Skip links
Inhoud

Overzicht wedstrijd 2013

Winaars bekend

Tijdens het speciale beursgala op de Visbeurs 2013 zijn vandaag de winnaars van de vakwedstrijd Visspecialist van het Jaar 2013 bekend gemaakt. In de categorie winkel heeft Vishandel Koning uit Amstelveen de juryprijs en publieksprijs in ontvangst genomen. De juryprijs in de categorie ambulant ging naar Ru-Vis. De publieksprijs in die categorie ging naar Visspecialist de Dolfijn. Hieronder een fotoserie van de bekendmaking. © Fotografie Jan Erkelens, 2013

Bekendmaking winnaar tijdens beursgala

De tweede ronde wordt deze keer niet op live op de beurs gespeeld (zie ook onderstaande wedstrijdbeschrijving), maar wordt live op film gezet. De genomineerden hebben allemaal dezelfde opdrachten gekregen, die gefilmd worden en daarvan wordt een korte videoclip gemaakt die op de beurs vertoond worden. De jury is ook ter plekke om daar de visspecialist 2013 te selecteren.

Omdat nu alles op film staat, is het mogelijk om naast de jury de beursbezoekers om hun mening te vragen! Hierdoor zijn alle visspecialisten van Nederland in de gelegenheid om hun eigen visspecialist te selecteren. Daarom is er nu ook een tweede prijs ingesteld: een beurspublieksprijs naast de jury prijs. Dus twee verschillende prijzen met de naam visspecialist 2013: de titel met bijbehorende beker van de jury en de visspecialistenprijs 2013. Op het slotgala worden de beide uitslagen gepresenteerd door Maarten Mens.               

U wordt van harte uitgenodigd om op beurs de videoclips te bekijken om u een oordeel te laten vormen over wie u de visspecialist 2013 vindt. Om 16.00 uur wordt u op een speciale wijze gevraagd te stemmen met de bij de ingang uitgereikte stemkaart. Een officiële uitnodiging zal bij de nieuwsbrief van VNV aan u worden toegezonden.


Persberichten

Met de verkiezing van 'Visspecialist van het jaar' proberen alle betrokken partijen de visdetailhandel een positieve impuls te geven. De visspecialisten op een positieve manier onder de aandacht brengen. Met het ondernemerschap voorop, proberen we van elkaar te leren.

De viswedstrijd

  • Het laten zien welke bijzondere prestaties worden geleverd in de visdetailhandel.
  • Het stimuleren van ondernemerschap in gevestigde en ambulante vishandel.

Alle visspecialisten zijn uitgenodigd

De wedstrijd wordt tweejaarlijks georganiseerd. Door u in te schrijven voor de wedstrijd, dingt u mee naar de titel Visspecialist van het jaar. De wedstrijd bestaat uit twee onderdelen:

  • Bezoek van jury aan winkels en ambulante verkoopplekken en beoordeling volgens vaste vragenlijst.
  • Drie genomineerden in de categorie Winkels en drie in Ambulant strijden op vooraf bekend gemaakte fialedagen om de prijs, waarbij ze op diverse belangrijke onderdelen binnen het visdetailhandelbedrijf worden getest in hun eigen winkel of wagen.

Finaledag

De finalisten strijden op vooraf bekend gemaakte finaledagen om de titel 'Visspecialist van het Jaar'. De opdracht voor de finale is drie-delig en gaat in op één vissoort, namelijk makreel:

1.    Maak een plan voor de verkoop van makreel. Dit plan moet ingeleverd worden bij de jury en in het plan moet duidelijk zijn hoe de onderneming is voorbereid op de verkoopactie rondom makreel.
2.    Alle promotionele-  en marketingacties moeten zo uitgewerkt zijn dat de uitvoering van het plan goed verloopt. Bij de planning en uitvoering mag externe hulp ingeschakeld worden. Ook de gewonnen toolbox uit ronde 1 kan ingezet worden.
3.    De verkoopactie moet een consumenten-trekker bevatten met makreel. Te denken valt aan een proeverij of een bereidingsdemonstratie als rokerij of barbecue.

Tijdens de finaledag zal een jury en cameraploeg aanwezig zijn om de uitwerking van de opdracht te beoordelen en te filmen.

Beursgala

Op de Visbeurs op 7 oktober zullen de video's door de aanwezigen op de beurs te zien zijn. De aanwezige visspecialisten krijgen bij de toegang tot de beurs een stembiljet, waarmee zij ook hun stem uit kunnen brengen op de 'Visspecialist van het Jaar'. Tijdens een heus beursgala zullen de finalisten dan nog éénmaal worden gepresenteerd aan het aanwezige publiek. Daar zal uiteindelijk de jury-prijs en de publieksprijs worden uitgereikt.

Beoordeling

De beoordeling van de eerste ronde vindt plaats volgens een vast beoordelingsformulier. Om u zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden, vindt u onderstaand de beoordelingsformulieren voor zowel de categorie winkels als de categorie ambulant.

Beoordelingsformulier categorie winkels

Beoordelingsformulier categorie ambulantSnelkoppelingen