergeneninformatie schriftelijk of digitaal in het bedrijf aanwezig is voor het personeel en de controlerende instantie. Daarnaast moet in de winkel duidelijk zichtbaar worden vermeld waar de allergeneninformatie over de producten voor de consument beschikbaar is. Gebruik hiervoor de sticker die je hebt ontvangen. 

Vers van de pers: allergenenboek

Corona sneltest voor slechts €23,95 (ex. BTW)!

23 november 2021

VNV werkt, net als eerder dit jaar, samen met Spoedtest.nl. Dankzij deze samenwerking kan jij (of jouw medewerkers met coronaklachten) een corona sneltest (antigeen) laten uitvoeren. Binnen 30 minuten heb je de uitslag. Bij een negatieve testuitslag kunnen je medewerkers dus snel weer aan het werk en voorkom je dat je ze dagen kwijt bent. En dat is prettig, zeker in de drukste periode van het jaar!

Speciale kortingscode voor VNV-leden
VNV-leden betalen slechts €23,95 per test (excl. BTW; €28,98 incl. BTW) i.p.v. het normale tarief van €39,95. Via onderstaande link kan je een afspraak maken. Check Mijnvisstartpunt voor de branchecode.

KLIK HIER VOOR HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK

De overheid heeft in maart 2021 een tijdelijke financiële regeling in het leven geroepen voor bedrijven, die hun werknemers preventief en zo nodig frequent willen laten testen als thuiswerken geen optie is. De VNV heeft in samenwerking met Spoedtest.nl hiervan gebruik kunnen maken. De regeling liep tot en met 31 mei 2021 en is dus nu niet meer van toepassing. 

Altijd een testlocatie in de buurt!
Spoedtest.nl heeft meer dan 120 testlocaties in Nederland. Er zit er dus altijd 1 bij jou in de buurt waar je snel terecht kan. En binnen 30 minuten na testen ontvang je de uitslag al per e-mail.

microscoop-500

Nieuwe betaalpassen zorgen voor aanpassingen betaalautomaten

1 november 2021

Vanaf midden 2023 maken de miljoenen Maestro- en Visa-betaalpassen in Nederland plaats voor nieuwe pinpassen. Dat betekent dat (bijna) alle betaalautomaten in winkels volgend jaar aangepast of vervangen worden.

Wat betekent dat voor jou?

Voor jou als ondernemer betekent dat je je pinautomaten moet updaten of vervangen. In 95% van de gevallen gaat het om een update. De Nederlandse Banken en betaalinstellingen passen hun processen en systemen aan zodat ondernemers kaarten van Debit Mastercard en Visa Debit flexibel kunnen accepten. Zij bieden de mogelijkheid om bestaande contracten voor Maestro en V PAY om te zetten, uit te breiden of aan te vullen voor de acceptatie van andere kaartsoorten, waaronder met name Visa Debit en Debit Mastercard. Vanuit hen ontvang je meer informatie over wat dit voor jouw contract betekent.

Waarom nieuwe betaalpassen?

In veel Nederlandse winkels kun je nu alleen betalen met een betaalpas van Maestro of V PAY. Klanten met kaarten van Debit Mastercard en Visa Debit kunnen daar alleen contant betalen. Nederland wordt daarmee steeds meer een uitzondering in Europa. Elders in Europa kunnen klanten meestal wel pinnen met deze debitkaarten van Visa en Mastercard. 


Betaalvereniging Nederland geeft aan dat onder andere ABN AMRO, ING en Rabobank hun klanten vanaf begin volgend jaar de nieuwe versie van de betaalautomaat aanbieden die geschikt is voor de nieuwe pinpassen.

Neem contact op met jouw bank of betaalinstelling als je vragen hebt wat dit voor jouw betaalautomaten betekent.

pinapparaat-500

Omnia staat voor mij klaar

1 november 2021 (sponsorbericht)

"Ik kan niet anders zeggen dan dat ik erg tevreden ben over de manier waarop Omnia Connect met haar klanten omgaat. De organisatie is flexibel en zorgt ervoor dat een probleem snel wordt opgelost. Ik heb een vast contactpersoon; ik hoef maar een vraag te stellen of hij gaat er achter aan."

Bert van Traiterie en visspecialiteiten Noordzee heeft Omnia Connect ontdekt als oplossing voor zijn internetverbinding. "Sinds ik wat kleine problemen heb gehad met mijn verbinding, wilde ik graag weten hoe de verbinding in mijn zaak geregeld is. Romano van Omnia Connect belde mij op het juiste moment om te vertellen dat we het internet en telefonie veel efficiënter kunnen inrichten. Dat interesseerde mij natuurlijk wel. Zeker toen hij mij vertelde over de snelheid en 4G back-up van Omnia Connect. Wanneer ik een storing heb, schakelt deze automatisch over naar een 4G verbinding. Zo ben ik dus altijd online!"

"Daarbuiten om ben ik uitstekend geadviseerd voor mijn camerasysteem. Tot op heden heb ik geen moment spijt gehad van mijn investering. Zo kan ik live mee kijken als ik op kantoor zit, maar ook als ik niet op de zaak ben kan ik live mee kijken. In mijn kantoor heb ik hem altijd aan staan, ideaal als het wat drukker begint te worden!"

Download de folder en ontdek wat Omnia voor jou kan doen.

 

 

 

omnia

Epos introduceert een nieuw salademerk: Bieze Deli!

18 oktober 2021 (sponsorbericht)

Epos introduceert vanaf 11 oktober een nieuw salademerk: Bieze Deli! Waarom vraag je je af? Vanwege de grote vraag naar maaltijdsalades hebben wij in samenwerking met Bieze het salademerk Bieze Deli ontwikkeld. Als aanvulling op ons assortiment kruiden, marinades, sauzen en salades zijn deze maaltijdsalades een mooie toevoeging aan de lijst heerlijkheden van Epos!

Bieze Deli bestaat uit een ruim assortiment heerlijke salades- en saladesauzen. Niet alleen door de pure smaken, grove texturen en mooie ingrediënten zijn de producten van Bieze Deli zo goed. Ook dankzij de samenwerking en creativiteit van de Bieze Food productontwikkeling en ambachtelijke ondernemers is er een mooi en heerlijk assortiment ontstaan. What you see is what you get, zonder fratsen maar met de beste ingrediënten!

De producten van Bieze Deli smaken als huisgemaakt en omdat de versspecialist de salades en saladesauzen kan verrijken met eigen mooie, verse producten kan er een eigen twist aan gegeven worden. Het assortiment is divers en dat maakt de producten fijn om mee te werken.

Benieuwd naar deze nieuwe saladetoppers van Epos? Kijk dan op de website www.epos-specerijen.nl voor een inspirerende receptenbrochure of neem contact op met het Epos sales support team via 033-2475680 of mail naar ambacht@epos-specerijen.nl

Basis-selderij-salade-1LR

Inspirational 2021 op 25 en 26 oktober

12 oktober 2021

Op 25 & 26 oktober 2021 toveren toonaangevende
leveranciers de locatie van RATIONAL om
tot een inspiratietheater voor visspecialisten,
slagerijen, poeliers, traiteurs, AGF-specialisten en
andere maaltijdproducerende winkels en bedrijven.

Volg op het podium de verschillende sessies
waarin leveranciers jou meenemen in hun wereld.
Nieuwe producten, inspiratie, verpakkingen voor
de feestdagen en heerlijke gerechten.

Graag nodigen we jou uit voor dit inspirerende
evenement. Om gratis toegang te krijgen vragen
we jou alleen om de registratie te doorlopen.
Registratie vooraf is verplicht (registreren aan de
deur is niet mogelijk). We vragen je een coronatoegangsbewijs te tonen aan de deur. 

Meer informatie en het volledige programmaga naar de website inspirational.nl. Je kunt je hier
ook registreren.

Facebook-post-visspecialist

Workshops online marketing voor visspecialisten

29 september 2021

Consumenten zoeken online naar de visspecialist in de buurt. Het is dus belangrijk dat je goed vindbaar bent, dat je website op orde is en misschien zelfs wel een webshop. Wil je een stap maken in je online marketing? Meld je dan snel aan voor de gratis workshops van Google Digitale Werkplaats!

Bekijk hier het gehele aanbod en meld je kosteloos aan voor een van de online sessies. Wacht niet te lang, want deze sessies worden alleen aangeboden tussen 18 en 28 oktober.

Google wil graag visspecialisten,. slagers, bloemisten, groentemannen en bakkers ondersteunen om in het huidige (online) ondernemersklimaat succesvol te zijn. Dit doet Google door middel van producten en trainingen, zodat iedereen straks de digitale vaardigheden heeft om alles uit het internet te halen. Daarom worden er vanaf 18 tot en met 28 oktober speciaal voor ondernemers uit deze branches kosteloos workshops, masterclasses en coaching sessies in online marketing aangeboden.

Wat leer je?

De workshops gaan over onder andere gaan het inrichten en optimaliseren van een Bedrijfsprofiel op Google, hoe je goed gevonden wordt in zoekmachines ( zoekmachineoptimalisatie (SEO)) en krijg je inzicht hoe jouw website wordt bezocht. Door hiermee aan de slag te gaan kun jij ervoor zorgen dat jouw winkel online beter vindbaar én zichtbaar is. Heb je na het volgen van een van de sessies extra verdieping of hulp nodig? Plan dan een gratis 1-op-1 coachingsessie in met een van de Digitale Werkplaats-trainers.

Wil je nu al aan de slag?

Check hier alvast de online tools, zoals het Bedrijfsprofiel op Google Stappenplan om in 6 stappen beter vindbaar en zichtbaar te worden in Google.

Facebook-1

Deze week: Bewuste Visweek

21 september 2021

Van 27 september tot en met 3 oktober 2021 organiseren Aquaculture Stewardship Council (ASC) en Marine Stewardship Council (MSC) de volgende editie van de Bewuste Visweek. Doel: duurzame visvangst en verantwoorde viskweek onder de aandacht brengen. Hoe doe je mee?

Tips voor sociale media

 • Plaats een foto van jezelf met het receptenboekje of een foto van het receptenboekje dat bijvoorbeeld op de toonbank in jouw winkel ligt.  Dit boekje heb je ontvangen als je vis met MSC- of ASC-keurmerk verkoopt. 
 • Kom je deze week MSC- en/of ASC-gecertificeerde vis bij ons kopen? Dan ontvang je er bovenstaand gratis boekje bij. Hier staan verhalen in over de positieve impact van duurzame visserij én een paar heerlijke recepten. Het boekje is onderdeel van de Bewuste Visweek, die georganiseerd wordt door de MSC en ASC. Met onze duurzame vis en het receptenboekje creëer jij zo zelf gemakkelijk een goed verhaal op je bord. 
 • Uiteraard doe jij ook mee aan de Bewuste Visweek! Dit doe je door ASC- of MSC-gecertificeerde vis bij ons te kopen. Daar krijg je direct het bovenstaande boekje gratis bij. Hierin vind je verhalen over de positieve impact van duurzame visserij én een paar heerlijke recepten. Zo kun je zelf met duurzame vis een goed verhaal op je bord maken. 

Vul zelf in of je MSC-gecertificeerde, ASC-gecertificeerde of beide soorten vis-, schaal- of schelpdieren verkoopt.

Bijpassende hashtags voor bij de post:
#BewusteVisweek #GoedVerhaalOpJeBord #MSCkeurmerk #ASCkeurmerk
 

Meer inspiratie

Extra posts

Visquiz voor Instagram

Caroussel voor Facebook

 

BVW

Wijziging tarieven muzieklicenties

15 september 2021

Vanaf 2021 worden de tarieven voor muzieklicenties via SENA verhoogd. Dit is het gevolg van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Wat is er aan de hand?

De Nederlandse wetgever ging ervan uit dat een billijke vergoeding voor gebruik van muziek alleen verplicht was te verstrekken aan inwoners van de EU. Het Hof van Justitie heeft nu geoordeeld dat een dergelijke vergoeding ook moet worden verstrekt aan muziekmakers buiten de EU. En dus moet SENA veel meer artiesten een vergoeding verstrekken.

Akkoord

Over de gevolgen van de wetswijziging en de exacte juridische gevolgen van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie verschillen Sena en het bedrijfsleven - vertegenwoordigd door de Commissie Auteursrecht van MKB-Nederland en VNO-NCW - van mening. Juridisch is het behoorlijk ingewikkeld: er zijn veel internationale verdragen en wetgeving die over auteurs- en naburig recht gaan. Partijen weten op voorhand dat een juridische procedure erg lang gaat duren, heel veel geld gaat kosten en dat de uitkomst bovendien onzeker is. Voor geen van de partijen is dit een aantrekkelijk perspectief. Daarom zijn de Commissie Auteursrecht en Sena met elkaar in gesprek gegaan om tot een (tijdelijke) oplossing te komen.

Na onderhandelingen in juli 2021 is er is een akkoord bereikt. Dat betekent dat de tarieven van SENA in 2021 en in 2022 jaarlijks stijgen met 12,5%, zodat er cumulatief in 2022 een toeslag geldt van 26,6% ten opzichte van 2020. Over een eventuele stijging in 2023 wordt op een later moment gesproken.

De tariefsverhoging is het gevolg van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Dit hof heeft de Europese wetgeving op dit gebied toegepast. De Commissie auteursrecht gaat daarom in Europa lobbyen voor een wetswijziging ten aanzien van de te verstrekken vergoedingen. Om die reden factureert SENA de tariefsverhoging als aparte toeslag; bij een eventuele wetswijziging kan deze toeslag direct worden stop gezet.

Meer informatie lees je hier op de website van Sena.

muziek-500

VNV stelt Janneke Keuning aan als nieuwe operationeel directeur

31 augustus 2021

Janneke Keuning is per 1 september 2021 door het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) aangesteld als de nieuwe operationeel directeur. Keuning (57) is momenteel werkzaam als onderwijsmanager bij SVO Vakopleiding Food. Daarvoor heeft ze diverse leidinggevende functies bekleed in de retail en de voedingsindustrie.

Opvolger Karel van den Heuvel

Janneke Keuning volgt Karel van den Heuvel op die per 1 september is aangesteld als Global Commercial Director bij het Belgische moederbedrijf van Graaggedaan.nl. VNV-voorzitter Adriaan van Moort is verheugd met de komst van de nieuwe operationeel directeur: “Janneke brengt veel kennis en ervaring met zich mee. We zijn ervan overtuigd dat zij de juiste persoon is om de vereniging en de sector de komende jaren naar een nog hoger niveau te brengen.”

Mooie toekomst voor de sector

Janneke Keuning ziet een mooie toekomst voor de visdetaillisten in Nederland: “Met een kwalitatief en breed aanbod van verse vis, gemaksproducten en traiteurproducten kan de visspecialist écht het verschil maken. Ik zie voor VNV een grote rol weggelegd in enerzijds de belangenbehartiging en anderzijds in ledenservices die het ondernemerschap versterken. Ik heb enorm veel zin om hier mijn steentje aan bij te gaan dragen!”

janneke

Ledenvoordeel: mobiel bestellen met de app Dorst

3 augustus 2021

Graaggedaan.nl komt met iets nieuws voor leden van VNV met een terras, lunchroom en/of restaurant: de dorst app.

Hoe werkt het?
Gasten scannen een QR code op tafel en komen zo direct in jouw digitale menukaart terecht. Daar selecteren ze de producten die ze willen bestellen en kunnen ze bovendien direct afrekenen via Ideal. Deze werkwijze is hip, coronaproof én kostenefficiënt!

Ledenvoordeel
Leden van VNV krijgen hun licentiekosten het eerste jaar helemaal voor niets. Ze betalen alleen de transactiekosten van € 0,17 per Ideal betaling. Scan de QR code en ervaar zelf het gemak. Aanmelden of meer informatie? Check de website https://dorst.app.

dorstapp

VNV en CVAH bereiken cao-akkoord met CNV Vakmensen

12 juli 2021

Werkgeversorganisaties VNV en CVAH hebben een akkoord bereikt met vakbond CNV Vakmensen over een nieuwe cao voor de visdetailhandel. De oude cao liep eind vorig jaar af, maar als gevolg van corona waren de onderhandelingen uitgesteld tot dit voorjaar. De gesprekken verliepen met veel wederzijds begrip. Beide kampen zijn tevreden over de uitkomst van de onderhandelingen. Er is een mooie balans gevonden tussen het creëren van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor medewerkers enerzijds en het beperken van de lasten voor werkgevers anderzijds. De nieuwe cao heeft een looptijd van 3 jaar (van 1-1-2021 t/m 31-12-2023). In dit bericht lees je de belangrijkste wijzigingen.

Loonsverhoging

De lonen worden tijdens de looptijd van de nieuwe cao op 3 momenten verhoogd. Per 1 juli 2021 met 2,5%. Per 31 december 2021 worden de lonen verhoogd met 2%. En per 1 januari 2023 met 1,5%.

Nieuw functie- en loongebouw

In de afgelopen tijd is er in samenwerking met EVZ een nieuw functie- en loongebouw ontwikkeld. Aanleiding was de constatering dat de referentiefuncties uit de oude cao niet meer aansloten bij de praktijk. Het nieuwe functie- en loongebouw wordt per 1 januari 2022 ingevoerd. Dit houdt o.a. in dat werkgevers met hun bestaande werknemers in gesprek moeten om de juiste nieuwe inschaling te gaan bepalen. In de komende maanden volgt hierover uitgebreide communicatie vanuit VNV. Advies aan de werkgevers: plan de gesprekken met je werknemers over dit onderwerp tijdig in.

Overige bepalingen

Naast de bovengenoemde zaken, zijn er voor de nieuwe cao ook afspraken gemaakt over de volgende onderwerpen:

 • Individuele leerrekening
 • Persoonlijk opleidingsbudget
 • Maaltijdvergoeding
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Arbeidstijden
 • Twee ploegensysteem
 • Loopbaancheck
 • Financieel advies
 • Wet Wieg

De exacte afspraken over deze onderwerpen kun je lezen in het onderstaande document met het complete akkoord. Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met het secretariaat van VNV via e-mailadres info@visspecialisten.nl of telefoonnummer 085-0778140.

1K9A4368

Definitief akkoord cao visdetailhandel

Duurzame inzetbaarheid in beeld brengen

6 juli 2021

Werken in de visdetailhandel betekent lange werkdagen en fysiek zwaar werk. Hoe zorg je er samen voor dat je je werk dat je met liefde uitvoert, tot je pensioen kunt volhouden? Cao-partijen VNV en CNV Vakmensen zijn samen met SPDI aan het werk gegaan om duurzame inzetbaarheid vorm te geven. Het is belangrijk om continu voor ogen te houden voor wie je regelingen ontwikkelt en afspraken maakt. Daarom zijn Greet, Aad en Adri in het leven geroepen. Dit zijn drie fictieve werknemers, zogenaamde persona’s, die symbool staan voor de vakbekwame en enthousiaste visspecialisten in onze branche. 


Duurzame inzetbaarheid staat al lang op de agenda van de cao-partijen. Om gezond en fijn te blijven werken, is het verstandig om specifieke oplossingen voor onze branche te ontwikkelen. SPDI ondersteunt de cao-partijen op dit onderwerp. Om een goed beeld te krijgen van de markt en de medewerkers, zijn gesprekken gevoerd met ondernemers, de vakbond en medewerkers. Uit de gesprekken kwam naar voren dat medewerkers graag werken met vis en plezier hebben in hun werk. Naast de bekende langdurige fysieke belasting die het vak met zich meebrengt, heeft de branche ook te maken met veranderingen in de markt en de klantvraag. Daarnaast kwam naar voren dat jonge medewerkers behoefte hebben aan een betere werkprivébalans en ontwikkelperspectieven. Bij oudere medewerkers groeit de wens om werkzaamheden af te bouwen, door toenemende fysieke klachten. 


De behoeften die uit deze gesprekken naar voren kwamen, zijn vertaald naar drie fictieve medewerkers (persona’s): Greet (40-50 jaar), Aad (rond de 30) en Adri (60+). Ieder met zijn of haar eigen kenmerken én knelpunten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Het is een praktische vertaling van het onderzoek en advies naar de werkvloer. En dat is een schot in de roos. Greet, Aad en Adri spreken tot de verbeelding wat ervoor zorgt dat werknemers zich herkennen, werkgevers hun werknemers herkennen en cao-partijen beleid goed kunnen laten aansluiten. 

Hoe ziet dit er dan uit?
Per persona  zijn knelpunten benoemd en hieraan is een praktische aanpak gekoppeld. Denk hierbij aan minder uren per dag werken voor ‘Greet’, tot een leergang leidinggeven in de toekomst voor ‘Aad’. En voor ‘Adri’ is het wellicht wenselijk dat hij in staat wordt gesteld om vervroegd te stoppen met werk, mét financiële ondersteuning. Naast gerichte interventies, zijn ook inspiratiekaarten ontwikkeld met sectorbrede, toekomstbestendige oplossingen om gezond te blijven werken. Op deze manieren wordt een brug geslagen van advies naar concrete hulpmiddelen, geeft het werkgevers en werknemers grip en motivatie om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid op de werkvloer. 

VNV, als één van de cao-partijen, is erg blij met deze stap. Het zorgt ervoor dat het begrip van duurzame inzetbaarheid beter wordt en het zorgt ervoor dat werkgevers en werknemers samen hier goed mee aan de slag kunnen. Het maakt het concreet, behapbaar en toepasbaar. We hopen op deze manier onze werkgevers te ondersteunen in dit proces. Duurzame inzetbaarheid staat op de agenda bij de lopende cao-onderhandelingen. 
 

aandekant-500
vertrouwenspersoon

Externe vertrouwenspersoon voor werkgevers en werknemers in de visdetailhandel

5 juli 2021

Wist je dat bedrijven verplicht zijn om werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting? Werknemers kunnen op hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie. Het is prettig als een getroffen werknemer met zijn problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon.

Bij kleine bedrijven, zoals bij veel visdetaillisten, is het lastig een vertrouwenspersoon in de eigen organisatie aan te wijzen. Daarom faciliteert de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) vanaf nu een externe vertrouwenspersoon waar werkgevers en werknemers uit de sector kosteloos contact mee kunnen opnemen.

Aanleiding
Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:
•    agressie en geweld
•    seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
•    pesten
•    discriminatie

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:
•    Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
•    Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
•    Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
•    Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming.
•    Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
•    Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
•    Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
•    Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Er is een geheimhoudingsplicht.

Even voorstellen
Inge Van der Kroon – Oosterveen is met ingang van 1 juli 2021 door VNV aangesteld als extern vertrouwenspersoon voor bedrijven in de visdetailhandel. Inge heeft jarenlang gewerkt bij Van der Zwan in Scheveningen en kent de visbranche daardoor goed. Ze kijkt er naar uit een bijdrage te leveren aan een veilig werkklimaat voor iedereen in de sector.

Inge is op werkdagen tussen 10.00 – 16.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 06-15665036. Je kunt haar ook appen en/of een afspraak maken om ’s avonds te bellen.

VNV adviseert en stimuleert alle werkgevers om de rol van Inge kenbaar te maken onder het personeel!
 

Jouw bedrijf: een veilige plek voor werknemers en klanten?

21 juni 2021

Van 21 tot 25 juni vindt de jaarlijkse Week van de RI&E weer plaats. Het hebben van een actuele RI&E (risico inventarisatie en evaluatie) is een wettelijke verplichting voor alle bedrijven met personeel. Omdat het invullen van een RI&E een tijdrovend klusje is wat vaak vooruit wordt geschoven is deze week in het leven geroepen. Een week om de RI&E weer onder de aandacht te brengen. Niet alleen omdat het een wettelijke verplichting is, maar vooral omdat de RI&E een heel belangrijk instrument is om veilig en gezond te kunnen werken en klanten te ontvangen.

Veilige plek voor werknemers én klanten
Een veilige en gezonde werkplek van belang is voor bescherming van werknemers en materieel. Maar ook voor jouw klanten. Bovendien levert het je ook voordelen op waar je in eerste instantie niet meteen aan denkt. Bedrijven die actief zijn op het gebied van veilig en gezond werken hebben meer tevreden medewerkers (productie), een betere positie op de arbeidsmarkt en blijken andere processen ook vaak beter op de rit te hebben. De RI&E vormt hiervoor de basis.

Geen tijd? Besteed het uit!
Vind jij het invullen van de RI&E ook lastig of kom je er simpelweg niet aan toe? Maak dan gebruik van het RI&E abonnement van VNV Zorgportaal. Daarmee wordt je bijna al het werk uit handen genomen. Na aanmelding komt de veiligheidskundige van VNV ZorgPortaal langs en stelt de RI&E met het bijbehorende plan van aanpak op. In het tweede en derde jaar is er contact om het Plan van Aanpak te bespreken. Dus met behulp van het RI&E abonnement van het VNV ZorgPortaal ben je altijd verzekerd van een goedgekeurde RI&E.

Meer weten of aanmelden?
Bel 070-3012556 of kijk op de website van VNV Zorgportaal voor meer informatie. Hier kun je je ook meteen aanmelden voor het abonnement.

vuur500

Hitteprotocol markten ontwikkeld door brancheorganisaties

10 juni 2021

De VNV heeft samen met de brancheverenigingen voor de ambulante handel (CVAH), KNS en Poeliersbond een hitteprotocol ontwikkeld. Dit is  naar alle gemeentes gestuurd. Doel van het protocol is om visspecialisten die bederfelijke waar op markten verkopen de mogelijkheid te geven om de verkopen te staken als de temperaturen te ver oplopen en de voedselveiligheid in het geding komt.

Ondernemers die op markten staan worden vaak gehouden aan gemeentelijke verordeningen. Hierin staan afspraken over de tijdspanne waarop de verkopen moeten plaatsvinden. Leden hebben vorig jaar aan de bel getrokken, dat het hen door de gemeente onmogelijk werd gemaakt om te stoppen met de verkopen als temperaturen te hoog worden om nog verantwoord te handelen.

De brancheroganisaties vertrouwen erop dat de gemeentes, op basis van het hitteprotocol, in gesprek gaan met de ondernemers, over passende oplossingen bij erg warm weer. Te denken valt aan eerder stoppen met de verkopen, maar ook preventieve maatregelen als een goede markplaats (niet op de zon) en de mogelijkheid van gebruik van parasols en dergelijke. Ook moet het hitteprotocol onderdeel van de marktverordening worden.

beach-31213931280

Welke werkzaamheden mogen jongeren eigenlijk verrichten in de visspeciaalzaak?

29 juni 2021

Voor de komende periode heb je ongetwijfeld vakantiemedewerkers in dienst. Afhankelijk van hun leeftijd zijn er bepaalde werkzaamheden die ze niet mogen uitvoeren of enkel onder toezicht. Waar moet je aan denken?

Jonger dan 16 jaar

Onder de 16 jaar mogen jongeren de volgende werkzaamheden niet verrichten: 

 • tillen van meer dan 10 kg
 • duwen of trekken van meer dan 20 kg
 • voortdurend werken in dezelfde houding
 • werken met de snijmachine of frituur
 • werk waarbij ze in aanraking kunnen komen met gevaarlijke stoffen (denk dan bijvoorbeeld aan bepaalde schoonmaakmiddelen)
 • mogen niet achter de kassa werken

Boven de 16 jaar

Jongeren van deze leeftijd mogen zelfstandig allerlei soorten werk doen, als het maar niet gevaarlijk of schadelijk is voor de gezondheid.

Enkele risicovolle werkzaamheden zijn wel toegestaan, maar dan alleen onder toezicht. De snijmachine bedienen is toegestaan, mits er een snij-instructie door een vakvolwassene is gegeven. Laat de medewerker ook in zijn personeelsdossier aftekenen dat hij deze instructie heeft ontvangen.

overleg-en-handdruk

Gratis webinar over herkomstaanduiding van vis

26 maart 2021

Voor veel ondernemers en medewerkers in de visbranche is het een dagelijkse taak om consumenten te informeren over de herkomstaanduiding van vis. De afgelopen maanden is hier in de media veel aandacht voor geweest. Omdat SVO vakopleiding veel vragen kreeg over dit thema wordt er op 7 april een gratis webinar voor de visbranche georganiseerd.

Het doel van dit webinar is het voorzien van de juiste informatie over de herkomstaanduiding van vis. “In de praktijk blijkt dit een complexe materie te zijn en is er behoefte aan bijscholing op dit onderwerp”, zegt Rinus de Rijder, onderwijsmanager van SVO. “Het is niet de bedoeling dat we deze avond gaan discussiëren óver deze wetgeving; we willen vooral samen met de branchepartners de ondernemers helpen hoe ze aan deze wetgeving kunnen voldoen”.

Webinar

Als opleider voor de foodsector verzorgt SVO diverse opleidingen en trainingen voor de visbranche. In samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV),het Nederlands Visbureau, Houwers Groep en Visfederatie biedt SVO een gratis webinar aan over het thema herkomstaanduiding van Vis. Het webinar is op woensdag 7 april om 20:00 uur. De presentatie wordt verzorgd door Paulien Prent, Secretaris Visfederatie en Jacco Calf, ‎Inspecteur voedselveiligheid bij Houwers Groep. Adriaan van Moort, Voorzitter VNV en Agnes Leewis, Directeur Nederlands Visbureau zullen een toelichting geven vanuit hun organisatie.

Meer informatie en aanmelden:

Ondernemers en werknemers uit de branche die geïnteresseerd zijn in het gratis webinar Herkomstaanduiding vis kunnen zich aanmelden via deze link.

computer-met-koffie-en-schrijfblok

Nieuwe mbo-opleiding Traiteur voor medewerkers foodbranche

3 maart 2021

Vanaf komend schooljaar kunnen medewerkers van foodzaken bij SVO vakopleiding food de nieuwe mbo 3-opleiding Traiteur volgen. Deze opleiding leidt studenten op tot traiteur bij een foodbedrijf. SVO ontwikkelt de opleiding in samenwerking met het bedrijfsleven en gebruikt vernieuwende digitale leermiddelen in de lessen.

SVO biedt vakopleidingen waar de foodbranche om zit te springen. Studenten worden opgeleid tot vakmensen met de juiste kennis en vaardigheden, zodat ze het verschil kunnen maken voor hun bedrijf. Rinus de Rijder, onderwijsmanager bij SVO: “De wereld van food is de meer dan ooit in beweging. De kaders van foodbedrijven vervagen bijvoorbeeld steeds meer. Slagers verkopen ook vis, visspeciaalzaken bieden ook maaltijden aan. De branche heeft behoefte aan medewerkers met brede productkennis en vaardigheden, die op deze ontwikkelingen in kunnen spelen.”

Behoeften van de foodbranche

Daar komt bij dat consumenten steeds meer op zoek zijn naar gemak in food, zoals verse maaltijden, cateringdiensten, lunchgerechten. Versspeciaalzaken willen mee in die trend.  Daarom biedt SVO vanaf komend schooljaar een geheel vernieuwde mbo 3-opleiding Traiteur aan, bedoeld voor medewerkers in de hele foodbranche. Het is een BBL-opleiding: studenten werken vier dagen in de week bij hun leerbedrijf en gaan één dag in de week naar school. Studenten leren een groot aantal verschillende bereidingstechnieken. Ze leren bovendien hoe ze die aantrekkelijk kunnen presenteren en promoten en productkennis speelt een grote rol in de opleiding. Studenten maken recepten en ontwikkelen zelf ook creatieve gerechten. Zo kunnen ze in de zaak van hun werkgever het verschil maken met verrassende producten.

Technologische vernieuwingen

De opleiding werd ontwikkeld in samenwerking met traiteurbedrijven, die precies weten wat hun medewerkers moeten kennen en kunnen. Bovendien worden ICT’ers bij de ontwikkeling betrokken. De Rijder: “We willen het leerproces van onze studenten optimaliseren, zodat ze op een leuke manier zo veel en zo efficiënt mogelijk leren. We ontwikkelen bijvoorbeeld een app om productherkenning makkelijk te maken, we gebruiken een 3D-foodprinter in de lessen en we onderzoeken de mogelijkheden om Virtual Reality in te zetten. Zo maken we de opleiding nog aantrekkelijker.” Bij voldoende aanmeldingen start de opleiding in Eindhoven, Heerhugowaard, Houten, Rotterdam en Zwolle. 

traiteur

Hulp bij informatieverstrekking herkomst vis

Heb je hulp nodig bij de informatieverstrekking over de herkomst van de vis naar de consument? Wellicht kunnen deze partners je helpen?

 • Poster visvangstgebieden voor in de winkel van het Visbureau waarop de consument kan zien waar de vis is gevangen.
 • Software voor het etiketten en prijskaartjes van QRS en HACCP Oplossing voor vermelding herkomst en meer.
 • Voor de juiste informatievoorziening in de webshop, ga je naar Graaggedaan.nl.
 • Ben je op zoek naar prijskaartjes en cardprinters? Ga dan naar onze sponsor Van Erkel

 

12

Vishandel erkent belang informatieverstrekking herkomst vis

22 februari 2021

De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) onderkent het belang van juiste informatievoorziening richting de consument betreffende de herkomst van vis.

VNV-voorzitter Adriaan van Moort: “Het onderwerp staat al een aantal jaar hoog op onze agenda. De groep consumenten die informatie verwacht over de herkomst van het product groeit. Concreet hebben we hierop ingespeeld door een opleiding etiketteren speciaal voor de visdetailhandel te ontwikkelen in samenwerking met opleidingsinstituut SVO.”

Onderzoek consumentenbond
Op maandag 22 februari presenteerde de Consumentenbond in samenwerking de Good Fish Foundation een onderzoek over de informatievoorziening ten aanzien van herkomst in de visdetailhandel. Conclusie van dit onderzoek is dat bijna geen enkele visdetaillist voldoet aan de eisen die er vanuit Europese wetgeving ten aanzien van dit thema worden gesteld. Door de wijze waarop de data van het onderzoek gepresenteerd worden, zou men kunnen denken dat er sprake is van onwil van de kant van de visdetaillist. Volgens Van Moort is dit echter in verreweg de meeste gevallen niet aan de orde: “Er zijn twee factoren die het lastig maken voor de visspecialist om te voldoen aan de wetgeving op dit vlak. Enerzijds het feit dat de informatie over de vangstmethode vanuit de leveranciers niet altijd beschikbaar is. Anderzijds de manier waarop in de visdetailhandel wordt gewerkt met veel kleinere partijen. Er zijn zoveel verschillende combinaties mogelijk van vissoorten, vangstmethodes en vangstgebieden, dat deze informatieplicht niet alleen veel administratieve druk met zich meebrengt voor visspecialisten, maar het proces ook erg foutgevoelig maakt. Desalniettemin streven we natuurlijk naar heldere informatievoorziening richting consument.”

Duurzaamheid
VNV heeft daarnaast diverse initiatieven ondernomen om het thema duurzaamheid onder de aandacht van haar leden te brengen. Zo wordt er samengewerkt met natuurbelangenorganisatie Good Fish Foundation, bijvoorbeeld tijdens de Visbeurs 2019 waar een duurzame visvitrine werd ingericht. Sinds eind vorig jaar is er een samenwerking met de keurmerken MSC en ASC. De informatie die zij bieden, wordt gedeeld met alle leden. Een aantal van die leden is inmiddels zelfs volledig MSC-gecertificeerd.

Van Moort: “Kortom, het heeft de volle aandacht. Uit het onderzoek van de consumentenbond blijkt wel dat er nog steeds veel te winnen valt. Daar blijven we ons graag voor inzetten.”

Vervolg
De Vereniging van Nederlandse Visspecialisten gaat de komende maanden in haar ledencommunicatie nóg nadrukkelijker inzetten op dit onderwerp en extra ondersteuning bieden aan visspecialisten die hulp wensen bij het verbeteren van hun informatievoorziening richting de consument.

In de winkel
Hang in jouw winkel of marktwagen de poster Herkomstgebieden op. Bij de gemeenschappelijke marktordening  is geregeld welke informatie consumenten en horecaondernemers moeten krijgen als ze gevangen of gekweekte vis kopen. Een van de regels is dat consumenten moeten kunnen weten waar het product vandaan komt. Met behulp van de poster met visvangstgebieden informeer je jouw klanten over waar de vis gevangen is. Bestel de poster via het Nederlands Visbureau 

Meld je aan voor de nieuwsbrief

Wil je het laatste nieuws ontvangen via de e-mail? Meld je aan voor de nieuwsbrief. Stuur een e-mail naar redactie@visspecialisten.nlBezoekadres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk

Postadres

Diepenhorstlaan 3
2288 EW Rijswijk